www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa Oprawa Twarda

65,99  (w tym 5% VAT)

ISBN: 978-83-7865-533-6
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 292
Format: 170 x 220 mm
Oprawa Twarda – zdobione krawędzie

 

Opis

Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa

 Autor: Jerzy Zajadło

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 

Oprawa Twarda – zdobione krawędzie!!!

 

„Bohaterami” książki są casusy sądowe i sędziowie wydający omawiane orzeczenia. Jej unikalny w Polsce charakter polega na tym, że Autor nie ogranicza się w formie narracyjnej do przedstawienia poglądów sędziów, lecz koncentruje się na orzeczeniach sądowych. Przybliża w ten sposób polskim czytelnikom istotę amerykańskiej jurysprudencji. Jerzy Zajadło przekonująco ukazuje rolę ideologii, głównie zresztą prawnonaturalnej, w sądowych sprawach niewolniczych, wprowadzając niezwykle ważne pojęcie „nieposłuszeństwa sędziowskiego”. Co więcej, Autor pokazuje, że bardzo często sprawa niewolnictwa była tylko poboczna – w gruncie rzeczy chodziło o interpretację Konstytucji (…). W tej perspektywie największą bodaj zaletę pracy profesora Zajadło upatrywać należy w fakcie, że w gruncie rzeczy jest to książka o konserwatyzmie prawa oraz o konfliktach między prawem a moralnością. W grę wchodzą prawa naturalne, obyczaje, interesy, co w konsekwencji prowadzi do konfliktu między prawem pozytywnym a moralną potrzebą nieposłuszeństwa. W książce Jerzego Zajadło dylematy sędziowskiego sumienia są analizowane wszechstronnie.

Z recenzji prof. Wiktora Osiatyńskiego

Spis treści

WPROWADZENIE

Konstytucja – pakt ze śmiercią i porozumienie z piekłem 
‚. Oskarżyciele, windykatorzy i historycyści ‚‚
„. … omas Je† erson: amerykański sˆ nks ‚‰
Š. Konstytucja mimo wszystko proniewolnicza „‹
‹. Historia i paradygmaty „Œ
ROZDZIAŁ I
Sędzia William Murray, Lord of Mansˆ eld:
sprawy Somerset v. Stewart i Gregson v. Gilbert Š‰
‚. Lord of Mansˆ eld Š
„. Somerset v. Stewart ‹‰
Š. Masakra na statku Zong !„
ROZDZIAŁ I I
Sędzia William Cushing: sprawa Commonwealth v. Jennison „!
‚. „Śmiertelna rana” „‰
„. Quock Walker Cases ‰„
Š. Cztery zagadki ‰!
‹. Wymiar paradygmatyczny Œ!
ROZDZIAŁ I I I
Sędziowie George Wythe i St. George Tucker: sprawa Hudgins v. Wright Œ
‚. Sprawa Hudgins v. Wright ‚
„. George Wythe i St. George Tucker !
ROZDZIAŁ IV
Sędzia John Marshall: sprawa statku ! e Antelope ‚$‚
‚. Morze i niewolnicy ‚$Š
„. Sprawa statku La Jeune Eugenie ‚$‰
Š. Sprawa statku ! e Antelope ‚$Œ
ROZDZIAŁ V
Sędzia Lemuel Shaw: sprawa Commonwealth v. Aves „”#
„. Sędziowskie nieposłuszeństwo „”%
&. Commonwealth v. Aves „&&
’. Sędzia Lemuel Shaw „&(
ROZDZIAŁ VI
Sędziowie ) omas Ru* n i William Gaston:
sprawy State v. Mann i State v. Will „”
„. ) omas Ru* n i William Gaston „’#
&. State v. Mann i State v. Will „+,
’. Światło socjologii re/ eksyjnej Pierre’a Bourdieu „+1
ROZDZIAŁ VI I
Sędzia Joseph Story: sprawa Prigg v. Pennsylvania „#%
„. Klauzula o zbiegłych niewolnikach w Konstytucji z „%(% roku „#2
&. Ustawa o zbiegłych niewolnikach z „%2′ roku „1”
’. Od kompromisu do kon/ iktu „1+
+. Paradygmatyczne znaczenie wyroku „1#
#. Stan faktyczny i wyrok „1(
1. Sędzia Joseph Story „%’
%. Paradygmatyczny wymiar dylematów sędziowskiego sumienia „(,
ROZDZIAŁ VI I I
Sędzia Joseph C. Hornblower:
sprawy State v. the Sheri! of Burlington i ” e New Jersey Slave Case „(’
„. Chief Justice Joseph C. Hornblower „(#
&. Sprawa State v. the Sheri! of Burlington „2,
’. ” e New Jersey Slave Case „2′
ROZDZIAŁ IX
Sędzia Levi Woodbury: sprawa Jones v. Van Zandt „2#
„. Kilka słów o Underground Railroad „2%
&. Literacki odpowiednik – John Van Tromp &,&
’. Sprawa Jones v. Van Zandt &,#
+. Sędzia Levi Woodbury &,%
ROZDZIAŁ X
Sędzia Roger B. Taney: sprawa Dred Sco# v. Sandford &,2
„. Orzeczenie w sprawie Dred Sco# v. Sandford – poprawne czy haniebne? &””
&. Kim był Dred Sco4 ? &”’
. Obiecujące, ale ostatecznie niekorzystne początki #$%
&. Tragiczny i ostatecznie bezskuteczny ’ nał #$(
). Sędzia Roger B. Taney ###
ROZDZIAŁ XI
Sędziowie John McLean i Benjamin R. Curtis:
opinie odrębne do wyroku Dred Sco v. Sandford ##+
$. Sędzia John McLean ##-
#. Sędzia Benjamin R. Curtis # $
ROZDZIAŁ XI I
Sędzia Joseph R. Swan: sprawa Oberlin – Wellington Rescue # )
$. Nietypowy Oberlin College # +
#. Oberlin – Wellington Rescue # (
. Dwie różne reakcje #&1
&. Procesy #&#
ROZDZIAŁ XI I I
Sędzia Abram D. Smith: sprawa Ableman v. Booth #&)
$. Niepokorni obywatele stanu Wisconsin #&+
#. Sprawy Booth I, Booth II i Booth III #)1
. Sprawa Ableman v. Booth #)
EPILOG
XIII poprawka do Konstytucji #))
LITERATURA #%)
INDEKS OSOBOWY #()
INDEKS KAZUSÓW #-1

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Sędziowie i niewolnicy. Szkice z filozofii prawa Oprawa Twarda”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *