www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA
Promocja!

Infrastruktura transportu a konkurencyjność regionów w Unii Europejskiej

39,99  27,99 

ISBN: 978-83-7865-358-5

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 214

Format: B5

oprawa miękka

1 w magazynie

Opis

Infrastruktura transportu a konkurencyjność regionów w Unii Europejskiej

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Barbara Pawłowska (red.)

 

Badania zawarte w książce dotyczą identyfikacji wpływu projektów infrastrukturalnych na wzrost gospodarczy, konkurencyjność Europy i jej regionów. W ramach podejmowanych ocen takiego wpływu najczęściej stosuje się metody CBA/MCA, w których uwzględnia się jedynie bezpośrednie efekty ekonomiczne, natomiast pomija efekty pośrednie. Z tego powodu korzyści i koszty realizacji określonych projektów są niedoszacowane. Rezultaty badań pozwolą lepiej zrozumieć wzajemne relacje pomiędzy infrastrukturą transportową, konkurencyjnością a wzrostem gospodarczym i rozwojem regionalnym. Umożliwi to decydentom polityki transportowej podejmowanie racjonalnych decyzji odnośnie do realizacji poszczególnych projektów inwestycyjnych.

Spis treści

Wstęp (Barbara Pawłowska)

Rozdział 1. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki –

wybrane aspekty teoretyczne (Aleksandra Koźlak)

1.1. Kontrowersje związane z pojęciem konkurencyjności jednostek terytorialnych

1.2. Identyfi kacja czynników konkurencyjności regionów

1.3. Czynniki międzynarodowej konkurencyjności gospodarek

a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego

1.4. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarek

w kontekście współczesnych procesów społeczno-gospodarczych

Rozdział 2. Miary międzynarodowej konkurencyjności gospodarek (Monika Bąk)

2.1. Przegląd rankingów konkurencyjności międzynarodowej

2.2. Wyniki rankingów konkurencyjności międzynarodowej

2.3. Miejsce transportowych inwestycji infrastrukturalnych

we wskaźnikach konkurencyjności

Rozdział 3. Metody badań nad wpływem transportowych inwestycji

infrastrukturalnych na gospodarkę państw i regionów (Jan Burnewicz)

3.1. Przegląd badań nad wpływem transportowych inwestycji infrastrukturalnych

na rozwój społeczno-ekonomiczny

3.1.1. Ogólna teoria poznania przyczynowości zdarzeń gospodarczych

3.1.2. Metody i instrumenty badania przyczynowości w gospodarce

3.1.3. Wnioski z wybranych badań nad wpływem infrastruktury transportu

na rozwój ekonomiczny

3.2. Badania roli infrastruktury transportu w rozwoju społeczno-ekonomicznym

Polski

Rozdział 4. Inwestycje infrastrukturalne w transporcie jako instrument poprawy

konkurencyjności regionów

4.1. Inwestycje infrastrukturalne jako czynnik poprawy dostępności

transportowej regionu (Aleksandra Koźlak)

4.2. Wzajemne powiązania między inwestycjami infrastrukturalnymi

w transporcie a innymi instrumentami podnoszenia konkurencyjności

regionu (Barbara Pawłowska)

Rozdział 5. Konkurencyjność europejskich regionów a cele polityki

i kierunki strategii rozwoju regionalnego UE

5.1. Strategia Europa 2020 jako nowy rozdział polityki gospodarczej

Unii Europejskiej (Barbara Pawłowska)

5.2. Inicjatywy przewodnie strategii Europa 2020 w realizacji inteligentnego,

zrównoważonego, sprzyjającemu włączeniu społecznemu

wzrostu gospodarczego (Barbara Pawłowska)

5.3. Identyfi kacja polityk europejskich przyczyniających się do realizacji celów

strategii Europa 2020 (Barbara Pawłowska)

5.4. Wspólna polityka transportowa UE w ramach strategii Europa 2020

(Jan Burnewicz)

5.5. Instrumenty polityki UE wpływające na poprawę konkurencyjności regionów

(Aleksandra Koźlak)

5.5.1. Instrumenty wpływające na poprawę wyposażenia w infrastrukturę

techniczną i dostępność transportową

5.5.2. Instrumenty poprawiające jakość kapitału ludzkiego

5.5.3. Poprawa warunków rozwoju przedsiębiorczości

Rozdział 6. Ocena wpływu projektów infrastrukturalnych

na poziom konkurencyjności regionów

6.1. Podejście UE do oceny infrastrukturalnych projektów transportowych –

przegląd krajowy (Przemysław Borkowski)

6.2. Bezpośrednie efekty ekonomiczne – ujęcie metodologiczne

(Przemysław Borkowski)

6.3. Pośrednie efekty ekonomiczne – ujęcie metodologiczne (Barbara Pawłowska)

6.4. Identyfi kacja barier w ocenie wpływu transportowych projektów

infrastrukturalnych na poziom konkurencji regionów (Przemysław Borkowski)

6.5. Propozycja oceny wpływu transportowych projektów inwestycyjnych

na konkurencyjność regionów (Elżbieta Adamowicz)

Zakończenie (Barbara Pawłowska)

Słownik pojęć (Aleksandra Koźlak)

Bibliografia.

Spis tabel

Spis rysunków

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Infrastruktura transportu a konkurencyjność regionów w Unii Europejskiej”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *