www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Uwarunkowania efektywności zastosowania outsourcingu w ochronie zdrowia

42,00  (w tym 5% VAT)

ISBN: 978-83-7865-322-6
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 328

oprawa miękka

Opis

Uwarunkowania efektywności zastosowania outsourcingu w ochronie zdrowia

 Autor: Jarosław Waśniewski

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Podmioty ochrony zdrowia mają więcej niż inne podmioty gospodarcze ograniczeń wynikających z natury prowadzonej działalności. Okazuje się, że wprowadzenie rozwiązań opartych na procesach outsourcingu pozwala na sprostanie statutowym celom w warunkach nierównomiernej konkurencji. Rozwiązania outsourcingowe są działaniami elastycznymi i dobrze funkcjonują przy nieustannym i szczegółowym nadzorze państwa nad placówkami publicznej ochrony zdrowia. Zaprezentowane opracowaniewzbogaca w tym względzie wiedzę o  nowe wątki i wyjaśnienia dotyczące koncepcji oraz praktycznego zastosowania outsourcingu.

 

Spis treści
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
TEORETYCZNE ASPEKTY OUTSOURCINGU I JEGO STOSOWANIE
1. Outsourcing jako koncepcja zarządzania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.1. Idea outsourcingu i jej rozwój . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.2. Klasyfikacja outsourcingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.3. Przegląd koncepcji, modeli i problemów outsourcingu . . . . . . . . . . 35
1.4. Perspektywy rozwoju outsourcingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2. Charakterystyka procesu outsourcingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
2.1. Cele, zalety i wady zastosowania outsourcingu . . . . . . . . . . . . . . 49
2.2. Outsourcing jako działanie restrukturyzacyjne . . . . . . . . . . . . . . 55
2.3. Outsourcing kontraktowy i kapitałowy jako główne rodzaje
outsourcingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.4. ZagroŜenia związane ze stosowaniem outsourcingu . . . . . . . . . . . 78
3. Uwarunkowania stosowania outsourcingu w ochronie zdrowia . . . . . . . . 89
3.1. Współczesne pojmowanie ochrony zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . 90
3.2. Specyfika systemu ochrony zdrowia w Polsce . . . . . . . . . . . . . . 98
3.3. Doświadczenia zagraniczne stosowania outsourcingu w ochronie
zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
3.4. Zakres i kierunki rozwoju zastosowania outsourcingu w polskim
systemie ochrony zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
METODYCZNO-EMPIRYCZNE ASPEKTY PRZEPROWADZONYCH BADAŃ
4. Uwarunkowania zastosowania modelu outsourcingu . . . . . . . . . . . . . 125
4.1. Cykl działania zorganizowanego jako płaszczyzna metodyczna
zastosowania outsourcingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
4.1.1. Efektywność w działaniu zorganizowanym . . . . . . . . . . . . 130
4.1.2. Składowa proces wyboru w fazie preparacji w zastosowaniu
outsourcingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
4.1.3. Składowe proces planowania i organizowania wdroŜenia
oraz proces ewaluacji w fazie preparacji w zastosowaniu
outsourcingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
4.1.4. Składowa proces kontroli fazy preparacji w zastosowaniu
outsourcingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
4.2. Obszary działalności poddawane outsourcingowi . . . . . . . . . . . . 156
4.3. Rodzaje umów outsourcingowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
4.4. Modele wyjściowe i czynniki warunkujące zastosowanie
outsourcingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
4.5. Koncepcja rozszerzonego modelu zastosowania outsourcingu . . . . . 196

5. Badania własne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
5.1. Metodyka prowadzonych badań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
5.1.1. Struktura przedmiotowa i podmiotowa badań . . . . . . . . . . 201
5.1.2. Opis przeprowadzonego badania . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
5.2. Wpływ zakresu przedmiotowego na preparację i efekty zastosowania
outsourcingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
5.3. Wpływ zakresu czasowego na preparację i efekty zastosowania
outsourcingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
5.4. Analiza efektów poprawy jakości usług w procesach
outsourcingowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238
5.5. Analiza efektów poprawy sytuacji finansowej w procesach
outsourcingowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
5.6. Cechy procesów outsourcingowych w kontekście poprawy jakości
usług i sytuacji finansowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
5.7. ZaleŜność występowania preparacji i efektów zastosowania
outsourcingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
5.8. Wpływ zakresu przedmiotowego i czasowego na współzaleŜność
fazy preparacji i efektów zastosowania outsourcingu . . . . . . . . . . 254
6. Ocena wpływu badanych uwarunkowań w strukturze rozszerzonego
modelu zastosowania outsourcingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 291
Załączniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
Załącznik nr 1. Model log-liniowy analizy wyników . . . . . . . . . . . . . 295
Załącznik nr 2. Kwestionariusz wywiadu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303
Spis rysunków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319
Spis tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Uwarunkowania efektywności zastosowania outsourcingu w ochronie zdrowia”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *