www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Rola internetowych poradni językowych w procesie normalizacji pisowni polskiej

39,99 

ISBN: 978-83-7865-454-4
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 496
Format: B5

oprawa miękka

Opis

Rola internetowych poradni językowych w procesie normalizacji pisowni polskiej

Autor: Joanna Ginter

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 

 

Książka jest wynikiem analizy około 2,5 tys. porad językowych z zakresu ortografii zamieszczonych w  Internecie przez Poradnię Językową PWN, e-poradnie uniwersyteckie, poradnię PWSZ w Chełmie oraz Telefoniczną Poradnię Językową UG. Obejmuje historię i obecną ortografię polską, stan poradnictwa językowego w Polsce czy specyfikę internetowej porady językowej jako wzorca gatunkowego.

 

Spis treści
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Objaśnienia skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Rozdział 1. Zagadnienia teoretyczne: norma a norma skody$ kowana,
normalizacja a kody$ kacja normy, ortogra$ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Rozdział 2. Ortogra$ a polska dawniej i współcześnie . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.1. Normalizacja pisowni i kody” kacja normy ortogra” cznej
w ujęciu diachronicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.2. Współczesna norma ortogra” czna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Rozdział 3. Stan poradnictwa językowego w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Rozdział 4. Specy$ ka porad językowych w Internecie . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
4.1. Internetowa porada językowa jako wzorzec gatunkowy . . . . . . . . . . . . . . 91
4.1.1. Zakres znaczeniowy pojęcia „internetowa porada językowa” . . . . . . . 91
4.1.2. Cechy gatunkowe internetowej porady językowej . . . . . . . . . . . . . . 92
4.1.3. Zakres tematyczny internetowej porady językowej . . . . . . . . . . . . . 93
4.1.4. Struktura (model kompozycyjny) internetowej porady językowej . . . . . 96
4.1.5. Styl internetowej porady językowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
4.1.6. Internetowa porada językowa jako akt komunikacji
między nadawcą a odbiorcą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
4.2. Zalety i wady internetowych porad językowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
4.2.1. Pozytywne aspekty e-poradnictwa językowego . . . . . . . . . . . . . . . 119
4.2.2. Problem aktualności e-porad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
4.2.3. Inne problemy związane z poradnictwem językowym w Internecie . . . . 130
4.3. Źródła normy ortogra” cznej według poradni językowych . . . . . . . . . . . . . 134
Rozdział 5. E-poradnictwo wobec zagadnień
niebudzących wątpliwości w świetle przepisów ortogra$ cznych . . . . . . . . . . . 141
5.1. Funkcja informacyjna poradni językowych – wprowadzenie . . . . . . . . . . . 141
5.2. Udzielanie odpowiedzi zgodnych z przepisami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
5.2.1. Pisownia łączna, rozdzielna i z łącznikiem (dywizem) . . . . . . . . . . . 142
5.2.2. Pisownia wielką i małą literą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
5.2.3. Pisownia skrótów i skrótowców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
5.2.4. Pisownia wyrazów z „ó” i „u”, „rz” i „ż”, „ch” i „h” . . . . . . . . . . . . . . 285
5.2.5. Pisownia rzeczowników zakończonych na „-ja” i „-ia”
w przypadkach zależnych: „-ji”, „-i” czy „-ii”? . . . . . . . . . . . . . . . . 297
5.2.6. Pisownia innych kłopotliwych form ; eksyjnych,
formacji słowotwórczych oraz połączeń literowych . . . . . . . . . . . . . 304
5.2.7. Pisownia cyfr oznaczających liczebniki,
rzeczowników nazywających liczby
oraz wyrazów złożonych z cyfrą w pierwszej części . . . . . . . . . . . . . 316
5.3. Udzielanie odpowiedzi niepełnych lub wymijających . . . . . . . . . . . . . . . 324
5.4. Udzielanie odpowiedzi sprzecznych lub częściowo sprzecznych z normą . . . . 329
5.4.1. Niewłaściwa hierarchizacja źródeł normy ortogra” cznej . . . . . . . . . . 329
5.4.2. Niewłaściwa interpretacja przepisów ortogra” cznych . . . . . . . . . . . 334
5.4.3. Korzystanie z nieaktualnych źródeł . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338
5.4.4. Usterki techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340
5.4.5. Celowe odstępstwa od normy ortogra” cznej . . . . . . . . . . . . . . . . . 342
5.4.6. Konsekwencje udzielania odpowiedzi sprzecznych z przepisami . . . . . 348
Rozdział 6. E-poradnictwo wobec zagadnień
mogących budzić wątpliwości w świetle przepisów ortogra$ cznych . . . . . . . . . 351
6.1. Funkcja interpretacyjna poradni językowych – wprowadzenie . . . . . . . . . . 351
6.2. Przyporządkowywanie problemów do przepisów ortogra” cznych . . . . . . . . 353
6.2.1. Pisownia łączna, rozdzielna i z łącznikiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
6.2.2. Pisownia wielką i małą literą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
6.2.3. Pisownia w przypadkach zależnych
rzeczowników zakończonych na „-ia”, „-ja”, „-ya” . . . . . . . . . . . . . . 398
6.3. Udzielanie odpowiedzi niepełnych lub wymijających . . . . . . . . . . . . . . . 406
6.4. Udzielanie odpowiedzi sprzecznych lub częściowo sprzecznych z normą . . . . 409
6.5. Funkcja normotwórcza: zmiana normy słownikowej . . . . . . . . . . . . . . . . 417
Rozdział 7. E-poradnictwo wobec zagadnień
nieujętych w przepisach ortogra$ cznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425
7.1. Funkcja normotwórcza: utworzenie normy słownikowej . . . . . . . . . . . . . 425
7.2. Inne postawy przedstawicieli internetowych poradni językowych . . . . . . . . 427
Rozdział 8. Inne funkcje internetowych poradni językowych . . . . . . . . . . . . 435
8.1. Dygresje w poradach językowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
8.1.1. Rola dygresji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435
8.1.2. Funkcja ludyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438
8.1.3. Funkcja wychowawcza i dydaktyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
8.1.4. Funkcja fatyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
8.2. Pragmatyczne aspekty poradnictwa językowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455
8.2.1. Funkcja kreacyjna: przedstawiciel e-poradni jako copywriter . . . . . . . 455
8.2.2. Funkcja opiniotwórcza: kształtowanie stosunku do norm pisowni . . . . 458
8.2.3. Funkcja doradcza: wydawanie ekspertyz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460
8.3. Funkcja reklamowa: autopromocja i promocja wydawnictwa . . . . . . . . . . . 464
Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
Bibliogra$ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
Źródła drukowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479
Źródła internetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487
Posłowie. Wielki słownik ortogra$ czny PWN 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Rola internetowych poradni językowych w procesie normalizacji pisowni polskiej”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *