www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Społeczny, środowiskowy i jakościowy wymiar kreacji wartości organizacji

32,90 

ISBN: 978-83-8206-002-7

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 352

Format: A5

Opis

Społeczny, środowiskowy i jakościowy wymiar kreacji wartości organizacji

Autor: Paweł Antonowicz, Paweł Galiński, Piotr Pisarewicz (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Wobec nieustających zmian otoczenia zewnętrznego, a także konieczności dokonywania ciągłych zmian po stronie organizacji powstają nowe paradygmaty i podejścia do zarządzania. Konieczna jest zatem systematyczna wymiana poglądów oraz dyskusja naukowa, dotycząca wpływu tych procesów na wartość przedsiębiorstwa. Wspólnym mianownikiem i obszarem badawczym, jaki występuje we wszystkich rozdziałach oddawanej Czytelnikowi monografii naukowej, są kreatory i destruktory wartości zarówno na poziomie samej organizacji, ale także państwa / kraju, jak również w ujęciu międzynarodowym – w odniesieniu do różnych systemów gospodarczych. Niniejsza książka integruje następujące nurty i obszary badawcze, wchodzące w skład szeroko rozumianej perspektywy jakościowej, społecznej i środowiskowej kreacji wartości: zarządzanie jakością a zarządzanie wartością w warunkach ryzyka i niepewności; uniwersalne i branżowe podejścia służące zapewnieniu i doskonaleniu jakości w organizacji; nowe koncepcje i modele doskonałości (Business Excellence Models); kultura doskonałości jako wartość organizacji i sposoby jej pomiaru; zrównoważony rozwój a rozwój oparty na innowacjach; wspólne wartości (creating shared value) jako nowe podejście biznesowe; raportowanie zintegrowane jako narzędzie komunikowania sposobu tworzenia wartości przez przedsiębiorstwo; perspektywa przepływu wartości w łańcuchu wartości (Value Flow Analysis).

Spis treści

Ida Adamczak

Zarządzanie wiekiem jako narzędzie kreacji wartości przedsiębiorstwa . . . 9

Aurelia Bajerska

Długość kadencji prezesa zarządu jako wątek badań z zakresu zarządzania

i finansów przedsiębiorstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Antoni Chrzonstowski

Spór o optymalne kanały dystrybucji pakietów ratunkowych . . . . . . 39

Michał Eberlein

Wpływ Transformacji Cyfrowej na zmiany ekonomiki przedsiębiorstw . . . 57

Joanna Gajda

Wartości wśród pracowników pokolenia Z związane z pracą zawodową

w odniesieniu do koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu . . . . 71

Monika Guzek

Zarządzanie różnorodnością pokoleniową w polskich przedsiębiorstwach . . 91

Marcin Jakubiec

Społeczna odpowiedzialność uczelni – systemowe ujęcie problemu . . . . 103

Andrzej Kamiński

Perspektywy rozwoju zintegrowanych systemów zarządzania produkcją,

jakością i środowiskiem pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

Aleksandra Kolemba

W poszukiwaniu źródeł przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw . . . . 131

Ewa Malinowska, Małgorzata Szymańska-Brałkowska

Ochrona środowiska elementem koncepcji CSR na przykładzie

branży gastronomicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Artur Modliński

Proces wirtualizacji jako wartość i zagrożenie dla podmiotów

zarządzających kulturą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169

Wanda Nowak

Nowe metody zarządzania firmą po śmierci przedsiębiorcy –

zarząd sukcesyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

Magdalena Oronowicz

Różnorodność pokoleniowa pracowników jako element funkcjonowania

przedsiębiorstw na przykładzie lubelskiego rynku pracy . . . . . . . . 197

Barbara Pabian

Rola wartości kulturowych w zarządzaniu zasobami

ludzkimi przedsiębiorstw . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Piotr Pisarewicz

Wieloaspektowe ujęcie zjawiska śmierci i jego znaczenie

dla sektora ubezpieczeniowego . . . . . . . . . . . . . . . . 229

Rafał Rydzewski

Nośniki wartości polskiego sektora producentów gier wideo . . . . . . 243

Natalia Smaciarz, Jędrzej Siciński

Behawioralne uwarunkowania bankructw i upadłości przedsiębiorstw . . 259

Łukasz Szewczyk

Polityka inwestycyjna systemów gwarantowania depozytów

na przykładzie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego . . . . . . . . . 281

Stanisław Szmitka, Robert Dmuchowski

Znaczenie inwestycji i innowacyjności w rozwoju regionu

na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego . . . . . . . . 295

Andrzej Szopa

Przedsiębiorstwo w procesie finansjalizacji . . . . . . . . . . . . 311

Małgorzata Z. Wiśniewska

Żywność i jej jakość jako wartość dla konsumenta . . . . . . . . . . 323

Sylwia Wiśniewska, Kamil Wiśniewski

Kompetencje zawodowe a zatrudnialność – wyniki badań empirycznych . 343

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Społeczny, środowiskowy i jakościowy wymiar kreacji wartości organizacji”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *