www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Zarządzanie projektami w kształtowaniu elastycznych modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego

31,99 

ISBN: 978-83-7865-451-3
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 206
Format: B5

Opis

Zarządzanie projektami w kształtowaniu elastycznych modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Bogdan Nogalski, Agnieszka Anna Szpitter, Marek Jabłoński

 

W książce przedstawiono możliwości wykorzystania metodyk zarządzania projektami, a także – w ramach tego podejścia – doświadczeń wynikających z zastosowania rożnych modeli biznesu pochodzących spoza sektora energetycznego na rzecz modeli biznesu operatorów systemy dystrybucyjnego (OSD). Przedmiot badania stanowiły propozycje modeli biznesu, które do bazowego modelu biznesu OSD wnoszą nowe cechy, dające podstawę do budowania innowacyjnych modeli biznesu – szczególnie wobec dynamicznie zachodzących zmian na rynku energetycznym w Polsce, wynikających z rozproszonej generacji i przemian polegających na dwukierunkowym przepływie energii. Podmiotem badań były polskie przedsiębiorstwa z sektora elektroenergetycznego z obszaru dystrybucji, czyli OSD.

SPIS TREŚCI
Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 7
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . 9
Rozdział 1. Uwarunkowania zarządzania projektami
1.1. Mechanizmy zarządzania projektami biznesowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.2. Wybrane podejścia do zarządzania projektami biznesowymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.3. Wykorzystanie metodyk zarządzania projektami
do tworzenia modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Rozdział 2. Istota i natura modeli biznesu
2.1. Teoretyczne podstawy koncepcji modeli biznesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.2. Kierunki rozwoju koncepcji modeli biznesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.3. Typologia modeli biznesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.4. Podejście kon! guracyjne do modeli biznesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
2.5. Przegląd wybranych referencyjnych modeli biznesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.6. Technologiczne modele biznesowe
w kontekście specy! cznych wymagań branżowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Rozdział 3. Elastyczność modeli biznesu
3.1. Paradygmat elastyczności organizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
3.2. Elastyczność w koncepcjach zarządzania strategicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
3.3. Elastyczność przedsiębiorstwa jako czynnik skalowania biznesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
3.4. Elastyczność przedsiębiorstwa a elastyczność modelu biznesu –
problem identy! kacji granic i interfejsów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
3.5. Zmienność i nieprzewidywalność otoczenia jako determinanty
kształtowania elastyczności modeli biznesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
3.6. Optimum elastyczności modeli biznesu
jako centralny wyznacznik ich trwałości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
3.7. Zwiększanie elastyczności modeli biznesu przez ich dynamiczną
i zamierzoną odnowę strategiczną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
3.8. Projektowanie elastycznego modelu biznesu w cyklu życia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Rozdział 4. Wybrane aspekty projektowania
modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego
4.1. Wpływ technologii i regulacji prawnych
na zmiany organizacyjne przedsiębiorstw energetycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
4.2. Specy! ka działalności operatora systemu dystrybucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
4.3. Miejsce i rola infrastruktury technicznej w procesie dystrybucji energii . . . . . . . . . . . . . 122
4.4. Wpływ struktury łańcucha wartości w sektorze energetycznym
na kształtowanie modeli biznesu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
4.5. Charakterystyka modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego . . . . . . . . . . . . . . 128
4.6. Innowacyjne trendy technologiczne
a mody! kacja modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . 138
4.7. Interesariusze w procesie projektowania i wdrażania
modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
4.8. Cykl życia projektowania modelu biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego . . . . . . 147
4.9. Testowanie modelu biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego
w procesie jego projektowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
4.10. Kluczowe determinanty projektowania modeli biznesu
w środowisku sieciowym adekwatnym dla generacji rozproszonej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Rozdział 5. Kształtowanie modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego
z wykorzystaniem modeli biznesu spoza sektora energetycznego
5.1. Kon! guracja modelu biznesu i jego zastosowanie
w poszukiwaniu wzorców dla operatorów systemu dystrybucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . 155
5.2. Zastosowanie sektorowych modeli biznesu
do doskonalenia modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego . . . . . . . . . . . . . . 162
5.3. Możliwości operacjonalizacji proponowanych kon! guracji
modeli biznesu na rzecz operatorów systemu dystrybucyjnego
z uwzględnieniem zwiększania ich elastyczności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
5.4. Determinanty projektowania elastyczności modeli biznesu
operatorów systemu dystrybucyjnego w środowisku generacji rozproszonej . . . . . . . . . . 167
5.5. Ceny dynamiczne jako determinanta projektowania
elastycznych modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
5.6. Udział agregatorów rynku w kształtowaniu elastyczności
modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Załączniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Bibliogra’ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Spis rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Spis tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 205

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Zarządzanie projektami w kształtowaniu elastycznych modeli biznesu operatorów systemu dystrybucyjnego”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *