www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Relacje międzyorganizacyjne w dobie INDUSTRY 4.0

22,00 

ISBN/ISSN: 978-83-7348-823-6

Wydanie: 1

Rok publikacji: 2020

Stron: 121

Brak w magazynie

Opis

Relacje międzyorganizacyjne w dobie INDUSTRY 4.0

autorzy: Gołąb-Andrzejak Edyta,  Horzela Anna,  Salecka Ewa,  Tomaszuk Anna

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

 

Niniejsze opracowanie rozpoczyna wprowadzenie Czytelnika w problematykę czwartej rewolucji przemysłowej wraz z przedstawieniem jej najistotniejszych zagadnień. Podjęte rozważania rozpoczęto od prezentacji genezy Industry 4.0 w celu umożliwienia lepszego zrozumienia zawartej w kolejnej części idei prezentowanej tematyki. Rozdział pierwszy kończy próba wykazania, czy i jak szeroko koncepcja Industry 4.0 jest znana polskim przedsiębiorcom. Systematyzacja wiedzy dotyczącej kapitału relacyjnego oraz kapitału społecznego, ze szczególnym uwzględnieniem wskazania zależności pomiędzy nimi, stanowi cel kolejnej części niniejszego opracowania. Problematykę budowania relacji poprzez zaangażowanie (Customer Engagement – CE) podjęto w kolejnym rozdziale. Opracowanie kończy prezentacja koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, uwzględniająca zarządzanie relacjami z otoczeniem uniwersytetu czwartej generacji. W części tej opisano ewolucję uniwersytetu, analizując jego generacje, modele oraz tradycje. Ponadto przytoczono definicje społecznej odpowiedzialności w kontekście biznesowym i akademickim.

Tematyka podjęta w niniejszym opracowaniu jest niezmiennie aktualna, tak jak relacje, na bazie których budowane są relacje międzyorganizacyjne. Ich rola i znaczenie w dobie Industry 4.0 pozostanie nienaruszona w kolejnej fazie, o której zaczyna się już powoli mówić – Industry 5.0, nakierowanej na ludzi i ich powiązania z maszynami (ang. humancentric solution). Zmianie ulegną jedynie technologie wspierające proces nawiązywania, rozwijania i efektywnego wykorzystywania relacji w gospodarce sieciowej, np. technologie cyfrowe i platformy współpracy, pozwalające poprzez wykorzystywanie tzw. efektu synergii z jednej strony na zapobieganie marnotrawstwu, z drugiej zaś – na dostarczanie konsumentom niestandardowych produktów w pełni odpowiadającym ich oczekiwaniom i potrzebom.

 

Spis treści
WSTĘP…….. 5
1. ZAŁOŻENIA KONCEPCJI INDUSTRY 4.0….. 11
1.1. Geneza Industry 4.0 …… 11
1.2. Idea Industry 4.0……. 16
1.3. Industry 4.0 w percepcji przedstawicieli polskich przedsiębiorstw…. 21
Wnioski…. 24
2. KONCEPCJA KAPITAŁU RELACYJNEGO….. 25
2.1. Założenia koncepcji kapitału relacyjnego…… 26
2.2. Kapitał relacyjny a kapitał społeczny…. 29
2.3. Uwarunkowania zarządzania relacjami w dobie Industry 4.0 …… 34
Wnioski…….. 38
3. ROZWÓJ ORGANIZACJI SIECIOWYCH…… 39
3.1. Współpraca w organizacjach sieciowych…… 40
3.2. Znaczenie kapitału relacyjnego w tworzeniu i rozwoju organizacji
sieciowych ….. 46
3.3. Uwarunkowania rozwoju organizacji sieciowych w dobie Industry 4.0 .. 51
Wnioski…. 55
4. KONCEPCJA ZAANGAŻOWANIA KLIENTÓW BIZNESOWYCH
W BUDOWANIE RELACJI …. 57
4.1. Geneza i ewolucja koncepcji BCE – od C2C do B2B…. 57
4.2. Główne założenia koncepcji BCE w świetle budowania relacji… 61
4.3. Rozwój koncepcji BCE w dobie Industry 4.0…… 67
Wnioski….. 76
5. KONCEPCJA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU OPARTA
NA BUDOWANIU RELACJI Z OTOCZENIEM NA PRZYKŁADZIE
UNIWERSYTETU …… 78
5.1. Główne założenia koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu.. 79
5.2. Zarządzanie relacjami uniwersytetu czwartej generacji w świetle idei
społecznej odpowiedzialności biznesu….. 82
5.3. Przegląd standardów dotyczących wdrażania koncepcji społecznej
odpowiedzialności biznesu…… 87
Wnioski………… 95
PODSUMOWANIE……. 96
BIBLIOGRAFIA…… 101

 

Recenzje

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Relacje międzyorganizacyjne w dobie INDUSTRY 4.0”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *