www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Umowy w działalności muzeów Zagadnienia publicznoprawne

37,90 

ISBN: 978-83-8206-520-6

Rok wydania 2022

Liczba stron 122

Format: 170 x 240 mm

Opis

Umowy w działalności muzeów Zagadnienia publicznoprawne

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Paulina Gwoździewicz-Matan

 

Umów w działalności muzeów nie można analizować bez uwzględnienia szerszego kontekstu, jakim jest regulacja publicznoprawna. Nie chodzi tu jedynie o wpływ przepisów prawa publicznego na samą treść umowy, czyli na możliwość kształtowania praw i obowiązków stron. Działanie ius publicum objawia się także w obowiązku wypełniania przez muzea wymogów wynikających z przepisów prawa publicznego. Obserwacja praktyki wskazuje, że zawieranie umów przez muzea rodzi nie tylko problemy w zakresie właściwego kształtu umowy zabezpieczającej interes muzeum, ale również w wypełnianiu „towarzyszących” jej obowiązków o charakterze publicznoprawnym. Do publikacji dołączono również wzory umów, opracowane na podstawie wniosków płynących z analizy obowiązujących regulacji, zaprezentowanych w książce Iwony Gredki-Ligarskiej, Pauliny Gwoździewicz-Matan, Wojciecha W. Kowalskiego Umowy w działalności muzeów. Prawo cywilne. Prawo autorskie. W ocenie autorski proponowane wzory mogą mieć istotne znaczenie dla praktyki, gdyż to muzeum jako podmiot profesjonalny powinno zaproponować umowę poprawnie skonturowaną, w pełni zabezpieczającą interesy instytucji.

„Mimo sporej liczby prac dotyczących muzeów Autorka poddała analizie problematykę dotąd nieobecną w nauce prawa. W niniejszej publikacji dr P. Gwoździewicz-Matan, poruszając zagadnienie umów w działalności muzeów, wyszła poza typową tematykę, w której dominują kwestie ustrojowe przy przepisów wewnętrznych. W książce dokonano analizy szczególnych obowiązków o charakterze publiczno-prawnym spoczywających na muzeach jako podmiotach prowadzących działalność kulturalną. Pracę cechuje również walor praktyczny, bowiem w aneksie umieszczono wzory wybranych umów”.

Z recenzji dr hab. Grzegorza Krawca, prof. UP

Współwydawca: Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

 

Spis treści

Wykaz skrótów . . . . 7

Wstęp . . . 11

ROZDZIAŁ 1

Muzeum jako podmiot prawa publicznego oraz prywatnego 17

1.1. Muzeum jako zakład administracyjny . . . 18

1.2. Muzeum jako instytucja kultury . . . 19

1.3. Muzeum jako jednostka sektora finansów publicznych . . 20

1.4. Muzeum jako podmiot prawa prywatnego 22

1.5. Muzeum jako przedsiębiorca? . .. 23

ROZDZIAŁ 2

Wpływ przepisów prawa publicznego na zawieranie przez muzea

umów cywilnoprawnych oraz kształtowanie ich treści .  . 27

2.1. Zasada swobody umów – uwagi ogólne . . 27

2.2. Przykłady ograniczeń zasady swobody umów

w działalności muzeów 28

ROZDZIAŁ 3

Zawieranie umów przez muzea a prawo zamówień publicznych . . 33

3.1. Muzea jako zamawiający publiczni . . .. 33

3.2. Dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej . . . 36

3.3. Szczególne zasady udzielania zamówień publicznych 38

ROZDZIAŁ 4

Umowy w działalności muzeów

w świetle przepisów prawa podatkowego 41

4.1. Muzeum jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych . 42

4.2. Muzeum jako płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych 44

4.3. Muzeum jako płatnik podatku VAT  . 46

4.4. Muzeum jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych . . 48

4.5. Muzeum a podatek od spadków i darowizn . .. 50

ROZDZIAŁ 5

Obowiązki informacyjne spoczywające na muzeum

w związku z zawarciem umowy . . . 53

5.1. Muzeum jako administrator danych osobowych . . 53

5.2. Podstawy przetwarzania danych w związku z zawartą umową . . 54

5.3. Inni niż muzeum odbiorcy danych osobowych 55

5.4. Okres przetwarzania danych osobowych

a obowiązki archiwizacyjne muzeum . . . 56

ROZDZIAŁ 6

Obowiązek publikowania umów w rejestrze umów 59

6.1. Podstawy funkcjonowania rejestru umów . . . 59

6.2. Jawność umów a prawo do prywatności

i ochrony danych osobowych . . .. 60

6.3. Artykuł 29a u.o.p.d.k. jako podstawa do zwolnienia

z obowiązku upubliczniania umów 62

Podsumowanie . . . . 67

Literatura 69

Źródła prawa .  . 72

Orzecznictwo 75

Interpretacje . .. . 76

ANEKS

Wzory umów . .  . 77

Umowa sprzedaży . . . . 77

Umowa darowizny 86

Umowa depozytu . . . .. 89

Umowa użyczenia . . .. 94

Umowa najmu przestrzeni muzealnej …100

Umowa najmu obiektu . . . 109

Umowa ubezpieczenia muzealiów . . 117

Umowa na wykonanie konserwacji . . 123

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych . .. 129

Umowa licencyjna . . 133

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Umowy w działalności muzeów Zagadnienia publicznoprawne”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.