www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw

38,99 

ISBN: 978-83-7865-261-8
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 206
Format: B5

Opis

Behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Leszek Czerwonka

 

Decyzje inwestycyjne mogą być podejmowane nie tylko jako w pełni racjonalne, w rozumieniu teorii ekonomii, ale także z uwzględnieniem czynników nieracjonalnych. Badania czynników, od których zależą inwestycje przedsiębiorstw, są ważne ze względu na istotne znaczenie dla gospodarki samych inwestycji. Lepsze poznanie determinant podejmowanych przez przedsiębiorców decyzji inwestycyjnych może być istotne dla działania mechanizmu transmisji pieniężnej, mechanizmu polityki fiskalnej oraz regulacyjnej państwa. Dodatkowo lepsze zrozumienie tych mechanizmów przez analityków, doradców oraz samych przedsiębiorców może prowadzić do bardziej efektywnej alokacji zasobów w gospodarce. Celem tego opracowania jest przedstawienie zjawisk dotyczących szczególnie istotnej sfery funkcjonowania przedsiębiorstw, jaką jest działalność inwestycyjna, które z punktu widzenia teorii opartych na założeniu racjonalności zachowań uznane mogą być jako anomalie.

 

Spis treści
Rozdział 1. Wprowadzenie do badań –
koncepcja badania i główne założenia badawcze / 7
1.1. Uzasadnienie badania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2. Główne założenia badawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Rozdział 2. Decyzje podejmowane
w przedsiębiorstwach a inwestycje / 21
2.1. Cele przedsiębiorstwa a decyzje inwestycyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.1.1. Neoklasyczne i alternatywne modele przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2.1.2. Teorie inwestycji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.2. Inwestycje w warunkach niepewności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Rozdział 3. Efekty ekonomii behawioralneja decyzje inwestycyjne / 53
3.1. Główne podejścia do podejmowania decyzji w warunkach ryzyka . . . . . . . . . . . . 54
3.2. Heurystyki i ograniczenia poznawcze w ekonomii behawioralnej . . . . . . . . . . . . . 59
Rozdział 4. Wycena akcji a zdarzenia o implikacjach
dla polityki inwestycyjnej przedsiębiorstw / 75
4.1. Ograniczenia arbitrażu a wycena akcji łączących się przedsiębiorstw . . . . . . . . . . 76
4.1.1. Zakłócenia procesu wyceny akcji na skutek
ograniczeń arbitrażu – wyjaśnienia ekonomii behawioralnej . . . . . . . . . . . . 77
4.1.2. Analiza dostępności krótkiej sprzedaży na GPW w Warszawie
jako czynnika wpływającego na ograniczenia arbitrażu . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
4.1.3. Dyskonto od parytetu wymiany akcji w transakcjach
na GPW w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
4.2. Reakcje inwestorów na decyzje powodujące wzrost
możliwości inwestycyjnych w przyszłości – debiuty giełdowe
na GPW w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
4.3. Przewartościowanie akcji jako czynnik wpływający
na nadmierne inwestycje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
4.3.1. Przewartościowanie akcji a wielkość inwestycji – przegląd badań . . . . . . . . 101
4.3.2. Badanie zależności pomiędzy przewartościowaniem akcji
a inwestycjami w majątek trwały wśród spółek
notowanych na GPW w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
4.3.3. Badanie zależności pomiędzy przewartościowaniem akcji
a transakcjami połączeń wśród spółek
notowanych na GPW w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Rozdział 5. Wpływ efektów behawioralnych
na decyzje przedsiębiorców / 119
5.1. Efekty ekonomii behawioralnej a decyzje inwestycyjne
w przedsiębiorstwach – wyniki badań ankietowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
5.2. Inwestycje przedsiębiorstw w badaniach koniunktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
5.3. Identyfi kacja wpływu efektów behawioralnych
na skłonność do inwestowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Rozdział 6. Behawioralny model
decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw / 157
Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Załącznik 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Załącznik 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Spis rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Spis tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Indeks nazwisk i haseł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Behawioralne aspekty decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *