www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Funkcjonariusz publiczny i funkcja publiczna w polskim prawie karnym

35,99 

ISBN: 978-83-7865-540-4
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 268
Format: A5

oprawa miękka

Opis

Funkcjonariusz publiczny i funkcja publiczna w polskim prawie karnym

 Autor: Tomasz Kanty

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Książka porusza tematykę definicji pojęć zawartych w art. 115 § 13 i 19 k.k. – funkcjonariusz publiczny oraz osoba pełniąca funkcję publiczną. Autor porusza również problematykę ochrony prawnej tych kategorii osób.

 

Spis treści
Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Rozdział I
Ogólna charakterystyka pojęć „funkcjonariusza publicznego”
i „osoby pełniącej funkcję publiczną” w prawie polskim . . . . . . . . . . 17
1. Zagadnienie pojęcia „publiczny” w systemie prawa . . . . . . . . . . . . 17
2. Pojęcia w prawie administracyjnym i cywilnym . . . . . . . . . . . . . 21
3. Kodeks karny z 1932 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4. Okres powojenny i kodeks karny z 1969 r. . . . . . . . . . . . . . . . . 33
5. Cztery płaszczyzny spraw publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Rozdział II
Zakres podmiotowy pojęcia „funkcjonariusz publiczny”
w prawie karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3. Posłowie, senatorowie, radni, europosłowie . . . . . . . . . . . . . . . 55
3.1. Posłowie i senatorowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
3.2. Radni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
3.2.1. Radni gmin, miejscy, powiatów, wojewódzcy . . . . . . . . . 60
3.2.2. Radni jednostek pomocniczych . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.2.3. Osoby wykonujące władzę w zastępstwie rad i sejmików
wojewódzkich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
3.3. Posłowie do Parlamentu Europejskiego . . . . . . . . . . . . . . . 65
4. Osoby związane z wymiarem sprawiedliwości . . . . . . . . . . . . . . 68
4.1. Sędziowie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4.1.1. Sędziowie sądów powszechnych . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4.1.2. Sędziowie sądów wojskowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
4.1.3. Sędziowie sądów administracyjnych . . . . . . . . . . . . . . 72
4.1.4. Sędziowie Sądu Najwyższego . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.1.5. Sędziowie sądów wyjątkowych . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.1.6. Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego . . . . . . . . . . . . 74
4.1.7. Sędziowie Trybunału Stanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
4.1.8. Osoby orzekające w kolegiach ds. wykroczeń . . . . . . . . . 76
4.1.9. Asesorzy sądowi sądów powszechnych . . . . . . . . . . . . 77
4.1.10. Asesorzy sądowi sądów administracyjnych . . . . . . . . . . 77
4.1.11. Referendarze sądowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
4.1.12. Asystenci sądowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
4.2. Ławnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
4.2.1. Ławnicy sądów powszechnych . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4.2.2. Ławnicy wojskowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
4.3. Prokuratorzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
4.3.1. Prokuratorzy prokuratury powszechnej . . . . . . . . . . . . 83
4.3.2. Prokuratorzy IPN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
4.3.3. Asesorzy i asystenci prokuratorscy . . . . . . . . . . . . . . 84
4.4. Finansowe organy postępowań przygotowawczych . . . . . . . . . . 85
4.5. Notariusze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
4.6. Komornicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
4.7. Kuratorzy sądowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
4.7.1. Kuratorzy zawodowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
4.7.2. Kuratorzy społeczni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
4.8. Syndycy, nadzorcy sądowi i zarządcy . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
4.9. Organy dyscyplinarne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
5. Administracja publiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
5.1. Pracownicy administracji rządowej . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
5.2. Pracownicy organów państwowych . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
5.3. Pracownicy organów samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . 131
5.4. Osoba uprawniona do wydawania decyzji administracyjnych . . . . 131
6. Administracja kontrolna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
7. Instytucje państwowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
8. Organy ochrony bezpieczeństwa publicznego . . . . . . . . . . . . . . 135
8.1. Funkcjonariusze organów
powołanych do ochrony bezpieczeństwa publicznego . . . . . . . . 135
8.2. Funkcjonariusze Służby Więziennej . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
9. Służba wojskowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
10. Pracownicy międzynarodowych trybunałów karnych . . . . . . . . . . . 143
Rozdział III
Pojęcie „osób pełniących funkcje publiczne” . . . . . . . . . . . . . . . . 151
1. Ogólna charakterystyka pojęcia „funkcji publicznej” . . . . . . . . . . . 151
2. Funkcjonariusz publiczny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
3. Organy samorządu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
3.1. Członkowie organów samorządu terytorialnego . . . . . . . . . . . 166
3.2. Członkowie organów samorządu zawodowego . . . . . . . . . . . . 167
3.3. Członkowie organów samorządu gospodarczego . . . . . . . . . . . 175
3.4. Członkowie organów innego rodzaju samorządu . . . . . . . . . . 176
4. Jednostki dysponujące środkami publicznymi . . . . . . . . . . . . . . 181
5. Działalność publiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
Rozdział IV
Zadania pojęć „funkcjonariusza publicznego”
i „osoby pełniącej funkcję publiczną” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
1. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
2. Prawidłowe funkcjonowanie
instytucji państwowych i samorządowych . . . . . . . . . . . . . . . . 200
3. Wolność od bezprawnego zachowania funkcjonariuszy . . . . . . . . . . 210
4. Ochrona życia i zdrowia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
5. Ochrona czci i nietykalności osobistej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
6. Ochrona informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
7. Ochrona wiarygodności dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
8. Ochrona „jak funkcjonariusz publiczny” . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
9. Przedawnienie ścigania i wykonania kary
w stosunku do funkcjonariuszy publicznych . . . . . . . . . . . . . . . 238
Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Publikacje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
Orzecznictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260

 

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Funkcjonariusz publiczny i funkcja publiczna w polskim prawie karnym”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *