www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego

22,99 


ISBN: 978-83-7865-409-4
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 120
Format: B5

Opis

Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego

 Autor: Magdalena Jerzemowska, Kamila Strumiłło-Stańczak (red.) 

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Spis Treści
Maria Aluchna, Dominika Bosek
Inwestorzy instytucjonalni a wartooeæ przedsiêbiorstwa.
Wstêpne wyniki badañ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Kazimierz Barwacz
Strategia jednostki samorz¹du terytorialnego jako podstawowe
narzêdzie sprawowania nadzoru w³aoecicielskiego spó³ek komunalnych . . . . 23
Joanna Czerepko, B³a¿ej Ziemann
GANT Development S.A. – Nadzór korporacyjny a dzia³alnooeæ
dewelopera na polskim rynku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Marlena Grabowska
Implementacja zasad ³adu korporacyjnego a konkurencyjnooeæ spó³ek . . . 53
Leszek Kozio³
Nadzór w³aoecicielski i zarz¹dzanie wiedz¹ w organizacjach
nowoczesnej gospodarki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Czes³aw Mesjasz
Bundles of Corporate Governance: A Preliminary Systemic Appraisal . . . 85
£ukasz ¯abski
Kryteria doboru przedstawicieli gmin do rad nadzorczych
spó³ek komunalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Współczesne problemy nadzoru korporacyjnego”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *