www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Wydatki w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych RUP ODDK

289,99  (w tym 5% VAT)

objętość: 166 str.

format: B5

oprawa: miękka klejona

wydanie: 2020

ISBN: 978-83-7804-734-6

Opis

Wydatki w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych – uprawnienia do wykonania wydatków budżetowych – procedury wydatkowania środków i ich ewidencja – kontrola i odpowiedzialność dyscyplinarna za przekroczenie uprawnień

Wydawca:  Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp z o.o.

autor: Wojciech Rup

 

Wydatki budżetowe są w większości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych głównym zagadnieniem ich gospodarki finansowej. Wykonanie wydatków budżetowych jest zagadnieniem wieloaspektowym, wymagającym wiedzy z wielu różnych dziedzin.

W publikacji przedstawiono pełen zakres problemów związanych z wykonywaniem wydatków budżetowych – od organizacji gospodarki finansowej w jednostkach budżetowych, poprzez procedury wydatkowania środków, aż do kontroli wydatków i ewentualnej odpowiedzialności za nieprawidłowości w realizacji wydatków. W poszczególnych rozdziałach omówiono:

 1. Zasady gospodarki finansowej w jednostkach budżetowych.
 2. Uprawnienia do prowadzenia gospodarki finansowej spoczywające na:organie wykonawczym w jst,

  kierowniku jednostki,

  głównym księgowym jednostki,

  pracownikach jednostek budżetowych,

  jednostkach obsługujących i jednostkach obsługiwanych.

 3. Zasady prowadzenia rachunków bankowych (w tym rachunku VAT) i gospodarki kasowej.
 4. Wydatkowanie środków budżetowych i rozliczenia VAT, w tym:zaciąganie zobowiązań prawnych i kontrasygnata,

  dyspozycja środkami pieniężnymi i wykonanie dyspozycji

  środkami pieniężnymi,

  środki europejskie,

  rozliczenia VAT.

 5. Szczególne formy wydatkowania środków, w tym:dotacje z budżetu,

  obroty wewnętrzne w jednostkach samorządu terytorialnego i w budżecie państwa,

  kompensata wzajemnych należności,

  płatności za pośrednictwem zaliczek i służbowych kart płatniczych,

  wydatki niewygasłe.

 6. Klasyfikacja i ewidencja wydatkowania środków (ewidencja wydatków i kosztów, sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych).
 7. Wydatkowanie środków według rodzajów działalności (w tym: szkoły i placówki oświatowe, pomoc społeczna, gospodarka komunalna, administracja publiczna).
 8. Kontrola i odpowiedzialność za gospodarkę finansową ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Dużo uwagi poświęcono sprawom ewidencji księgowej  i sprawozdawczości w zakresie wydatków budżetowych, z wyodrębnieniem różnic pomiędzy gospodarką finansową i rachunkowością. Poruszana w książce problematyka jest opisana odrębnie dla państwowego i samorządowego sektora finansów publicznych.

Publikacja uwzględnia również najważniejsze rozwiązania prawne w finansach publicznych związane ze zwalczaniem skutków pandemii koronawirusa, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.).

Książka  przeznaczona jest dla pracowników służb finansowych i księgowości w państwowych jednostkach budżetowych i jednostkach samorządu terytorialnego.

 

Spis treści

Wstęp ……. 5

1. Organizacja gospodarki finansowej w sektorze finansów publicznych .. 7

1.1. Zasady gospodarki finansowej w sektorze finansów publicznych ….7

1.2. Formy gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych niemających

osobowości prawnej …..14

2. Uprawnienia do prowadzenia gospodarki finansowej ..23

2.1. Organ wykonawczy w jednostce samorządu terytorialnego ….23

2.2. Kierownik jednostki …..27

2.3. Główny księgowy jednostki …..30

2.4. Pracownicy jednostek budżetowych …..35

2.5. Jednostki obsługujące i jednostki obsługiwane …..39

3. Rachunki bankowe i operacje kasowe … 45

3.1. Rachunki bankowe w państwowych jednostkach budżetowych ….45

3.2. Rachunki bankowe samorządowych jednostek i zakładów budżetowych ..50

3.3. Rachunki VAT…..58

3.4. Operacje kasowe ….63

4. Wydatkowanie środków budżetowych i rozliczenia VAT …. 67

4.1. Zaciąganie zobowiązań prawnych i kontrasygnata……67

4.2. Dyspozycja środkami pieniężnymi i wykonanie dyspozycji środkami

pieniężnymi ……72

4.3. Środki europejskie …..77

4.4. Rozliczenia VAT ……78

5. Szczególne formy wydatkowania środków … 91

5.1. Dotacje z budżetu …..91

5.2. Obroty wewnętrzne w jednostkach samorządu terytorialnego

i w budżecie państwa …..94

5.3. Kompensata wzajemnych wierzytelności ….96

5.4. Służbowe karty płatnicze ……100

5.5. Wydatki niewygasłe ……104

6. Klasyfikacja i ewidencja wydatkowania środków …… 107

6.1. Organizacja rachunkowości w jednostce …..107

6.2. Ewidencja wydatków i kosztów …. 111

6.3. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych …122

7. Wydatkowanie środków według rodzajów działalności …. 127

7.1. Szkoły i placówki oświatowe …….127

7.2. Pomoc społeczna……..131

7.3. Gospodarka komunalna ……..136

7.4. Administracja publiczna …….139

8. Kontrola i odpowiedzialność za gospodarkę finansową

w jednostce organizacyjnej …….145

8.1. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny …..145

8.2. Zewnętrzna kontrola finansowa …….152

8.3. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

i inne rodzaje odpowiedzialności ………157

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wydatki w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych RUP ODDK”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *