www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2016/3

25,99 

ISSN: 1734-5677
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 116
Format: B5

oprawa miękka

Opis

Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2016/3

 Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Spis treści
PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
1. Dr Marcin Rulka, adiunkt Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 10 marca 2016 r., II OSK 287/16
Prawo do głosowania w wyborach sołtysa . . . . . . . . . . . . 11
2. Dr Dominika Tykwińska-Rutkowska, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 19 maja 2015 r., II SA/Gd 416/15
Wydanie z naruszeniem prawa aktu prawnego podstawy
prywatyzacji zadań z zakresu edukacji publicznej . . . . . . . . . 23
PRAWO FINANSOWE
3. Jarosław Olesiak, adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego
Łukasz Pajor, adiunkt Uniwersytetu Łódzkiego
Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 maja 2016 r., II FPS 6/15
Odpowiedzialność poszczególnych spadkobierców za zobowiązania
podatkowe podatnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE
4. Dr Łukasz Cora, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 kwietnia 2015 r., V KK 4/15
Ponowne przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego
w charakterze świadka .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   51
5. Dr Sylwia Durczak-Żochowska, sędzia Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 30 września 2015 r., I KZP 8/15
Reprezentowanie małoletniego pokrzywdzonego przez jego rodziców w postępowaniu
karnym na etapie postępowania przygotowawczego
w fazie in rem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
6. Dr Paweł Petasz, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 6 sierpnia 2013 r., II AKa 118/13
Warunki uznania kwalifikacji prawnej zabójstwa eutanatycznego . . . . 67
7. Dr Marek Skwarcow, sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2014 r., II AKa 274/14
Procesowe znaczenie ekspertyzy wariograficznej . . . . . . . . . . 73
8. Dorota Chorążewicz, Gdańsk
Dr Tomasz Snarski, asystent Uniwersytetu Gdańskiego
Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego
z dnia 25 lutego 2016 r., I KZP 20/15
Brak odmienności płci a wspólne pożycie . . . . . . . . . . . . . 82
PRAWO EUROPEJSKIE
9. Krystyna Warylewska, asystent Uniwersytetu Gdańskiego
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
z dnia 15 października 2015 r. w sprawie C-216/14
przeciwko Gavrilowi Covaciemu (Covaci)
Skuteczność środka zaskarżenia od wyroku nakazowego
w świetle unijnych standardów prawa do obrony
i rzetelnego postępowania karnego . . . . . . . . . . . . . . . 93
VARIA
10. Piotr Szudejko, doktorant Uniwersytetu Gdańskiego
Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 r., K 12/14
Zakres klauzuli sumienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107Table of contents
ADMINISTRATIVE LAW AND PROCEDURE
1. Marcin Rulka, Ph.D., lecturer at University of Social Sciences and Humanities
Judgement of the Supreme Administrative Court of 10 March 2016
in Case II OSK 287/16
Right to vote in the local election for the post of sołtys .    .    .    .    .    .    .    .   11
2. Dominika Tykwińska-Rutkowska, Ph.D., lecturer at University of Gdańsk
Judgement of the Regional Administration Court in Gdańsk
of 19 May 2015 in Case II SA/Gd 416/15
Adoption of, with a breach of law, an act-legal basis for privatisation
of tasks in the sphere of public education . . . . . . . . . . . . . 23
FINANCIAL LAW
3. Jarosław Olesiak, lecturer at University of Łódź
Łukasz Pajor, lecturer at University of Łódź
Resolution of the Supreme Administrative Court of 23 May 2016
in Case II FPS 6/15
Liability of particular inheritors for fiscal obligations of a taxpayer . . . 43
CRIMINAL LAW AND PROCEDURE
4. Łukasz Cora, lecturer at University of Gdańsk
Judgement of the Supreme Court of 16 April 2015 in Case V KK 4/15
Re-questioning of the minor victim of a crime as a witness . . . . . . 51
5. Sylwia Durczak-Żochowska, Ph.D., judge of District Court in Bydgoszcz
Order of the Supreme Court of 20 September 2015 in Case I KZP 8/15
Representation of a minor victim by the parents in the criminal procedure
in the in rem phase of the preliminary proceedings .    .    .    .    .    .    .    .    .   58
Table of contents
6. Paweł Petasz, lecturer at University of Gdańsk
Judgement of the Court of Appeal in Łódź of 6 August 2013
in Case II AKa 118/13
Conditions for recognition of legal qualification of euthanasic murder ���������� 67
7. Marek Skwarcow, Ph.D., judge of Regional Court in Gdańsk
Judgement of the Court of Appeal in Gdańsk of 17 December 2014
in Case II AKa 274/14
Procedural significance of polygraph expert opinion . . . . . . . . . 73
8. Dorota Chorążewicz, Gdańsk
Tomasz Snarski, Ph.D., lecturer at University of Gdańsk
Resolution of the Supreme Court in the composition of seven judges
of 25 February 2016 in Case I KZP 20/15
No difference in the sex of two persons living in a stable relationship ����������� 82
EUROPEAN LAW
9. Krystyna Warylewska, teaching assistant at University of Gdańsk
Judgement of the Court of Justice of the European Union
of 15 October 2015 in Case C-216/14 against Gavril Covaci (Covaci)
Efficiency of objection lodged against an order under
the European Union standards of the rights to defence
and the right to fair trial in the criminal proceedings . . . . . . . . . 93
VARIA
10. Piotr Szudejko, doctoral student at University of Gdańsk
Judgement of the Constitutional Court of 7 October 2015 in Case K 12/14
Limits to the conscience clause . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2016/3”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *