www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890–1939. Tom II. Formacje, ludzie, idee

39,99 

ISBN: 978-83-7865-886-3

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 378

Format: 130 x 205 mm

oprawa miękka

Opis

Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890–1939. Tom II. Formacje, ludzie, idee

Autorzy: Monika Rzeczycka, Izabela Trzcińska (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Oto drugi z czterech tomów specjalnego wydania serii „Światło i Ciemność”, ukazującego się pod wspólnym tytułem Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Cykl obejmuje studia na temat dziejów polskiego ezoteryzmu, począwszy od schyłku XIX wieku aż po wybuch II wojny światowej. Intencją jego autorów było przedstawienie najważniejszych aspektów działalności polskich przedwojennych środowisk ezoterycznych. Te pionierskie, zespołowe badania, prowadzone w latach 2016–2019, były możliwe dzięki grantowi Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Drugi tom edycji, Formacje, ludzie, idee, zawiera charakterystykę intelektualnego krajobrazu polskiego spirytyzmu i mediumizmu oraz dziesięć studiów poświęconych postaciom ezoteryków, którzy odegrali szczególnie ważne role w rozwoju polskiej alternatywnej duchowości. Całość wieńczy omówienie polskiej prasy i wydawnictw ezoterycznych tego okresu.

 

SPIS RZECZY

I z a b e l a T r z c i ń s k a, M o n i k a R z e c z y c k a ,

Oblicza polskiego ezoteryzmu 1890–1939 . . . . . 7

Monika Rzeczycka

Uwagi redakcyjne . . . . . . . . . . . . . 37

A n n a M i k o ł e j k o, Spirytyzm czy mediumizm?

O polskich zmaganiach ze zjawiskami przeczącymi

nauce . . . . . . . . . . . . . . . . 38

A g a t a Ś w i e r z o w s k a, Mieczysław Geniusz –

„dziejowy duch Polski” w ezoterycznych

poszukiwaniach Mędrca z Port‑Saidu . . . . . . 118

A n n a M i k o ł e j k o, Rewolucja duchowa w projekcie

Józefa Chobota . . . . . . . . . . . . . 133

A g a t a Ś w i e r z o w s k a, Wincenty Lutosławski –

poszukiwania (oraz wątpliwości) ezoteryczne i program

odrodzenia narodowego . . . . . . . . . . 144

A g a t a Ś w i e r z o w s k a, Radźa joga Józefa

Świtkowskiego: nowoczesna joga na nowe czasy . . 160

I z a b e l a T r z c i ń s k a, Agnieszka Pilchowa

i Stefan Ossowiecki – między jasnowidzeniem

a paradygmatem nowej nauki . . . . . . . . 178

I z a b e l a T r z c i ń s k a, Franciszek Augustyn Prengel

i astrologowie międzywojnia . . . . . . . . 187

I z a b e l a T r z c i ń s k a, Jana Hadyny nadzieje

Nowej Ery . . . . . . . . . . . . . . 197

6 Spis rzeczy

J a r o s ł a w To m a s i e w i c z, P r z e m y s ł a w S i e r a d z a n ,

Włodzimierz Tarło‑Maziński – ezoteryczny

indywidualista . . . . . . . . . . . . . 206

P r z e m y s ł a w S i e r a d z a n , M o n i k a R z e c z y c k a ,

Błażej Włodarz – zapomniany Mistrz

ze Złotokłosa . . . . . . . . . . . . . 231

R e n a t a Wi e c z o r e k, Scjentystyczno‑kabalistyczna

wizja rzeczywistości według Lucjana

Mariana Freytaga . . . . . . . . . . . . 254

U r s z u l a P a t o c k a ‑ S i g ł o w y, Polska prasa

ezoteryczna i wydawnictwa książkowe

w latach 1890–1939 . . . . . . . . . . . 267

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . 319

Spis ilustracji inicjalnych . . . . . . . . . . . 345

Indeks osób . . . . . . . . . . . . . . . 347

O autorach . . . . . . . . . . . . . . . 363

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890–1939. Tom II. Formacje, ludzie, idee”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *