www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA
Promocja!

Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem

24,99  (w tym 5% VAT)

ISBN: 978-83-7865-367-7
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 356
Format: B5

oprawa twarda

Brak w magazynie

Opis

Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Małgorzata Wiśniewska

 

Praca opisuje istotę i znaczenie terroryzmu żywnościowego oraz zjawiska obrony żywności na tle zagadnień związanych z jakością, w tym z bezpieczeństwem żywności. Przedmiotem badań są rozwiązania o charakterze systemowym, jakie mogą wspierać organizacje należące do łańcucha żywnościowego, pragnące spełnić postulat rynkowy i społeczny w zakresie obrony żywności przed sabotażami. Autorka za cel obrała opracowanie i zaprezentowanie możliwych do wprowadzenia wersji systemów zarządzania obroną żywności, jak również modelu samooceny dojrzałości tych systemów, pozwalającej organizacji na bieżące, samodzielne monitorowanie stanu obrony w tym zakresie i jej doskonalenie.

 

SPIS TREŚCI
Wstęp
Rozdział 1. Problematyka jakości i bezpieczeństwa żywności
1.1. Pojęcie żywności i istota jej jakości
1.2. Bezpieczeństwo żywności
1.2.1. Ogólna istota bezpieczeństwa
1.2.2. De! nicja i istota bezpieczeństwa żywności
1.2.3. Uwarunkowania formalno-prawne bezpieczeństwa żywności
1.3. Zagrożenia bezpieczeństwa żywności i ich konsekwencje
1.3.1. De! nicje i rodzaje zagrożeń
1.3.2. Zagrożenia w żywności i ich przyczyny
1.3.3. Konsekwencje zagrożeń w żywności i zjawisko new emerging risks
1.4. Kultura bezpieczeństwa żywności
1.4.1. Kultura bezpieczeństwa w świetle pojęcia kultury organizacyjnej
1.4.2. De! nicja, elementy i poziomy kultury bezpieczeństwa żywności
Rozdział 2. Terroryzm żywnościowy
2.1. Pojęcie i zjawisko terroryzmu
2.2. Pojęcie i istota terroryzmu żywnościowego
2.2.1. Podstawowe de! nicje i działania związane z terroryzmem żywnościowym
2.2.2. Czynniki skażające i ich dotkliwość
2.2.3. Zakres i źródła terroryzmu żywnościowego
2.3. Typologia i cechy terroryzmu żywnościowego
2.3.1. Odmiany terroryzmu żywnościowego
2.3.2. Cechy charakteryzujące terroryzm żywnościowy
2.4. Wybrane przypadki terroryzmu żywnościowego i ich skutki
Rozdział 3. Mechanizmy ochronne, wytyczne i standardy na rzecz obrony żywności
3.1. Obrona żywności i jej planowanie
3.1.1. Pojęcie obrony żywności
3.1.2. Plan obrony żywności i jego realizacja
3.2. Obrona produktu spożywczego w żywnościowym łańcuchu dostaw
3.2.1. Istota żywnościowego łańcucha dostaw
3.2.2. Programy służące bezpieczeństwu żywnościowego łańcucha dostaw
3.2.3. Normy i standardy dotyczące zarządzania ciągłością działania
3.3. Wytyczne WHO oraz programy FDA i USDA
3.3.1. Podstawowe założenia wytycznych WHO
3.3.2. Obrona żywności w programach FDA i USDA
3.4. Europejskie mechanizmy wczesnego ostrzegania
3.5. Specy! kacja PAS 96 i standardy zatwierdzone przez GFSI
3.5.1. Zalecenia specy! kacji PAS 96
3.5.2. Obrona żywności w świetle standardów rekomendowanych przez GFSI
Rozdział 4. Koncepcja systemu zarządzania obroną żywności
4.1. Pojęcie i istota systemu zarządzania
4.1.1. System zarządzania w ujęciu de! nicyjnym
4.1.2. Podstawowe założenia i rozwiązania dotyczące systemu zarządzania
4.2. Samoocena jako mechanizm ewaluacji i doskonalenia systemu zarządzania
4.3. Pojęcie i struktura systemu zarządzania obroną żywności
4.3.1. De! nicja i główne założenia systemu zarządzania obroną żywności
4.3.2. Wersja I systemu zarządzania obroną żywności
4.3.3. Wersja II systemu zarządzania obroną żywności
4.3.4. Wersja III systemu zarządzania obroną żywności
4.4. Model samooceny dojrzałości systemu zarządzania obroną żywności
4.5. Empiryczna wery! kacja modelu i jej wyniki
4.5.1. Założenia badawcze i ogólna charakterystyka organizacji
uczestniczących w badaniu
4.5.2. Wery! kacja modelu w przedsiębiorstwie A
4.5.3. Wery! kacja modelu w przedsiębiorstwie B
4.5.4. Wery! kacja modelu w przedsiębiorstwie C
4.5.5. Wery! kacja modelu w przedsiębiorstwie D
4.5.6. Wery! kacja modelu w przedsiębiorstwie E
4.5.7. Wery! kacja modelu w przedsiębiorstwie F
Podsumowanie i wnioski
Wykaz najważniejszych skrótów
Załączniki
Bibliografia
Źródła zwarte i czasopisma
Netogra! a
Akty prawne, normy
Spis rysunków
Spis tabel

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Systemowe zarządzanie obroną żywności przed terroryzmem”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.