www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Polityka prywatności

Polityka prywatności Księgarni internetowej www.zak24.pl

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest www.zak24.pl księgarnia internetowa należąca i prowadzony przez firmę zak24.pl K.Czech ul. Płocka 120 80-180 Gdańsk, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 148519 w Gdańsku, NIP 8882391371, Regon 221042846.
Informujemy, że Twoje dane przechowujemy do realizacji czynności wynikających ze świadczonych usług, w tym w zakresie obsługi roszczeń posprzedażowych (np. uprawnień z gwarancji, rękojmi).
W celu prawidłowej realizacji usług Twoje dane osobowe mogą być udostępniane naszym partnerom realizującym dla wydawnictwa usługi marketingowe oraz firmom spedycyjnym.
Masz prawo:
• dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz uaktualnienia,
• do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.
Pamiętaj, że skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody, a od 25 Maja 2018 r. także będziesz mieć prawo:
• wniesienia skargi do organu nadzorczego
• prawo do przenoszenia danych
• „prawo do bycia zapomnianym”
W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail kkc3@wp.pl

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

a) Podanie danych osobowych przez użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu niezbędnym do realizacji usług czy produktów dostarczanych za pośrednictwem Księgarni internetowej www.zak24.pl i związanych ściśle z tym celem, w szczególności umożliwienia dokonania rejestracji, logowania, złożenia zamówienia i dokonania zakupów, rozliczeń, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, archiwizacji czy kontaktu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu realizacji własnych działań marketingowych, dotyczących produktów lub usług www.zak24.pl – w formie tradycyjnej, co nie wymaga zgody. W przypadku innych form działań marketingowych, wymagających zgody (przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną czy telefoniczną, otrzymywanie informacji o ofertach partnerów), użytkownik może zostać poproszony o wyrażenie stosownej zgody i może ją dobrowolnie wyrazić. Wówczas dane osobowe będą przetwarzane także w celach objętych składanym oświadczeniem.
b) Każdy użytkownik, który udostępnił swoje dane w formularzu rejestracyjnym, posiada nieskrępowany dostęp do dotyczących go danych. Użytkownik może dane te weryfikować, modyfikować lub też żądać ich usunięcia. Może to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.
c) Zapewniamy bezpieczeństwo powierzonych nam danych osobowych i dołożenie wszelkich starań w celu podnoszenia poziomu tej ochrony. W celu wyjaśnienia naszym użytkownikom zasad i sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach, poniżej przedstawiamy dokument, który w sposób przejrzysty wyjaśnia kwestię ochrony prywatności naszych użytkowników, tak by mogli oni poczuć się bezpiecznie i cieszyć się zakupami w Księgarni internetowej www.zak24.pl

Jak chronimy dane osobowe użytkowników?
Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych użytkowników należą:
a) Dostęp do danych osobowych użytkownika mają tylko ci pracownicy lub współpracownicy www.zak24.pl, którzy zostali upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w stosownym zakresie i zobowiązani do zachowania w tajemnicy danych osobowych i sposobów ich zabezpieczenia lub dodatkowo zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych osobowych.
b) System IT Księgarni internetowej www.zak24.pl spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych. Dla ochrony danych osobowych użytkowników zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, .

Administrator dopełnia wszelkich przewidzianych prawem obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych.

Dlaczego i o jakie dane osobowe prosimy użytkowników?
1. Rejestracja
a) W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w Księgarni internetowej www.zak24.pl, dzięki czemu użytkownik nie musi przy każdym kolejnym zakupie poświęcać czasu na ponowne wypełnianie formularza danych.
b) Zarejestrowany użytkownik po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów.
c) Zarejestrowany i zalogowany użytkownik w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub żądać całkowitego usunięcia swoich danych z bazy Księgarni internetowej www.zak24.pl, kontaktując się z Administratorem danych.
d) W trakcie rejestracji prosimy o adres e-mail – niezbędny do logowania do Księgarni internetowej www.zak24.pl (e-mail jest identyfikatorem użytkownika) i komunikacji związanej z korzystaniem z księgarni. Dane podane w trakcie rejestracji nie będą udostępniane przez www.zak24.pl innym podmiotom.
2. Złożenie zamówienia
a) W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych użytkowników częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.
b) Składając zamówienie, użytkownik wypełnia formularz zamówienia i podaje w nim następujące dane:

  • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
  • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki;
  • e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
  • numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

Dane podane podczas zamówienia (imię, nazwisko, adres dostawy, telefon) mogą być udostępnione dostawcom przesyłek (operatorom pocztowym, przewoźnikom – kurierom), wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.
3.Subskrypcja newslettera
W przypadku subskrypcji newslettera lub wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji albo podczas składania zamówienia, prosimy jedynie o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji, klikając link rezygnacji znajdujący się w stopce każdego newslettera.

Dane osobowe użytkowników pobierane automatycznie po wejściu na strony Księgarni internetowej www.zak24.pl
1. www.zak24.pl (serwer)
System informatyczny, z którego korzysta Księgarnia internetowa www.zak24.pl, automatycznie gromadzi w logach dane związane z urządzeniem, z którego korzysta użytkownik łącząc się z www.zak24.pl. Dane te gromadzone są jedynie w celach statystycznych i dotyczą: typu urządzenia, systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, głębi kolorów, IP, dostawcy usług internetowych czy adresu wejścia na strony Księgarni internetowej i są wykorzystywane jedynie w procesie optymalizacji strony www.gwp.pl w celu zapewnienia jak największej wygody korzystania. Dane te nie są nigdy łączone z danymi, o których mowa w pkt. III i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
2. Polityka cookies
Księgarnia internetowa www.zak24.pl stosuje tzw. ciasteczka (ang. cookies). Są to małe pliki tekstowe umieszczane na urządzeniach użytkowników końcowych (np. komputerach) za pośrednictwem przeglądarek internetowych. Pliki te pozwalają na przechowywanie określonych informacji na urządzeniu użytkownika końcowego, a następnie ich odczytanie przez serwis, który te pliki stworzył. Cookies zawierają zwykle, oprócz nazwy domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, także czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer. Cookies wykorzystywane są przez nas w celu:
a) dopasowania zawartości witryn sklepu internetowego do indywidualnych upodobań użytkownika oraz optymalizacji korzystania przez niego ze stron internetowych, (cookies pozwalają w szczególności na rozpoznanie urządzenia użytkownika sklepu internetowego i odpowiednie wyświetlenie strony internetowej, tak by była ona możliwie najlepiej dostosowana do jego jednostkowych potrzeb),
b) utrzymania sesji użytkownika sklepu internetowego po zalogowaniu – jest to niezwykle przydatne dla użytkownika, gdyż zapobiega konieczności ponownego logowania się (podawania loginu i hasła) na każdej kolejnej podstronie sklepu internetowego,
c) tworzenia statystyk (abyśmy mogli lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy naszego sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, a w konsekwencji mogli ulepszyć strukturę i zawartość tych stron),

Zazwyczaj przeglądarka internetowa użytkownika domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. W każdej chwili jednak użytkownicy sklepu internetowego mają możliwość i prawo do dokonywania zmiany ustawień dotyczących cookies. Aby dokonać zmiany ustawień plików cookies użytkownicy powinni zapoznać się ze szczegółowymi informacjami o możliwościach i sposobach obsługi cookies, które są dostępne w ustawieniach przeglądarki internetowej. W przypadku, gdy użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących z www.zak24.pl nie możemy zagwarantować jego poprawnego działania. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany ustawień w zakresie cookies, to pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika. Oznacza to, iż będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

Powierzanie i udostępnianie danych osobowych użytkowników
1. Jako Administrator danych osobowych użytkowników, możemy w drodze umowy powierzać przetwarzanie tych danych innym podmiotom.
2. Udostępnienie danych osobowych użytkownika innym osobom lub instytucjom możliwe jest tylko za wyraźną zgodą użytkownika lub na jego życzenie, a także w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Kontakt
1. W sprawach związanych z realizacją zamówienia i dostarczeniem przesyłki Księgarnia Internetowa www.zak24.pl kontaktuje się z użytkownikiem korzystając z podanego przez użytkownika adresu e-mail lub z podanego przez użytkownika numeru telefonu.
2. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych użytkowników prosimy do kontakt z numerem telefonu +48 784594749 lub poprzez adres e-mail kkc3@wp.pl.
W przypadku chęci aktualizacji lub usunięcia danych osobowych użytkownika, o ile użytkownik nie może lub nie chce zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt pod naszym numerem telefonu +48 784594749 lub poprzez adres e-mail kkc3@wp.pl. W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem: zak24.pl ul. Płocka 120 80-180 Gdańsk