www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

W poszukiwaniu tożsamości językowej Tom V

26,50 

ISBN: 978-83-8206-217-5

Rok wydania: 2021

Liczba stron: 214

Format: B5

Opis

W poszukiwaniu tożsamości językowej. Tom V

Autor: Anna Hau, Marcin Trendowicz (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

[…] pojęcie tożsamości jednostki w opiniach wielu autorów wydaje się niezbędnym,  a może nawet zasadniczym narzędziem pojęciowym w analizach sytuacji człowieka  w społeczeństwie współczesnym i próbach wyjaśnienia bądź zrozumienia kluczowych fenomenów społecznych naszych czasów.

Zbigniew Bokszański

 

Spis treści

Słowo wstępne  . . 7

Rozdział I

Tożsamość w języku i dyskursie

Глава I

Идентичность в языке и дискурсе

Marlena Iwona Bielak, Artur Urbaniak

Analiza dyskursu politycznego w kontekście wypierania komunikatora

z prawidłowo funkcjonującego środowiska kulturowo-językowo-

-komunikacyjnego . . . 13

Анна Большова

Идентификация личности в дискурсе: лингвопсихологический аспект .. 29

Izabela Dudek

Konklawe 1774–1775 w ocenie „Gazety Warszawskiej”  . 37

Татьяна Градская

Я говорю, а что я имею в виду? (на материале русских, английских

и польских фразеологизмов) . . . 47

Светлана Колесникова, Елена Бурская

Гармонизация природы языкового знака: соотношение

градуальной семантики слова и его звуковой содержательности

в русской картине мира . . . 57

Agnieszka Kurzyńska

O języku (i nie tylko) w modzie dziecięcej, czyli dlaczego stereotypy

mają się dobrze .  . 73

Olga Lesicka

Terminy w kontekstach pozaspecjalistycznych jako sposób interpretowania

rzeczywistości (przyczynek do badań nad semantyką i pragmatyką terminów

w języku rosyjskim i polskim) . . 83

Лада Овчинникова, Иоанна Мампе

Творческие письменные задания по русскому языку

как средство выражения языковой личности обучающихся .. 97

Малгожата Марчишевска

Роль жестового языка в культуре глухих

(на примере русского и польского жестовых языков) .. 113

Ewa Wojaczek

Wyrażenia i zwroty językowe o charakterze frazeologizmów z kolorem białym

i czarnym w języku polskim i niemieckim jako wyraz sposobu postrzegania

rzeczywistości przez dany krąg kulturowy . . . . 121

Юрий Зеленов

Интерактивный программный комплекс iTRAINIUM – обучающий

потенциал и его использование в процессе преподавания

иностранных языков .. . 141

Rozdział II

Tożsamość językowa

w przestrzeni wirtualnej

Глава II

Языковая идентичность

в виртуальном пространстве

Aleksandra Frasunkiewicz

Tożsamość 2.0 – dokąd zmierza komunikacja elektroniczna?

Analiza negatywnych komentarzy na portalu społecznościowym Facebook .  165

Aleksandra Klimkiewicz

#jb, #hajs, #bogaciżyjąinaczej: językowa rekonstrukcja

bytu młodego pokolenia w polskich internetowych fake-show . . . 179

Marta Noińska, Agnieszka Bielińska

Wizerunek głowy państwa w polskich, rosyjskich i chorwackich

internetowych memach politycznych . .  . 189

Noty o autorach . . . . 209

 

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „W poszukiwaniu tożsamości językowej Tom V”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.