www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Ekonomika transportu morskiego i polityka żeglugowa

29,99 

ISBN: 978-83-8206-093-5

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 208

Format: B5

Opis

Ekonomika transportu morskiego i polityka żeglugowa

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Jerzy Kujawa

Ekonomika transportu morskiego zajmuje się prawidłowościami ekonomicznymi zachodzącymi w toku produkcji i wymiany usług transportu morskiego, a polityka żeglugowa – sposobami i środkami takiego kształtowania warunków działalności morskiej żeglugi handlowej, aby osiągać cele zgodne z interesami państw prowadzących tę politykę. Oba te obszary wiedzy są objęte opracowanym przeze mnie programem (uszczuplonym w stosunku do wcześniejszego ze względu na konieczność dostosowania go do zmniejszonej liczby godzin) przedmiotu pod nazwą ekonomika transportu morskiego i polityka żeglugowa, wykładanego na specjalności międzynarodowy transport i handel morski, prowadzonej przez dawny Instytut, a obecnie Katedrę Transportu i Handlu Morskiego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego. To objaśnia zarówno tytuł, jak i autorstwo tej książki, której celem jest przedstawienie w formie podręcznikowej, a więc w sposób uporządkowany i zarazem przystępny, najważniejszych zagadnień wykładanych w ramach tego przedmiotu.

 

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA . .. 9

CZĘŚĆ I. EKONOMIKA TRANSPORTU MORSKIEGO

1. PRODUKCJA USŁUG TRANSPORTU MORSKIEGO . 13

1.1. Pojęcie, cechy i mierniki produkcji us³ug transportu morskiego

i pracy statków . 13

1.2. Cykle pracy statków i produkcji usług transportu morskiego . 15

1.3. Czynniki określające wielkość produkcji i pracy przewozowej

w transporcie morskim . . 16

1.4. Funkcja produkcji usług transportu morskiego – wzór na zdolność

przewozową statku .. 22

2. KOSZTY PRODUKCJI USŁUG TRANSPORTU MORSKIEGO . . 27

2.1. Pojęcie kosztów i ich klasyfikacje . .27

2.2. Struktura kosztów w transporcie morskim i ich charakterystyka . . 29

2.3. Koszty międzynarodowe i narodowe oraz koszty krajowe i dewizowe

w transporcie morskim . . 38

2.3.1. Koszty międzynarodowe i narodowe statków morskich .. 38

2.3.2. Koszty krajowe i dewizowe statków morskich . . 40

2.4. Zmiany wielkości produkcji a zmiany kosztów w transporcie morskim . . . . 41

2.4.1. Koszty stałe i zmienne w transporcie morskim . . 43

2.4.2. Koszty jednostkowe (przeciętne) i koszty krańcowe produkcji

usług transportu morskiego . 48

2.5. Sposoby obniżania kosztów przeciętnych (jednostkowych) produkcji

usług w transporcie morskim. Efekty skali produkcji . . 53

2.6. Koszty multimodalnych lądowo-morskich serwisów kontenerowych .. 68

3. RYNEK FRACHTOWY I CENY US£UG TRANSPORTU MORSKIEGO . 72

3.1. Czynniki określające ceny za usługi transportu morskiego . .. 72

3.2. Pojęcie rynku frachtowego i jego klasyfikacje (segmenty) . .. . 78

3.2.1. Pojęcie i mechanizm rynku frachtowego . .. 78

3.2.2. Klasyfikacje rynków frachtowych .. 82

3.3. Ceny w żegludze nieregularnej i decyzje o zatrudnieniu statków . . 86

3.3.1. Mechanizm kształtowania się cen w żegludze nieregularnej . 86

3.3.2. Decyzje o zatrudnieniu statków . . 96

3.4. Ceny w żegludze liniowej (regularnej) . . . 104

3.4.1. Warunki konkurencji w żegludze liniowej . . 104

3.4.2. Ceny taryfowe w żegludze liniowej . . 09

3.4.3. Dodatki frachtowe i stawki all in .. 117

3.4.4. Pozataryfowe stawki frachtowe . . . 119

3.5. Dynamika rynku i wahania poziomu stawek frachtowych . . 122

4. EFEKTY EKONOMICZNE DZIAŁALNOŚCI ŻEGLUGOWEJ

W MIKRO- I MAKROSKALI .. 131

4.1. Wyniki finansowe przedsiębiorstw żeglugowych (wysoka zmienność

i niskie stopy zwrotu) . . 131

4.2. Koszty obsługi transportowej handlu światowego . 140

4.3. Żegluga morska a bilans płatniczy państwa 144

CZĘŚĆ II. POLITYKA ŻEGLUGOWA

5. POJĘCIE, DOKTRYNY I PRAKTYKA POLITYKI ŻEGLUGOWEJ . 153

5.1. Pojęcie i doktryny polityki żeglugowej . . 153

5.2. Praktyka polityki żeglugowej i jej wpływ na oświatowy

rynek frachtowy . . 159

5.3. Miêdzynarodowa polityka żeglugowa . . . 164

6. Wspólna polityka żeglugowa Unii Europejskiej . . 176

6.1. Geneza wspólnej polityki żeglugowej . . 176

6.2. Założenia wspólnej polityki żeglugowej Unii Europejskiej .. . 182

6.3. G³ówne cele i kierunki wspólnej polityki Unii Europejskiej

w odniesieniu do transportu morskiego . . 185

6.3.1. Polityka liberalizacji dostêpu do rynków transportu morskiego . . 185

6.3.2. Polityka konkurencji w transporcie morskim . . 187

6.3.3. Polityka bezpiecznych i czystych mórz 189

6.3.4. Polityka wspomagania konkurencyjności unijnej żeglugi.

Zakres i rodzaje pomocy publicznej dla armatorów .. 191

6.3.5. Program rozwoju żeglugi bliskiego zasięgu. . 193

6.3.6. Unijna polityka ochrony żeglugi przed bezprawnymi aktami . 196

6.4. Ocena wspólnej polityki UE w transporcie morskim . . 196

BIBLIOGRAFIA . .. . . 200

SPIS RYSUNKÓW . . . . 205

SPIS TABEL . . 206

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Ekonomika transportu morskiego i polityka żeglugowa”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *