www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Kodeks dóbr kultury i krajobrazu Republiki Włoskiej

18,99 

ISBN: 978-83-7865-565-7
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 140
Format: A5

oprawa miękka

Opis

Kodeks dóbr kultury i krajobrazu Republiki Włoskiej

 Autor: Andrzej Moś (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Autorski przekład włoskiego Kodeksu dóbr kultury i krajobrazu z 2004 roku jest szczególnie ważny w czasie trwającej w Polsce dyskusji, czy prawo ochrony dziedzictwa kultury po-winno zostać skodyfikowane. Rozważania włoskie mogą stanowić wzór dla prawodawcy, ale także pokazują instytucje prawne kraju, którego dziedzictwo kultury budzi zazdrość.

 

SPIS TREŚCI
Wprowadzenie (Andrzej Moś ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V
Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXIII
Rozporządzenie z mocą ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r., nr 42,
Kodeks dóbr kultury i krajobrazu,
na podstawie art. 10 ustawy z dnia 6 lipca 2002 r., nr 137
Część pierwsza. Normy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Część druga. Dobra kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Tytuł I. Ochrona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Rozdział I. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Rozdział II. Nadzór i inspekcja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Rozdział III. Ochrona i konserwacja . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Sekcja I. Środki ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Sekcja II. Środki konserwacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Sekcja III. Inne formy ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Rozdział IV. Obrót na obszarze kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Sekcja I. Zbycie i inne formy przeniesienia . . . . . . . . . . . . 37
Sekcja II. Prawo pierwokupu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Sekcja III. Handel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Rozdział V. Obrót o zakresie międzynarodowym . . . . . . . . . . . 47
Sekcja I. Zasady dotyczące obrotu międzynarodowego . . . . . . 47
Sekcja Ibis. Wywóz z terytorium kraju
i wjazd na terytorium kraju . . . . . . . . . . . . . . 48
Sekcja II. Wywóz z terytorium Unii Europejskiej . . . . . . . . . 54
Sekcja III. Przepisy w zakresie restytucji w ramach
Unii Europejskiej dóbr kultury wywożonych
nielegalnie z terytorium Państwa członkowskiego . . . 56
Sekcja IV. Przepisy w zakresie zakazu bezprawnego
międzynarodowego obrotu dobrami kultury . . . . . . 62
Rozdział VI. Znaleziska i odkrycia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Sekcja I. Poszukiwania i przypadkowe znaleziska
w obrębie terytorium kraju . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Sekcja II. Poszukiwania i przypadkowe znaleziska
w strefi e przylegającej do morza terytorialnego . . . . . 66
Rozdział VII. Wywłaszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Tytuł II. Dostęp i podnoszenie wartości . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Rozdział I. Dostęp do dóbr kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Sekcja I. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Sekcja II. Używanie dóbr kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Rozdział II. Zasady podnoszenia wartości dóbr kultury . . . . . . . 75
Rozdział III. Wgląd do dokumentów archiwów
i ochrona poufności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Tytuł III. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Część trzecia. Dobra krajobrazu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Tytuł I. Ochrona i podnoszenie wartości . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Rozdział I. Normy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Rozdział II. Wyodrębnienie dóbr krajobrazu . . . . . . . . . . . . . 93
Rozdział III. Planowanie krajobrazowe . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Rozdział IV. Kontrola i zarządzanie dobrami
podlegającymi ochronie . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Rozdział V. Przepisy pierwszego zastosowania i przejściowe . . . . . 113
Część czwarta. Sankcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Tytuł I. Sankcje administracyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
Rozdział I. Sankcje dotyczące części drugiej . . . . . . . . . . . . . 118
Rozdział II. Sankcje dotyczące części trzeciej . . . . . . . . . . . . . 121
Tytuł II. Sankcje karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Rozdział I. Sankcje dotyczące części drugiej . . . . . . . . . . . . . 123
Rozdział II. Sankcje dotyczące części trzeciej . . . . . . . . . . . . . 128
Część piąta. Przepisy przejściowe, uchylenia i wejście w życie . . . . . . . . 130

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Kodeks dóbr kultury i krajobrazu Republiki Włoskiej”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *