www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Wieloaspektowe wymiary doskonalenia

18,00 

ISBN/ISSN: 978-83-7348-806-9

Wydanie: 1

Rok publikacji: 2020

Stron: 136

Opis

Wieloaspektowe wymiary doskonalenia

Redakcja Zielińska Anna

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

 

Niniejsza monografia jest wynikiem prac przedstawicieli wielu jednostek naukowych w kraju, a także studentów, doktorantów i przedstawicieli świata biznesu.

Zaprezentowano w niej wielowymiarowe ujęcie tematyki doskonalenia podmiotów gospodarczych oraz organizacji projektowych, jak również ich otoczenia, w tym zmieniających się trendów w zarządzaniu 4.0. Obszar ustawicznego doskonalenia jest niezwykle ważny szczególnie teraz, gdy otoczenie organizacji cechuje wysoki poziom tzw. VUCA, czyli zmienności (volatility), niepewności (uncertainty), złożoności (complexity) i niejednoznaczności (ambiguity).

Poszczególne rozdziały koncentrują się na takich zagadnieniach, jak: doskonalenie projektów (ich wartość i zwinność), doskonalenie organizacji poprzez wykorzystanie narzędzi Lean Management, a także połączenie koncepcji Lean z zarządzaniem projektami. Monografia odnosi się także do tematów związanych ze stereotypowym przywództwem, zarządzaniem wiekiem czy zmianami trendów żywienia wśród dzieci. Poruszono w niej też zagadnienia dotyczące zarządzania mobilnością w kontekście doskonalenia jakości życia oraz zrównoważonego rozwoju (w ujęciu procesowym) i świadomości ekologicznej.

Niniejsza monografia może stanowić interesujące źródło inspiracji do dalszych badań, a także być wykorzystywana przez studentów i doktorantów kierunków związanych z zarządzaniem.

 

Spis treści
WSTĘP………….. 7
ZARZĄDZANIE 4.0 – ANALIZA LITERATURY PRZEDMIOTU…….. 9
Aleksander Geisler, Jakub Szczupakowski, Miłosz Smulski
1. Ewolucja nauk o zarządzaniu….. 9
2. Literaturowa definicja zarządzania oraz jego funkcje….. 12
3. Zarządzanie 4.0 – przegląd literatury…. 13
4. Funkcje zarządzania w świetle prezentowanej definicji Zarządzania 4.0 …. 15
5. Podsumowanie i wnioski…….. 17
Bibliografia……. 17
ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ PROJEKTU W ORGANIZACJACH.. 19
Katarzyna Bartusik, Jolanta Walas-Trębacz
1. Wprowadzenie…. 19
2. Definiowanie i postrzeganie podstawowych terminów – wartość projektu
i zarządzanie wartością projektu…. 20
3. Metodyka badań …….. 22
4. Wyniki badań…….23
5. Podsumowanie i dalsze kierunki badań…… 28
Bibliografia…… 29
SYMULACJA SCRUM GAME JAKO METODA WSPOMAGAJĄCA NAUKĘ
ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI…..31
Robert Banaś
1. Zwinne zarządzanie projektami …… 31
2. Metoda Scrum…. 33
3. Założenia projektu Scrum Game….. 35
4. Warsztaty Scrum Game…… 35
5. Korzyści edukacyjne warsztatów Scrum Game….. 36
6. Opinie uczestników warsztatów…… 38
7. Podsumowanie ….. 39
Bibliografia……… 40
SCRUM JAKO NIEDOCENIANY SPRZYMIERZENIEC PROJEKTÓW
STUDENCKICH…… 42
Joanna Formela, Ewa Goczkowska, Dominika Grunwald
1. Wprowadzenie ……… 42
2. Charakterystyka projektów studenckich… 44
3. Metodyka badawcza…..45
4. Wyniki badania kwestionariuszowego….45
5. Propozycje rozwiązań Scrum dla projektów studenckich…… 46
6. Podsumowanie….. 47
Bibliografia ….. 48
WDROŻENIE ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO DO PROJEKTU
STUDENCKIEGO Z ZAKRESU LEAN MANAGEMENT…… 49
Katarzyna Styk, Piotr Kieszek
1. Wprowadzenie…..49
2. Kilka słów na temat metodyk zarządzania…… 50
3. Zarządzanie procesowe – przedstawienie metodyki….. 51
4. Wdrożenie zarządzania procesowego przez zastosowanie PDCA….. 52
5. Projekt z zakresu zarządzania i inżynierii produkcji realizowany przez
Studenckie Koło Naukowe Zarządzanie …..54
6. Wdrożenie zarządzania procesowego do projektu studenckiego z zakresu
Lean Management…… 55
7. Audyt projektu z zakresu Lean Management.. 56
8. Podsumowanie….. 58
Bibliografia……… 58
PRZEGLĄD MECHANIZMÓW, NARZĘDZI ORAZ TECHNIK
DOSKONALENIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO
ISO 14001 ………. 60
Anna Chmielarz
1. Aspekt doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 …. 60
2. Wybrane mechanizmy doskonalenia systemu zarządzania środowiskowego
ISO 14001 …… 62
3. Techniki proekologiczne w doskonaleniu systemu zarządzania
środowiskowego ISO 14001.. 64
4. Narzędzia doskonalenia zarządzania środowiskowego…… 65
5. Podsumowanie…… 67
Bibliografia ….. 67
STEREOTYPOWE PODEJŚCIA PRZYWÓDCZE – CZY STYL
ZARZĄDZANIA ZALEŻY OD PŁCI?….. 70
Paulina Kocenko, Edyta Szczesna, Daria Szutowicz
1. Wstęp…… 70
2. Stereotypowe postrzeganie płci…… 71
3. Styl zarządzania – kobiecy i męski?…… 72
4. Metodyka badawcza….. 73
5. Potwierdzenie utartych schematów …… 73
6. Rzeczywistość przeczy stereotypom …… 75
7. Podsumowanie……. 77
Bibliografia……. 77
ROZWÓJ KARIERY I TRANSFER WIEDZY OSÓB 50+ JAKO ELEMENT
ZARZĄDZANIA WIEKIEM …. 79
Łucja Waligóra
1. Wprowadzenie …….. 79
2. Zarządzanie wiekiem – perspektywa rozwoju kariery i transferu wiedzy…. 80
2. Przykłady dobrych praktyk w zakresie rozwoju kariery i transferu wiedzy
osób 50+…….. 83
4. Ocena możliwości upowszechnienia w Polsce dobrej praktyki z zakresu
rozwoju kariery i transferu wiedzy osób 50+…… 85
5. Podsumowanie…….. 86
Bibliografia ……….. 86
CHILDREN’S FOOD PREFERENCES ABOUT HEALTHY EATING –
THE CASE OF POLAND…. 89
Agnieszka Dudziak, Monika Stoma, Izabela Kuna-Broniowska
1. Introduction……. 89
2. Material and research methods……. 91
3. The results of research…….. 92
4. Discussion……. 93
5. Conclusions…….. 95
References……… 95
WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE I ZRÓWNOWAŻONA MOBILNOŚĆ
INTELIGENTNYCH MIAST….. 98
Konrad Henryk Bachanek
1. Wstęp……… 98
2. Zarządzanie inżynierią miast oparte na koncepcji Smart City…… 99
3. Zarządzanie zrównoważoną mobilnością i jej wpływ na funkcjonowanie
Smart City….. 102
4. Zakończenie……105
Bibliografia……. 106
ZARZĄDZANIE MOBILNOŚCIĄ A POPRAWA JAKOŚCI ŻYCIA
MIESZKAŃCÓW MIAST……. 108
Ewa Puzio
1. Wprowadzenie……. 108
2. Istota zarządzania mobilnością…… 109
3. Negatywne skutki mobilności w transporcie miejskim…. 110
4. Nowe podejście do zarządzania mobilnością miejską – działania mające
na celu poprawę jakości życia mieszkańców……. 112
5. Zakończenie……. 113
Bibliografia …….. 113
ZARZĄDZANIE PROCESOWE W PROGRAMIE
HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNEJ OSŁONY KRAJU…. 115
Ewa Jakusik, Łukasz Woźniak
1. Wprowadzenie….. 115
2. Wymagania dotyczące zarządzania procesami wynikające z normy
PN-EN ISO 9001:2015…… 116
3. Historia i cele funkcjonowania służby hydrologiczno-meteorologicznej
w Polsce…. 118
4. Identyfikacja procesów w obszarze HMOK….. 119
5. Mierniki realizacji procesów w obszarze HMOK ….. 121
6. Mapa procesów i karty procesów w obszarze HMOK… 122
7. Podsumowanie….. 125
Bibliografia…. 125
EVALUATION OF THE INFLUENCE OF ENVIRONMENTAL
VARIABLES ON ECOLOGICAL AWARENESS…… 127
Monika Stoma, Andrzej Bochniak, Agnieszka Dudziak
1. Introduction….. 127
2. Material and research methods… 129
3. Research results…. 131
4. Discussion of results….. 133
5. Conclusions……. 134
References….. 135

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wieloaspektowe wymiary doskonalenia”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *