www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Z dziejów leksykografii polsko-rosyjskiej. Tom II. Słowniki terminologiczne

22,70 

ISBN: 978-83-7865-926-6

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 244

Format: B5

Opis

Z dziejów leksykografii polsko-rosyjskiej. Tom II. Słowniki terminologiczne (bibliografia za lata 1803–2017)

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Katarzyna Wojan

 

Publikacja stanowi obszerny, a pod względem rzeczowym wysoce zróżnicowany zbiór ponad 4000 pozycji bibliograficznych, na którego zawartość składają się – usystematyzowane zagadnieniowo oraz chronologicznie – prace polskich autorów z zakresu szeroko pojmowanej terminografii polsko-rosyjskiej i rosyjsko-polskiej. Wykaz opracowań bibliograficznych poprzedzony jest przedmową oraz artykułem: Zasady ekscerpcji i rejestracji materiału faktograficznego. Nadrzędnym celem zbioru jest ukazanie w możliwie pełnym zakresie tematycznego bogactwa polskich publikacji słownikarskich, których komponentem jest język rosyjski. Ujęte w spisie pozycje leksykograficzne zostały wydane w Polsce, sporadycznie także za granicą, bądź też w koedycji z zagranicznymi wydawcami w latach 1803–2017. Szerokie spektrum tematyki i charakteru merytorycznego zaprezentowanych publikacji słownikowych stanowi swoiste kompendium informacji na temat dorobku terminografów polskich.

 

Spis treści
Przedmowa / Предисловие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . 13
Zasady ekscerpcji i rejestracji materiału faktograficznego /
Принципы эксцерпции и регистрации фактографического материала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Materiały źródłowe / Источники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Wykaz słowników terminologicznych / Перечень терминологических словарей . . . . . . . . . . . . 21
Administracja / Aдминистрация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Agrofizyka / Aгрофизика (агрономическая физика) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Agrotechnika / Aгротехника (технология растениеводства) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Akustyka / Aкустика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Arbitraż / Третейский суд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Archeologia / Aрхеология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Architektura / Aрхитектура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Architektura obronna / Оборонительная архитектура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Archiwistyka / Aрхивоведение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Astronautyka (kosmonautyka) i technika rakietowa /
Астронавтика (космонавтика) и ракетная техника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Automatyka / Aвтоматика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Azbest / Aсбест . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Bankowość / Банковское дело . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Barwa (kolor) / Цвет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Bezpieczeństwo publiczne i międzynarodowe /
Oбщественная и международная безопасность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Bibliotekarstwo i informacja naukowa /
Библиотековедение и научная информация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Biochemia / Биохимия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Biologia / Биология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Biomechanika teatralna zob. Performatyka (biomechanika teatralna) /
Театральная биомеханика см. Перформатика (театральная биомеханика) . . . . . . . . . . . . . 32
Biotechnologia / Биотехнология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6
Botanika / Ботаника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Broń klasyczna / Обычное оружие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Broń masowego rażenia / Оружие массового поражения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Budowa maszyn / Машиностроение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Budowa okrętów zob. Okrętownictwo (budowa okrętów) /
Кораблестроение см. Судостроение (кораблестроение) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Budownictwo / Строительство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Budownictwo staroruskie / Древнерусское строительное дело . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Cement / Цемент . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Chemia / Химия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Chłodnictwo / Технология охлаждения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Chromatografia / Хроматография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Chrześcijaństwo / Христианство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Cło / Таможенная пошлина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Dentystyka zob. Stomatologia (dentystyka) /
Дантистика см. Стоматология (дантистика) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Dietetyka zob. Żywienie człowieka (dietetyka) /
Диетология см. Питание человека (диетология) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Drgania (oscylacje) / Колебания (осцилляции) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Drukarstwo zob. Poligrafia (drukarstwo) /
Книгопечатание см. Полиграфия (книгопечатание) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Drzewnictwo zob. Leśnictwo (drzewnictwo) /
Древесиноведение см. Лесоводство (древесиноведение) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Edukacja zob. Szkolnictwo (edukacja) /
Образование см. Просвещение (oбразование) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Ekonomia / Экономика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Ekonomika / Экономика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Elektroakustyka / Электроакустика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Elektrodyfuzja / Электродиффузия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Elektroenergetyka / Электроэнергетика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Elektronika / Электроника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Elektronika mocy zob. Energoelektronika (elektronika mocy) /
Cиловая электроника см. Энергоэлектроника (cиловая электроника) . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Elektrotechnika / Электротехника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Energetyka / Энергетика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Energoelektronika (elektronika mocy) / Энергоэлектроника (силовая электроника) . . . . . . 61
Entomologia (owady) / Энтомология (насекомые) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Farmacja / Фармация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Felinologia (koty) / Фелинология (домашние кошки) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Finanse / Финансы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Fizyka / Физика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Folklor (kultura ludowa) / Фольклор (народная культура) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Fotogrametria i teledetekcja / Фотограмметрия и теледетекция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Fundamentowanie / Фундаментирование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Garbarstwo (przemysł skórzany) / Кожевенное производство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
7
Gastronomia (kulinaria) / Гастрономия (пищевые продукты) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Gazownictwo / Газовая промышленность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Genetyka / Генетика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Geodezja / Геодезия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Geografia / География . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Geologia / Геология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Gleboznawstwo (pedologia) / Почвоведение (педология) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Glottodydaktyka / Лингводидактика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Górnictwo (kopalnictwo) / Горное дело . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Grafika statystyczna / Статистическая графика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Handel / Торговля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Historia / История . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Hortologia zob. Ogrodnictwo (hortologia) /
Хортология см. Растениеводство (xортология) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Hutnictwo żelaza / Сталеплавильное производство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Hydraulika i pneumatyka / Гидравлика и пневматика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Hydrogeologia / Гидрогеология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Hydroizolacja (izolacja wodochronna) / Гидроизоляция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Hydrologia / Гидрология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Ichtiologia (ryby) / Ихтиология (рыбы) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Ikony / Иконы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Informacja naukowa zob. Bibliotekarstwo i informacja naukowa /
Научная информация см. Библиотековедение и научная информация . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Informatyka (technika mikrokomputerowa) /
Информатика (микрокомпьютерная техника) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Integracja systemów bezpieczeństwa / Интеграция систем безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Inżynieria lądowa / Строительная инженерия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Inżynieria mineralna zob. Mineralurgia (inżynieria mineralna, przeróbka kopalin) /
Минералургия (oбогащение полезных ископаемых) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Inżynieria sanitarna / Санитарная инженерия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Inżynieria wodna i morska / Водная и морская инженерия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
Izolacja budowlana / Строительная изоляция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Izolacja cieplna zob. Termoizolacja (izolacja cieplna) /
Термоизоляция (тепловая изоляция) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Izolacja wodochronna zob. Hydroizolacja (izolacja wodochronna) / Гидроизоляция . . . . . . . 98
Jakość produkcji (kontrola jakości) / Качество производства (контроль качества) . . . . . . . . 98
Jakość wody / Качество воды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Języki programowania / Языки программирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Językoznawstwo (lingwistyka) / Языкознание (лингвистика) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Kable elektryczne / Электрические кабели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Kartografia / Картография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Klimatyzacja / Кондиционирование воздуха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Kolejnictwo / Железнодорожная техника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Kolor zob. Barwa / Цвет . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
8
Konferencje i spotkania / Конференции и встречи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Kontrola jakości zob. Jakość produkcji /
Контроль качества см. Качество производства (контроль качества) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Kopalnictwo zob. Górnictwo / Горное дело . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Korespondencja handlowa / Коммерческая корреспонденция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Kosmetologia (kosmetyka lekarska) /
Косметология (медицинская косметика) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Kosmetyka lekarska zob. Kosmetologia (kosmetyka lekarska) /
Mедицинская косметика см. Косметология (медицинская косметика) . . . . . . . . . . . . . . . 107
Kosmonautyka zob. Astronautyka (kosmonautyka) i technika rakietowa /
Космонавтика см. Астронавтика (космонавтика) и ракетная техника . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Kotlarstwo / Медницкое дело . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Koty zob. Felinologia (koty) / Домашние кошки см. Фелинология (домашние кошки) . . . 108
Kowalstwo / Кузнечное ремесло . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Kryminalistyka / Криминалистика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Krystalografia / Кристаллография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Księgowość zob. Rachunkowość (księgowość) /
Бухгалтерский учёт см. Счетоводство (бухгалтерский учёт) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Kulinaria zob. Gastronomia (kulinaria) /
Пищевые продукты см. Гастрономия (пищевые продукты) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Kultura / Культура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Kultura ludowa zob. Folklor (kultura ludowa) /
Народная культура см. Фольклор (народная культура) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Kynologia (psy) / Кинология (собаки) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Leśnictwo (drzewnictwo) / Лесоводство (древесиноведение) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Lingwistyka zob. Językoznawstwo (lingwistyka) /
Лингвистика см. Языкознание (лингвистика) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Lingwokulturologia / Лингвокультурология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Literaturoznawstwo / Литературоведение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Logistyka / Логистика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Logopedia / Логопедия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Lotnictwo / Авиация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Łączność morska / Moрская связь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Łąkarstwo / Луговодство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Łożyska / Подшипники . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Mammologia zob. Teriologia (mammologia, ssaki) /
Маммология см. Териология (маммология, млекопитающие) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Marketing / Маркетинг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Marynarka wojenna / Военно-морские силы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Marynistyka / Море . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Mass media / Средства массовой информации (СМИ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Maszynoznawstwo / Машиноведение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Maszyny elektryczne / Электрические машины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Maszyny hydrauliczne / Гидравлические машины (гидромашины) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Maszyny leśne / Лесные машины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
9
Maszyny liczące / Вычислительные машины (счётные машины) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Maszyny rolnicze / Сельскохозяйственные машины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Matematyka / Математика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Materiałoznawstwo maszynowe /
Материаловедение и машинное обучение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Materiały ogniotrwałe / Огнеупорные материалы (огнеупоры) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Mechanika gruntów / Механика грунтов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Mechanika klasyczna / Классическая механика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Mechanika konstrukcji / Механика строительных конструкций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Medycyna / Медицина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Medycyna sądowa / Судебная медицина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
Medycyna weterynaryjna (weterynaria) / Ветеринарная медицина (ветеринария) . . . . . . . 130
Metaloznawstwo / Металловедение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
Metalurgia / Металлургия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Meteorologia / Метеорология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Metrologia / Метрология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
Mikrobiologia / Микробиология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Mineralogia / Минералогия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Mineralurgia (inżynieria mineralna, przeróbka kopalin) /
Минералургия (oбогащение полезных ископаемых) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Młynarstwo / Мукомольное дело . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Monastycyzm (zakony) / Монашество (монастыри) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Mostownictwo / Мостостроение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Motoryzacja / Моторизация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Muzyka / Музыка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
Narzędzia / Инструменты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
Nasiennictwo / Семеноводство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Nieruchomości / Недвижимость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Normalizacja / Нормализация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Numizmatyka / Нумизматика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Obróbka metali / Металлообработка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Obuwnictwo / Обувная промышленность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Odlewnictwo / Литьё . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Odzież / Одежда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Ogrodnictwo (hortologia) / Растениеводство (xортология) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Okrętownictwo (budowa okrętów) / Судостроение (кораблестроение) . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Organizacje / Организации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Ornitologia (ptaki) / Oрнитология (птицы) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Oscylacje zob. Drgania (oscylacje) / Oсцилляции см. Колебания (oсцилляции) . . . . . . . . . 148
Owady zob. Entomologia (owady) / Hасекомые см. Энтомология (насекомые) . . . . . . . . . . 148
Paleogeografia / Палеография . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Papiernictwo / Бумажное производство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Parlamentarna procedura / Парламентская процедура . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Patenty / Патенты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
10
Pedagogika / Педагогика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
Pedologia zob. Gleboznawstwo (pedologia) /
Педология см. Почвоведение (педология) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Performatyka (biomechanika teatralna) / Перформатика (театральная биомеханика) . . . . 152
Perfumeria / Парфюмерия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Petrografia i petrologia / Петрография и петрология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
Petrologia zob. Petrografia i petrologia / Петрология см. Петрография и петрология . . . . 153
Pierzarstwo / Производство и обработка пуха . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Pneumatyka zob. Hydraulika i pneumatyka / Пневматика см. Гидравлика и пневматика . . 153
Podatki / Налоги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Pojazdy konne / Повозки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
Policja / Полиция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Poligrafia (drukarstwo) / Полиграфия (книгопечатание) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
Politologia / Политология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Pomiary / Измерение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Pompy / Насосы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Pożarnictwo / Пожарная безопасность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Praca / Работа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Prawo / Право . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Prawo celne / Таможенное право . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Prawo podatkowe / Налоговое право . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Prawosławie / Православие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Probabilistyka zob. Teoria prawdopodobieństwa (probabilistyka) / Теория вероятностей . . 164
Produkcja eksportowa / Экспортная продукция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Przedsiębiorstwo / Предприятие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Przedsiębiorstwo spółdzielcze (spółdzielczość) /
Кооперативное предприятие (кооператив) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Przekładoznawstwo (translatoryka) / Переводоведение (традуктология) . . . . . . . . . . . . . . . 165
Przemysł / Промышленность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166
Przemysł skórzany zob. Garbarstwo (przemysł skórzany) / Кожевенное производство . . . . 167
Przemysł tekstylny zob. Włókiennictwo (przemysł tekstylny) /
Текстильная промышленность . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Przenośniki / Конвейеры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Przeróbka kopalin zob. Mineralurgia (inżynieria mineralna, przeróbka kopalin) /
Минералургия (oбогащение полезных ископаемых) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Przetwarzanie danych / Обработка данных . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Przędzalnictwo / Производство пряжи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Psy zob. Kynologia (psy) / Собаки см. Кинология (cобаки) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Psycholingwistyka / Психолингвистика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Psychologia / Психология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Pszczelarstwo / Пчеловодство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Ptaki zob. Ornitologia (ptaki) / Птицы см. Орнитология (птицы) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Rachunkowość (księgowość) / Счетоводство (бухгалтерский учёт) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
Rangi i stopnie / Чины и cтeпeни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
11
Ratownictwo / Аварийно-спасательная служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Rehabilitacja medyczna / Медицинская реабилитация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Reklama / Реклама . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Rekreacja zob. Turystyka i rekreacja / Рекреация см. Туризм и рекреация . . . . . . . . . . . . . . . 173
Remont domu / Ремонт дома . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Rolnictwo / Сельское хозяйство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
Rosja / Россия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Rybołówstwo / Рыболовство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176
Ryby zob. Ichtiologia (ryby) / Рыбы см. Ихтиология (pыбы) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Rzemiosło / Ремесло . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Sądownictwo / Судебная система . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Sedymentologia / Седиментология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Seksuologia / Сексология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Socjologia / Социология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Spawalnictwo / Сварочное производство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Spektrometria zob. Spektroskopia (spektrometria) /
Cпектрометрия см. Спектроскопия (спектрометрия) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Spektroskopia (spektrometria) / Спектроскопия (спектрометрия) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Społeczeństwo / Общество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Sport / Спорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Spółdzielczość zob. Przedsiębiorstwo spółdzielcze (spółdzielczość) /
Кооператив см. Кооперативное предприятие (кооператив) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Ssaki zob. Teriologia (mammologia, ssaki) /
Млекопитающие см. Териология (маммология, млекопитающие) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Statystyka matematyczna / Математическая статистика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Stomatologia (dentystyka) / Стоматология (дантистика) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Stylistyka językowa / Стилистика речи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Szkolnictwo (edukacja) / Просвещение (образование) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Sztuka rosyjska / Русское искусство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Ślusarstwo / Слесарное дело . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Środowisko / Окружающая среда . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Świątynie / Храмы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Teatr / Театр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Technika / Техника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Technika jądrowa / Ядерная техника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Technika laboratoryjna / Лабораторная техника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Technika medyczna / Медицинская техника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Technika mikrokomputerowa zob. Informatyka (technika mikrokomputerowa) /
Микрокомпьютерная техника см. Информатика (микрокомпьютерная техника) . . . . . . 203
Technika obliczeniowa / Вычислительная техника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Technika próżni / Вакуумная техника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Technika rakietowa zob. Astronautyka (kosmonautyka) i technika rakietowa /
Ракетная техника см. Астронавтика (космонавтика) и ракетная техника . . . . . . . . . . . . . 204
Technika świetlna / Осветительная техника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
12
Technologia / Технология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Teledetekcja / Теледетекция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Telegraf / Телеграф . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Telekomunikacja / Электросвязь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
Teoria doświadczenia / Теория опыта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Teoria prawdopodobieństwa (probabilistyka) / Теория вероятностей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
Teriologia (mammologia, ssaki) / Териология (маммология, млекопитающие) . . . . . . . . . . 208
Termoizolacja (izolacja cieplna) / Термоизоляция (тепловая изоляция) . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Tkactwo / Ткачество . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Tłuszcze jadalne i oleje / Пищевые жиры и маслa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
Torfoznawstwo / Торфоведение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Towaroznawstwo / Товароведение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210
Translatoryka zob. Przekładoznawstwo (translatoryka) /
Традуктология см. Переводоведение (традуктология) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Transport lądowy / Наземный транспорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Transport powietrzny / Воздушный транспорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213
Transport szynowy / Рельсовый транспорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214
Transport wodny / Водный транспорт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
Tribologia (trybologia) / Трибология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Trybologia zob. Tribologia (trybologia) / Трибология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Turystyka i rekreacja / Туризм и рекреация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217
Ubezpieczenie społeczne / Социальное страхование . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
Unia Europejska / Европейский союз (Евросоюз) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Urbanistyka / Градостроительство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Wentylacja / Вентиляция . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Weterynaria zob. Medycyna weterynaryjna (weterynaria) /
Ветеринария см. Ветеринарная медицина (ветеринария) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Wiertnictwo / Бурение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Włókiennictwo (przemysł tekstylny) / Текстильная промышленность . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Woda zob. Jakość wody / Вода см. Качество воды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Wojskowość / Вооружённые силы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221
Zakony zob. Monastycyzm (zakony) / Mонастыри см. Монашество (монастыри) . . . . . . . . 224
Zarządzanie / Менеджмент (управление производством) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Zoologia / Зоология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
Zootechnika / Зоотехния . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Żeglarstwo / Плавание под парусом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Żywienie człowieka (dietetyka) / Питание человека (диетология) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Indeks nazwisk / Указатель фамилий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Z dziejów leksykografii polsko-rosyjskiej. Tom II. Słowniki terminologiczne”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *