www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Modele i strategie biznesu w obszarze dystrybucji energii elektrycznej w Polsce

25,99 

ISBN: 978-83-7865-464-3
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 144
Format: B5

Opis

Modele i strategie biznesu w obszarze dystrybucji energii elektrycznej w Polsce

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Bogdan Nogalski, Agnieszka Anna Szpitter, Jan Brzóska

 

W dyskusjach dotyczących prowadzonego biznesu i skutecznego zarządzania nim jako argumentów opisujących efektywność czy skuteczność procesów zarządzania, menedżerowie często używają takich określeń jak model biznesu oraz strategia biznesu). Z tego względu zasadne staje się poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: czy te określenia są tożsame i używane zamiennie dla opisania tego samego narzędzia, zjawiska i procesu, czy też odnoszą się do różnych narzędzi, które menedżerowie wykorzystują na rozmaitych etapach procesu zarządzania biznesem?

Spis treści
Wprowadzenie
Istota badanego problemu
Metodyka opracowania
1. Defi nicje i klasyfi kacja modelu biznesu
1.1. Przegląd defi nicji i koncepcji modelu biznesu
1.2. Model biznesu – klasyfi kacja i możliwości wykorzystania
w przedsiębiorstwach energetycznych
2. Czynniki i uwarunkowania
kształtujące model biznesu w energetyce
2.1. Sytuacja makroekonomiczna i rynek energetyczny
2.2. Polityka energetyczna i regulacje prawne –
czynniki dynamizujące sektor energetyczny
Ewolucja polityki energetycznej UE
Polityka energetyczna Polski
2.3. Trendy, tendencje i kierunki rozwoju sektora energetycznego
2.4. Finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w energetyce
Identyfi kacja i analiza instrumentów wsparcia dla projektów inwestycyjnych
innowacyjnej energetyki
3. Model biznesu przedsiębiorstw energetycznych
3.1. Model biznesu przedsiębiorstw korporacyjnej wielkoskalowej energetyki
Model biznesu RWE AG
Model biznesu Vattenfall AB
Model biznesu PGE SA
Model biznesu Tauron Polska Energia SA
Model biznesu Energa SA
Model biznesu Enea SA
3.2. Model biznesu wyłaniającej się prosumenckiej (rozproszonej) energetyki
Farma fotowoltaiczna w gospodarstwie domowym lub w małej firmie
Model biznesu gminnej biogazowni
Biurowiec niskoenergetyczny (pasywny) w Parku Naukowo-Technologicznym
Euro-Centrum w Katowicach
4. Defi nicje i klasyfi kacja strategii biznesowych
4.1. Defi nicje strategii biznesu. Koncepcje strategii przedsiębiorstw
4.2. Strategia zasobowa przedsiębiorstwa energetycznego
4.3. Cechy wspólne strategii oraz charakterystyka wybranych elementów strategii
w badanych przedsiębiorstwach energetycznych
Konkurowanie przez jakość produktu
Konkurowanie informacją
Konkurowanie poprzez cenę produktu
Konkurowanie zakresem obsługi i usług
4.4. Strategiczna Karta Wyników przedsiębiorstw energetycznych
PGE SA – strategia zaktualizowana na lata 2016–2020
Tauron Polska Energia SA – zaktualizowana strategia na lata 2016–2025
Energa SA – zaktualizowana strategia na lata 2016–2020
Enea SA – zaktualizowana strategia na lata 2016–2030
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Modele i strategie biznesu w obszarze dystrybucji energii elektrycznej w Polsce”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *