www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi iGrafx Process 2015

28,99 

SBN/ISSN: 978-83-7348-734-5

Wydanie: 1

Rok publikacji: 2018

Stron: 202

oprawa miękka

Opis

Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi iGrafx Process 2015

autor: Grzesiak Marzena

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

 

Podstawowym celem niniejszej książki jest przybliżenie tematyki modelowania procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzia informatycznego umożliwiającego nie tylko odwzorowanie, ale też symulację i analizę przebiegu procesu. Poszczególne zagadnienia zostały zamknięte w 14 rozdziałach. W rozdziale 1 omówiono podstawowe zagadnienia definicyjne związane z podejściem procesowym oraz zarządzaniem procesami. Rozdział 2 został poświęcony kwestiom identyfikacji i klasyfikacji procesów oraz wdrażaniu podejścia procesowego. Jako wzorzec do wykorzystania podano Uniwersalny Model Klasyfikacji Procesów (ang. Process Classification Framework) opracowany przez American Productivity and Quality Center i współpracujące z nią organizacje. W rozdziale 3 poruszono tematykę modelowania procesów w organizacji oraz zaprezentowano potencjalne narzędzia informatyczne, jakie można w tym celu wykorzystać. Wybrane do analizy pojęcia i zagadnienia zostały zasygnalizowane; Czytelnik może uzupełnić wiedzę sięgając do wskazanej literatury. Rozdziały 4–13 dotyczą budowy modelu przepływu procesu, definiowania jego parametrów, a następnie wnioskowania z danych umieszczonych w raporcie po przeprowadzeniu eksperymentu symulacyjnego. W tym celu wykorzystano narzędzia dostępne w programie iGrafx 2015. Rozdział 14 przedstawia realizację przykładowego zadania, począwszy od tworzenia diagramu przepływu procesu, a skończywszy na porównaniu wyników symulacji procesu dla dwóch scenariuszy. Wskazano również kierunki dalszych możliwych usprawnień oraz przeprowadzania analiz.

Książka przeznaczona jest dla studentów studiów ekonomicznych, w których programie znajdują się przedmioty związane z modelowaniem i symulacją procesów biznesowych, ponadto także dla analityków wykorzystujących narzędzia informatyczne do opisu i wizualizacji procesów.

 

Słowa kluczowe: Uniwersalny Model Klasyfikacji Procesów, narzędzia informatyczne, Process Classification Framework, modelowanie procesów biznesowych

 

SPIS TREŚCI
SŁOWNIK SKRÓTÓW I ZWROTÓW OBCOJĘZYCZNYCH
WPROWADZENIE
1. PODEJŚCIE PROCESOWE DO ZARZĄDZANIA – WYBRANE ZAGADNIENIA
1.1. Zarządzanie procesami
1.2. Wdrażanie podejścia procesowego do organizacji
1.3. Cykl życia procesu
1.4. Analiza i pomiar procesów
1.5. Dojrzałość procesowa organizacji
2. ANALIZA RZECZYWISTOŚCI PROCESOWEJ ORGANIZACJI
2.1. Identyfikacja i opis procesów
2.2. Klasyfikacja procesów
2.3. Model uniwersalnej klasyfikacji procesów
3. MODELOWANIE PROCESÓW BIZNESOWYCH
3.1. Techniki i podejścia do modelowania procesów
3.2. Narzędzia modelowania procesów
4. WPROWADZENIE DO MODELOWANIA I SYMULACJI MODELU PRZEPŁYWU PROCESU
4.1. Budowa diagramu procesu – wykorzystywane symbole
4.2. Wybrane funkcje wykorzystywane w wyrażeniach
5. MODELOWANIE CZASU – DEFINIOWANIE I WYKORZYSTANIE HARMONOGRAMÓW
5.1. Definiowanie harmonogramu
5.2. Harmonogram złożony
5.3. Definiowanie i wykorzystanie zdarzeń
6. DEFINIOWANIE PARAMETRÓW
GENERATORA TRANSAKCJI
6.1. Powiązanie procesu z generatorem
6.2. Definiowanie generatorów w modelu
6.3. Definiowanie parametrów
wspólnych generatorów
6.4. Typy generatorów .
6.5. Definiowanie atrybutów dla generowanych transakcji
6.6. Pobieranie danych zewnętrznych
6.7. Ustalanie czasu trwania symulacji
7. DEFINIOWANIE ZASOBÓW DLA MODELU
7.1. Przypisanie zasobu do realizacji zadań
7.2. Przykłady
8. DEFINIOWANIE PARAMETRÓW ZADAŃ
8.1. Określanie czasu trwania i ograniczeń zadania
8.2. Działania na transakcjach po wykonaniu zadania
8.3. Powielanie transakcji
8.4. Odrzucanie transakcji
8.5. Rozpakowanie transakcji
9. DZIAŁANIA NA WEJŚCIU DO CZYNNOŚCI
9.1. Gromadzenie transakcji na wejściu
10. DZIAŁANIA NA WYJŚCIU Z CZYNNOŚCI
11. DEFINIOWANIE I WYKORZYSTYWANIE ATRYBUTÓW
11.1. Definiowanie atrybutu
11.2. Definiowanie wartości atrybutu
11.3. Atrybuty transakcji: Priorytet i Wywłaszczenie
11.4. Przykłady definiowania i wykorzystania atrybutów
12. DEFINIOWANIE I WYKORZYSTANIE STOPKLATEK
12.1. Przykład definiowania i wykorzystania stopklatek
13. ANALIZA WYNIKÓW SYMULACJI
14. REALIZACJA PRZYKŁADOWEGO ZADANIA – KROK PO KROKU
14.1. Treść zadania
14.2. Diagram procesu
14.3. Parametry modelu i czynności
14.3.1. Harmonogramy
14.3.2. Generatory
14.3.3. Zasoby
14.3.4. Czasy trwania czynności
14.3.5. Atrybuty – definiowanie i wykorzystanie
14.3.6. Gromadzenie i powielanie transakcji
14.3.7. Parametry bramek
14.3.8. Czas trwania symulacji
14.3.9. Rejestracja wyników
14.4. Analiza raportu – mierniki procesu
14.5. Zmiana parametrów modelu
14.6. Analiza wyników symulacji zmodyfikowanego scenariusza
14.7. Porównanie wyników symulacji dla scenariuszy – możliwe działania i decyzje
PODSUMOWANIE
BIBLIOGRAFIA

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Modelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem narzędzi iGrafx Process 2015”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *