www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA
Promocja!

Plan kont z komentarzem Handel Produkcja Usługi ODDK 2024

279,99  (w tym 5% VAT)

objętość: 804 str.

format: A5

oprawa: twarda

wydanie: XXVI uktualnione, 2024

ISBN: 9788382530049

Opis

Plan kont z komentarzem – handel, produkcja, usługi

Autorzy: prof. dr hab. Jerzy Gierusz, dr Katarzyna Koleśnik

Wydawca:  Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp z o.o.

Kompendium wiedzy na temat zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Obszerny komentarz do planu kont zawiera:

  • omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych;
  • charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach;
  • założenia systemu rachunkowości finansowej w firmie z omówieniem m.in. zasad tworzenia polityki rachunkowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych i przeprowadzania inwentaryzacji.

Precyzyjny wywód, kompleksowe ujęcie skomplikowanej tematyki oraz jednoznaczne interpretacje to niewątpliwe atuty tej publikacji, docenione przez wielu księgowych. Dotychczasowe wydania cieszyły się uznaniem zarówno ekspertów rachunkowości, jak i księgowych praktyków oraz zyskały opinię jednej z zasadniczych wykładni polskiego prawa bilansowego.

Obecne XXVI wydanie Planu kont…uwzględnia:

  • zmiany w ustawie o rachunkowości,
  • informacje na temat zmian regulacyjnych dotyczących sprawozdawczości przedsiębiorstw w kontekście zrównoważonego rozwoju (tj. raportowanie ESG dotyczące kwestii związanych ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym) wynikających z przyjęcia przez Unię Europejską dyrektywy w sprawie raportowania kwestii niefinansowych (dyrektywa CSRD, ang.: Corporate Sustainability Reporting Directive),
  • informacje na temat nowego stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie wykazywania działalności przewidzianej do zaprzestania lub zaprzestanej oraz ujawniania informacji na ten temat – ma ono zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2024 r., ale regulacje te można już zastosować przy sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2023 rok.

Stan prawny: 1 marca 2024 r.

Spis treści

Wstęp . . . . 9

1. Założenia systemu rachunkowości finansowej . .. 13

1.1. Podmioty objęte ustawą o rachunkowości. . .. 13

1.2. Nadrzędne zasady rachunkowości . .  . 19

1.3. Polityka rachunkowości. . .. 28

1.4. Prowadzenie ksiąg rachunkowych . . . 35

1.5. Kategorie przyjęte dla potrzeb wyceny aktywów i pasywów . . 43

1.6. Inwentaryzacja . . . 46

1.7. Badanie i publikowanie sprawozdań finansowych . . . 52

2. Wykaz kont syntetycznych . . .. 77

3. Komentarz do planu kont . . . . 83

3.1. Zespół 0 – Aktywa trwałe . . .  83

3.2. Zespół 1 – Inwestycje krótkoterminowe i kredyty bankowe . .  258

3.3. Zespół 2 – Rozrachunki i roszczenia . . 316

3.4. Zespół 3 – Materiały i towary . .. 456

3.5. Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie . .. 518

3.6. Zespół 5 – Koszty według typów działalności i ich rozliczenie .. 567

3.7. Zespół 6 – Produkty i rozliczenia międzyokresowe . . .599

3.8. Zespół 7 – Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem . 634

3.9. Zespół 8 – Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne, rezerwy

i wynik finansowy . . 693

4. Długoterminowe umowy o usługę .  . 745

5. Rozliczanie połączenia spółek . . . 765

6. Rachunkowość zabezpieczeń . .  777

Załącznik nr 1 – Zarządzenie kierownika jednostki o adaptacji „Planu kont”

dla potrzeb Zakładowego Planu Kont . .. 797

Bibliografia . . . 803

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Plan kont z komentarzem Handel Produkcja Usługi ODDK 2024”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Może spodoba się również…