www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Transport lotniczy w rozwoju globalnej mobilności

29,99 

ISBN: 978-83-8206-169-7

Rok wydania: 2021

Liczba stron: 210

Format: B5

oprawa miękka

Opis

Transport lotniczy w rozwoju globalnej mobilności

Autor: Dariusz Tłoczyński, Adam Hoszman, Paweł Zagrajek

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

W wyniku rozwoju gospodarki następuje rozwój sektora lotniczego. Ważną rolę odgrywają potrzeby przewozowe pasażerów. Przewoźnicy, porty lotnicze, instytucje publiczne, władze samorządowe i rządowe reagują na oczekiwania strony popytowej. Mimo że co roku wzrasta współczynnik mobilności, cały czas trwa proces dostosowania podaży usług transportu lotniczego. W monografii omówiono, w jaki sposób kształtować dostępność, wskazano na wskaźniki, którymi można ją zwymiarować, a następnie oceniono niektóre elementy związane z dostępnością usług transportu lotniczego. Takie działania mogą poprawić rozwój całego systemu transportu lotniczego.

 

Spis treści

Przedmowa . 7

1. Mobilność jako wyzwanie dla rozwoju

zrównoważonego transportu lotniczego . 11

1.1. Pojęcie mobilności . 11

1.2. Przesłanki zrównoważonego rozwoju transportu lotniczego . 17

1.3. Zaspokajanie potrzeb przewozowych przez transport lotniczy . 23

2. Infrastruktura transportu lotniczego . 30

2.1. Specyfika infrastruktury transportu lotniczego . 30

2.2. Infrastruktura punktowa transportu lotniczego . 32

2.3. Infrastruktura liniowa transportu lotniczego . 52

3. Dostępność transportowa – aspekty teoretyczne . 59

3.1. Pojęcie dostępności transportowej . 59

Dostępność przestrzenna  . 60

Dostępność czasowa . 62

Dostępność ekonomiczna . 63

Dostępność transportowa miejsca a dostępność usług transportowych . 63

3.2. Wskaźniki dostępności transportowej . 66

Wskaźniki dostępności przestrzennej . 66

Wskaźniki dostępności czasowej . 70

Wskaźniki dostępności ekonomicznej . 73

Wielowymiarowe wskaźniki dostępności transportowej . 74

3.3. Uogólniony koszt podróży . 74

Znaczenie wartości czasu . 75

4. Lotnicza dostępność transportowa jako warunek mobilności . 78

4.1. Pojęcie i rodzaje dostępności lotniczej . 78

Przegląd definicji . 78

Dostępność bezpośrednia . 79

Dostępność pośrednia . 80

Dostępność przez port przesiadkowy (hub) . 80

Dostępność kontynuacji podróży . 81

4.2. Pomiar dostępności lotniczej . 81

Koncepcje pomiaru dostępności lotniczej . 81

Wybrane modele pomiaru jakości siatki połączeń . 82

4.3. Determinanty dostępności lotniczej . 84

5. Analiza lotniczej dostępności transportowej w Europie . 91

5.1. Wskaźnik lotniczej dostępności bezpośredniej (direct connectivity) . 92

5.2. Dostępność pośrednia (indirect connectivity) . 101

5.3. Connecitivity – dostępność łączna . 111

6. Postrzeganie dostępności przez pasażerów

korzystających z polskich portów lotniczych . 121

6.1. Final destination dla polskich portów lotniczych . 121

6.2. Systemy dowozu/odwozu pasażerów do/z portów lotniczych . 128

6.3. Zachowania transportowe pasażerów

korzystających z polskich portów lotniczych . 135

7. Zmiany w dostępności i mobilności w następstwie kryzysów . 141

7.1. Przebieg kryzysu lotniczego, który rozpoczął się w 2008 roku . 141

Ceny paliw przed kryzysem i w trakcie jego trwania . 144

Zmiany popytu na skutek kryzysu finansowego w 2008 roku . 146

Programy restrukturyzacyjne przewoźników lotniczych . 149

7.2. Działania podjęte przez przewoźników

w obszarze handlowym . 150

Działania przewoźników lotniczych w ramach oferty produktowej . 150

Zmiany w zakresie relacji z klientami . 155

Zmiany w zakresie komunikacji z klientami . 157

Zmiany w zakresie kanałów sprzedaży . 158

7.3. Działania w obszarze operacyjnym .  164

Zmiany w zakresie floty przewoźników . 164

Zmiany w zakresie siatek połączeń . 169

7.4. Pozostałe działania przewoźników . 179

Zmiany w obszarze osobowym . 179

Partnerstwo strategiczne oraz połączenia kapitałowe przewoźników . 183

Działania w zakresie dodatkowych przychodów . 187

Podsumowanie . 189

Bibliografia . 193

Publikacje książkowe . 193

Artykuły . 196

Raporty i opracowania . 200

Akty prawne . 202

Strony internetowe . 203

Spis rysunków . 205

Spis tabel . 209

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Transport lotniczy w rozwoju globalnej mobilności”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *