www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Zarządzanie zbiorowym transportem miejskim w warunkach polityki zrównoważonej mobilności

29,99 

ISBN: 978-83-8206-095-9

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 246

Format: B5

Opis

Zarządzanie zbiorowym transportem miejskim w warunkach polityki zrównoważonej mobilności

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autorzy: Krzysztof Grzelec, Katarzyna Hebel, Olgierd Wyszomirski

 

W polityce zrównoważonej mobilności miejskiej dąży się do ograniczenia udziału w strukturze podróży miejskich tych sposobów podróży, które niekorzystnie oddziałują na funkcjonowanie miast i obszarów podmiejskich, powiązanych organicznie z miastami. Jednocześnie wpływa się na wzrost udziału sposobów podróży korzystnych z punktu widzenia poprawnego funkcjonowania obszarów zurbanizowanych. Należy do nich zbiorowy transport miejski, zwłaszcza wykorzystujący proekologiczne środki przewozowe. Dla właściwej realizacji polityki zrównoważonej mobilności miejskiej duże znaczenie ma odpowiednie zarządzanie zbiorowym transportem miejskim.

Celem badawczym niniejszej monografii jest określenie uwarunkowań, zasad i kierunków zarządzania zbiorowym transportem miejskim w warunkach polityki zrównoważonej mobilności.

 

Spis treści

Wstęp. 7

1. Transport miejski w osiąganiu celów

polityki zrównoważonej mobilności . 11

1.1. Mobilność jako element zrównoważonego rozwoju . . 11

1.2. Cele i zasady polityki zrównoważonej mobilności miejskiej. . 14

1.3. Zasięg i zakres funkcjonowania transportu miejskiego

determinowany celami polityki zrównoważonej mobilności. .. 18

1.4. Sposoby podróży miejskich a zrównoważona mobilność. . . 22

2. Organizacja i konkurencja w zbiorowym transporcie miejskim

w warunkach polityki zrównoważonej mobilności . 38

2.1. Uwarunkowania efektywności organizacji i konkurencji

w zbiorowym transporcie miejskim. . . 38

2.2. Modelowe ujęcie organizacji i konkurencji

w zbiorowym transporcie miejskim . . . 42

2.3. Zbiorowy transport miejski regulowany i zderegulowany

w osiąganiu celów polityki zrównoważonej mobilności. . 48

2.4. Zarządy zbiorowego transportu miejskiego

w osiąganiu celów polityki zrównoważonej mobilności. . . . 54

3. Zbiorowy transport miejski w integracji mobilności . 62

3.1. Modelowe ujęcie integracji zbiorowego transportu miejskiego . . 62

3.2. Integracja usług zbiorowego transportu miejskiego . . . 67

3.3. Węzły przesiadkowe jako element integracji mobilności miejskiej . .74

3.4. Mobilność jako usługa służąca integracji mobilności miejskiej .. 81

4. Zarządzanie popytem w zbiorowym transporcie miejskim

w warunkach polityki zrównoważonej mobilności . 89

4.1. Cechy popytu w zbiorowym transporcie miejskim. .. 89

4.2. Badania wielkości i struktury popytu

na usługi zbiorowego transportu miejskiego . . . 97

4.3. Zachowania transportowe jako determinanta zarządzania

popytem w zbiorowym transporcie miejskim . .  102

4.4. Preferencje transportowe jako determinanta zarządzania

popytem w zbiorowym transporcie miejskim . . . 116

5. Zarządzanie podażą w zbiorowym transporcie miejskim

w warunkach polityki zrównoważonej mobilności. 124

5.1. Cechy podaży zbiorowego transportu miejskiego . . . 124

5.2. Tabor jako element podaży w zbiorowym transporcie miejskim. . 129

5.3. Elektryfikacja transportu autobusowego a osiąganie celów

polityki zrównoważonej mobilności miejskiej . . 135

5.4. Infrastruktura jako element podaży w zbiorowym transporcie miejskim. . . 142

5.5. Asset management jako kompleksowe

zarządzanie infrastrukturą w zbiorowym transporcie miejskim

w warunkach polityki zrównoważonej mobilności miejskiej. . . 149

6. Zarządzanie cenami i dystrybucją w zbiorowym transporcie miejskim

w warunkach polityki zrównoważonej mobilności . 156

6.1. Cele i zakres polityki cen w kształtowaniu

zrównoważonej mobilności miejskiej. . . . 156

6.2. Taryfy opłat w zbiorowym transporcie miejskim

w polityce zrównoważonej mobilności miejskiej. .. 164

6.3. Systemy biletowe i dystrybucja biletów

w kształtowaniu zrównoważonej mobilności miejskiej. . . 172

6.4. Bezpłatny zbiorowy transport miejski

jako narzędzie kształtowania zrównoważonej mobilności . 177

7. Zarządzanie marketingowe w zbiorowym transporcie miejskim

w warunkach polityki zrównoważonej mobilności . 184

7.1. Istota, przesłanki i uwarunkowania zarządzania marketingowego

w zbiorowym transporcie miejskim. . . 184

7.2. Strategie marketingowe w zbiorowym transporcie miejskim . . . 189

7.3. Marketingowe kształtowanie usługi

zbiorowego transportu miejskiego .  196

7.4. Promocja usług zbiorowego transportu miejskiego. .  . 203

Podsumowanie. 211

Bibliografia. 217

Spis rysunków . 242

Spis tabel . 244

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zarządzanie zbiorowym transportem miejskim w warunkach polityki zrównoważonej mobilności”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *