www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Partie polityczne w Polsce. Wybrane zagadnienia

19,99 

ISBN: 978-83-7865-543-5
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 160
Format: A5

oprawa miękka

Opis

Partie polityczne w Polsce. Wybrane zagadnienia

 Autor: Agnieszka Gajda, Krzysztof Grajewski, Piotr Uziębło, Anna Rytel-Warzocha, Marcin M. Wiszowaty

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Oddawana do rąk Czytelników monografia jest efektem prowadzonych w 2016 r. badań nad problematyką ugrupowań politycznych podjętych w Katedrze Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych Uniwersytetu Gdańskiego. Pierwszy rozdział został poświęcony problematyce nabywania i utraty członkostwa w polskich paniach politycznych, a także prawom i obowiązkom ich członków. Kolejne rozdziały dotyczą podstawowych funkcji partii politycznych, tj. funkcji wyborczej oraz funkcji rządzenia. W rozdziale drugim przedstawiono podstawowe działania podejmowane przez partie polityczne w celu osiągnięcia sukcesu wyborczego. Z kolei w trzecim rozdziale skoncentrowano się na zagadnieniu funkcjonowania stronnictw politycznych na forum parlamentu. Poddano analizie min. przepisy regulaminów parlamentarnych frakcji oraz projekt instytucjonalizacji opozycji parlamentarnej w postaci tzw. pakietu demokratycznego. Rozdział czwarty został poświęcony wykonywaniu przez partie polityczne funkcji rządzenia, która jest realizowana poprzez kształtowanie, podejmowanie i egzekwowanie istotnych dla państwa decyzji w drodze przewidzianych prawem procedur. Ostatni, piąty rozdział traktuje o mechanizmach i instytucjach, którymi posługują się konkurencyjne wobec partii politycznych grupy interesu, w celu artykulacji interesów w politycznym procesie decyzyjnym w państwie.

 

SPIS TREŚCI
Wstęp
Rozdział 1. Członkostwo w polskich partiach politycznych
w ich regulacjach statutowych (Piotr Uziębło)
Rozdział 2. Rola partii politycznych w wyborach (Agnieszka Gajda)
Rozdział 3. Status partii politycznych
wewnątrz parlamentu (Krzysztof Grajewski)
Rozdział 4. Rola partii politycznych w sprawowaniu władzy
w państwie – prawne aspekty funkcji rządzenia
(Anna Rytel-Warzocha) .
Rozdział 5. Już nie (tylko) partie polityczne.
Alternatywne formy artykulacji interesów
w politycznym procesie decyzyjnym:
lobbing, wysłuchanie publiczne, petycje, think tanki,
fundacje polityczne (Marcin Michał Wiszowaty)
Bibliografia
1. Dokumenty
2. Literatura

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Partie polityczne w Polsce. Wybrane zagadnienia”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.