www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA
Promocja!

Zabytki. Prawo i praktyka

77,70  69,99 

ISBN: 978-83-7865-595-4
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 634
Format: B5

oprawa twarda

 

Opis

Zabytki. Prawo i praktyka

 Autor: Kamil Zeidler

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Książka stanowi wybór z ponad stu artykułów naukowych i popularnonaukowych, jakie autor na przestrzeni 15 lat publikował w różnych książkach i czasopismach naukowych, a także w prasie – dziennikach, tygodnikach i miesięcznikach. Na wybór ten składa się 77 artykułów, które dobrano w taki sposób, by zwrócić uwagę na różnorodność zagadnień prawnych wiążących się z zabytkami, a także, by pokazać, jak doniosłą rolę odgrywa dziedzictwo w zachowaniu tożsamości narodu, o czym świadczą już pierwsze regulacje prawne dotyczące ochrony zabytków. Jednocześnie zebrane artykuły mają na celu pokazać, jak zmieniało się prawo ochrony zabytków na przestrzeni niemal stulecia, a także które kwestie, mimo upływu lat, wciąż sprawiają problemy zarówno w stanowieniu, jak i w stosowaniu prawa. Tematyka artykułów jest więc rozległa, ale łączy je wszystkie przedmiot, którego one dotyczą – zawsze bowiem odnoszą się do dziedzictwa kultury bądź ściślej – do zabytków.

Z przedmowy Autora

 

Książka ta jest zbiorem prac Autora wyselekcjonowanych do publikacji, a nie zebraniem całego jego dorobku naukowego i publicystycznego. (…) Nie ma tu zagadnień wydumanych lub rozdętych ponad miarę potrzeby. Każdy problem jest ważny. Autor ma umiejętność dostrzegania jego istoty i klarownego jego rozpatrywania. Problematyka zaś ochrony dóbr kultury ma w dzisiejszym świecie kapitalne znaczenie. Zagrożenia przychodzą z różnych stron, często zupełnie niespodziewanych. (…) Tuż przed zmianą systemu wiatach 1989 i 1990 nie spodziewano się, że rozpoczynające się procedury reprywatyzacyjne doprowadzą do niezliczonych sporów o prawo do zabytków, że znoszenie ograniczeń w przekraczaniu granic spowoduje intensyfikację nielegalnego wywozu i przewozu dóbr kultury, a samowolne poszukiwania archeologiczne staną się plagą prawie że dnia codziennego. Co powiedzieć zaś o nadal aktualnych roszczeniach rewindykacyjnych będących pozostałością II wojny światowej, o zniszczeniach zabytków podczas niedawnych konfliktów zbrojnych? Na te pytania Autor stara się odpowiedzieć nie tylko w części, nazwijmy ją naukową, ale i publicystycznej. Bardzo dobrze się stało, że do książki włączono też artykuły i eseje drukowane w prasie oraz tygodnikach. Waga tematów i sposób ich opracowania w pełni je kwalifikują. Zaletą zaś jego pisarstwa jest bardzo dobra i przystępna polszczyzna, jasność wywodów oraz rzetelna dokumentacja bibliograficzna. Wszystkie teksty świetnie się czyta.

Z recenzji prof. dr. hab. Stanisława Waltosia

 

 

Spis treści
Wykaz skrótów
Przedmowa
Nota edytorska
Część pierwsza
ARTYKUŁY NAUKOWE
I. Zagadnienia ogólne
Pojęcie „dziedzictwa narodowego” w Konstytucji RP i jego prawna ochrona
Spór wartości w prawie ochrony dóbr kultury
Społeczna świadomość problemu ochrony dziedzictwa kultury.
Kilka uwag wprowadzających (komunikat)
O właściwy kształt służby ochrony zabytków w Polsce. Postulaty de lege ferenda
O dobre prawo dla zabytków – rozważania na gruncie ustawy z 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
Problematyka wartościowania jako podstawy rozstrzygnięć
wojewódzkiego konserwatora zabytków (współautorka: Katarzyna Zalasińska)
Prawo ochrony dziedzictwa kultury jako nowa gałąź prawa
Prawo publiczne a prawo prywatne w relacji do sporu
pomiędzy liberalizmem a komunitaryzmem
Wkład Profesora Jana Pruszyńskiego w teorię prawa ochrony zabytków
II. Prawne ramy ochrony dóbr kultury
Normatywne podstawy ochrony zabytków w II Rzeczypospolitej
Prawa człowieka a normatywne podstawy ochrony dziedzictwa kultury
Wartości zabytku jako kategoria normatywna
Fałszerstwa dzieł sztuki i zabytków. Perspektywa normatywno-prawna
Ochrona dziedzictwa kultury a turystyka,
czyli w poszukiwaniu „złotego środka”
Sprzedaż aukcyjna w obrocie dziełami sztuki i zabytkami
Zabytek jako szczególny przedmiot obrotu handlowego
III. Zagadnienia administracyjnoprawne
Zakaz wywozu dóbr kultury i jego praktyczne konsekwencje
O znaczeniu i roli teorii konserwatorskiej w procesie stosowania prawa
O roli i znaczeniu etyki muzealnej
Ograniczenia prawa własności w świetle sporu liberalizmu z komunitaryzmem
Gmina, powiat, samorząd województwa
jako składowe systemu ochrony dziedzictwa kultury
Wolność zabudowy a prawo ochrony zabytków
w ujęciu teoretyczno- i dogmatycznoprawnym
IV. Karnoprawna ochrona zabytków
Karnoprawna ochrona dóbr kultury
Nowe przestępstwa w systemie karnoprawnej ochrony dziedzictwa kultury
Przywrócenie zabytku do stanu poprzedniego
Karnoprawna ochrona dziedzictwa kultury z perspektywy europejskiej
Rola i zadania policji w zakresie ochrony dziedzictwa kultury
Pokrzywdzone zabytki, czyli o tym, czy prawo karne chroni dziedzictwo kultury
Społeczna szkodliwość czynu a przestępstwa przeciwko dziedzictwu kultury
(współautor: Przemysław Rybiński)
V. Ochrona zabytków w kontekście prawa międzynarodowego i europejskiego
Prawna ochrona zabytków na wypadek wojny (współautor: Jerzy Zajadło)
Zadania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ochrony dóbr kultury
Ochrona podwodnego dziedzictwa kultury
w prawie międzynarodowym publicznym (współautorka: Maja Głuchowska)
Współpraca międzynarodowa a polityka kulturalna Unii Europejskiej
Normatywno-prawne podstawy wpisu na Listę dziedzictwa światowego UNESCO
(współautorka: Katarzyna Zalasińska)
Azja Wschodnia na tzw. Liście UNESCO „Pamięć Świata” (komunikat)
Zasada ochrony europejskiego dziedzictwa kultury
Model amerykański regionalnej ochrony dziedzictwa kultury
Konwencja w sprawie ochrony archeologicznego,
historycznego i artystycznego dziedzictwa narodów amerykańskich
(konwencja z San Salvador). Wprowadzenie (współautor: Przemysław Rybiński)
Czy iure praedae nadal istnieje?
Nowe zobowiązania międzynarodowe Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kultury
VI. Rewindykacja
Three main aspects of restitution: Property of the aristocracy,
property of the Catholic Church, Jewish property
European legislation in the < eld of cultural heritage restitution
Rewindykacja gdańskich zabytków sakralnych (współautor: Mirosław Zeidler)
Prawo kontra historia. Bractwo uwięzione w college’u
Reprywatyzacja z perspektywy teoretycznoprawnej
Ikona Matki Boskiej Chełmskiej jako przedmiot dyskursu restytucyjnego
Część druga
ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE
Sztuka cenniejsza niż złoto
Czołgiem przez zabytki
Społeczni opiekunowie zabytków
Lepiej chronić dziedzictwo kultury
Zabytek archeologiczny a poszukiwanie skarbów
Zanim ustawa pokryje się patyną
Pomniki historii
Gdzie był konserwator?
Sporu o Pałac nie rozstrzygną prawnicy
Księga prawniczych życzeń
pod adresem ministra kultury i dziedzictwa narodowego
Szwajcaria okradziona (współautorka: Magdalena Marcinkowska)
Poczta Powstańcza, czyli historia na sprzedaż
Muzea: legislacyjna wpadka ministra i rządu
Konserwatorzy zabytków pod sąd
Nowelizacja ustawy o muzeach
Pęknięte serce narodu, czyli pożar bramy Namdaemun w Seulu
(współautorka: Magdalena Marcinkowska)
Kradzieże obrazów w XXI wieku (współautorka: Magdalena Marcinkowska)
Czy rynek sztuki wymaga interwencji ustawodawcy?
Fałszerstwa dzieł sztuki i zabytków jako problem rynku sztuki w Polsce
Oświęcim – kradzież kwali< kowana (współautor: Maciej Trzciński)
Ochrona zabytków: czyżby początek zmian (współautorka: Katarzyna Zalasińska)
Co faktycznie wydarzyło się w Muzeum Egipskim w Kairze
Filozo< a restytucji w poszukiwaniu nowego paradygmatu
Kon> ikt w Syrii zagraża zabytkom UNESCO
Jak chronić zabytki gdańskiej stoczni?
Trup nazisty w sza< e, czyli raz jeszcze o grabieżach wojennych
Reprywatyzacyjny krach
O histerii, czyli jak zatrzymać „Rozbitka”
Muzeum nie może być paserem (współautor: Maciej Trzciński)
Droga z widokiem na Kórnik, czyli specustawą po dziedzictwie narodowym
(współautor: Maciej Trzciński)
Zabytki wciąż bez kodeksu
Źródła prawa
Prawo polskie
Prawo europejskie
Prawo międzynarodowe
Orzecznictwo
Literatura
Spis źródeł

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Zabytki. Prawo i praktyka”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *