www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Modele i strategie biznesu w obszarze dystrybucji energii elektrycznej w Polsce

28,00 

ISBN: 978-83-7865-464-3
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 144
Format: B5

Opis

Modele i strategie biznesu w obszarze dystrybucji energii elektrycznej w Polsce

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Bogdan Nogalski, Agnieszka Anna Szpitter, Jan Brzóska

 

W dyskusjach dotyczących prowadzonego biznesu i skutecznego zarządzania nim jako argumentów opisujących efektywność czy skuteczność procesów zarządzania, menedżerowie często używają takich określeń jak model biznesu oraz strategia biznesu). Z tego względu zasadne staje się poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: czy te określenia są tożsame i używane zamiennie dla opisania tego samego narzędzia, zjawiska i procesu, czy też odnoszą się do różnych narzędzi, które menedżerowie wykorzystują na rozmaitych etapach procesu zarządzania biznesem?

Spis treści
Wprowadzenie …………………………………………………………………………………………………………………..7
Istota badanego problemu ………………………………………………………………………………………………7
Metodyka opracowania…………………………………………………………………………………………………12
1. Defi nicje i klasyfi kacja modelu biznesu ………………………………………………………………………..17
1.1. Przegląd defi nicji i koncepcji modelu biznesu ……………………………………………………….17
1.2. Model biznesu – klasyfi kacja i możliwości wykorzystania
w przedsiębiorstwach energetycznych ……………………………………………………………………27
2. Czynniki i uwarunkowania
kształtujące model biznesu w energetyce ……………………………………………………………………..35
2.1. Sytuacja makroekonomiczna i rynek energetyczny ………………………………………………..35
2.2. Polityka energetyczna i regulacje prawne –
czynniki dynamizujące sektor energetyczny …………………………………………………………..39
Ewolucja polityki energetycznej UE ………………………………………………………………..40
Polityka energetyczna Polski ……………………………………………………………………………42
2.3. Trendy, tendencje i kierunki rozwoju sektora energetycznego ……………………………….43
2.4. Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w energetyce ……………………………………50
Identyfi kacja i analiza instrumentów wsparcia dla projektów inwestycyjnych
innowacyjnej energetyki ………………………………………………………………………………….50
3. Model biznesu przedsiębiorstw energetycznych ……………………………………………………………54
3.1. Model biznesu przedsiębiorstw korporacyjnej wielkoskalowej energetyki ……………..54
Model biznesu RWE AG ………………………………………………………………………………….54
Model biznesu Vattenfall AB ……………………………………………………………………………61
Model biznesu PGE SA ……………………………………………………………………………………67
Model biznesu Tauron Polska Energia SA ……………………………………………………….72
Model biznesu Energa SA ………………………………………………………………………………..77
Model biznesu Enea SA …………………………………………………………………………………..81
3.2. Model biznesu wyłaniającej się prosumenckiej (rozproszonej) energetyki ……………..86
Farma fotowoltaiczna w gospodarstwie domowym lub w małej fi rmie …………….87
Model biznesu gminnej biogazowni ………………………………………………………………..87
Biurowiec niskoenergetyczny (pasywny) w Parku Naukowo-Technologicznym
Euro-Centrum w Katowicach ………………………………………………………………………….89
4. Defi nicje i klasyfi kacja strategii biznesowych ……………………………………………………………….92
4.1. Defi nicje strategii biznesu. Koncepcje strategii przedsiębiorstw …………………………….92
4.2. Strategia zasobowa przedsiębiorstwa energetycznego …………………………………………….96
4.3. Cechy wspólne strategii oraz charakterystyka wybranych elementów strategii
w badanych przedsiębiorstwach energetycznych ………………………………………………….100
Konkurowanie przez jakość produktu ……………………………………………………………100
Konkurowanie informacją ……………………………………………………………………………..102
Konkurowanie poprzez cenę produktu ………………………………………………………….102
Konkurowanie zakresem obsługi i usług ………………………………………………………..102
4.4. Strategiczna Karta Wyników przedsiębiorstw energetycznych ……………………………..103
PGE SA – strategia zaktualizowana na lata 2016–2020 ………………………………….116
Tauron Polska Energia SA – zaktualizowana strategia na lata 2016–2025 ………118
Energa SA – zaktualizowana strategia na lata 2016–2020 ……………………………….120
Enea SA – zaktualizowana strategia na lata 2016–2030 ………………………………….122
Zakończenie …………………………………………………………………………………………………………………..125
Bibliografi a …………………………………………………………………………………………………………………….130
Spis tabel ………………………………………………………………………………………………………………………..141
Spis rysunków ………………………………………………………………………………………………………………..143

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Modele i strategie biznesu w obszarze dystrybucji energii elektrycznej w Polsce”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *