www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890–1939. Tom I. Teozofia i antropozofia.

34,99 

ISBN: 978-83-7865-885-6

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 290

Format: 130 x 205 mm

oprawa miękka

Opis

Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890–1939. Tom I. Teozofia i antropozofia.

Autorzy: Monika Rzeczycka, Izabela Trzcińska (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Książka niniejsza jest pierwszym z czterech tomów specjalnego wydania serii „Światło i Ciemność”, ukazującego się pod wspólnym tytułem Polskie tradycje ezoteryczne 1890-1939. Cykl obejmuje studia na temat dziejów polskiego ezoteryzmu, począwszy od schyłku XIX wieku aż po wybuch II wojny światowej. Intencją

jego autorów było przedstawienie najważniejszych aspektów działalności polskich przedwojennych środowisk ezoterycznych. Te pionierskie, zespołowe badania, prowadzone w latach 2016-2019, były możliwe dzięki grantowi Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Pierwszy tom edycji, Teozofia i antropozofia, zawiera teksty poświęcone dwóm największym stowarzyszeniom ezoterycznym na ziemiach polskich: Towarzystwu Teozoficznemu i Towarzystwu Antropozoficznemu. Autorzy podjęli próbę zrekonstruowania polskich dziejów tych formacji, wpisując je w międzynarodowe konteksty. Całość wieńczy omówienie polskiej prasy teozoficznej i wydawnictw antropozoficznych tego okresu.

 

SPIS RZECZY

O edycji zbiorowej Polskie tradycje

ezoteryczne 1890‒1939 . . . . . . . . . . . . 7

Uwagi redakcyjne . . . . . . . . . . . . . 10

Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . 10

Mo n i k a R z e c z y c k a , I z a b e l a T r z c i ń s k a,

Przedmiot i metody badań nad ezoteryzmem

w kontekście polskim . . . . . . . . . . . . 11

I z a b e l a T r z c i ń s k a, A g a t a Ś w i e r z o w s k a ,

J ó z e f S z y m e c z e k , Z dziejów polskiej teozofii . . 38

M o n i k a R z e c z y c k a , K a t a r z y n a A r c i s z e w s k a –

‑ To m c z a k, Z dziejów polskiej antropozofii . . . . 131

U r s z u l a P a t o c k a ‑ S i g ł o w y, Prasa teozoficzna

i wydawnictwa antropozoficzne w II RP . . . . . . 211

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . 234

Spis ilustracji inicjalnych . . . . . . . . . . . 259

Indeks osób . . . . . . . . . . . . . . . 261

O autorach . . . . . . . . . . . . . . . 276

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Polskie Tradycje Ezoteryczne 1890–1939. Tom I. Teozofia i antropozofia.”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *