www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA
Promocja!

Marketing. Podstawy i kontrowersje, Wojciech Żurawik

39,90  29,99 

ISBN: 83-7326-318-7

Rok wydania: 2011

Liczba stron: 428

Format: B5

oprawa miękka

Opis

Marketing. Podstawy i kontrowersje

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Wojciech Żurawik (red.)  

 

Niniejszy podręcznik został przygotowany z myślą o studentach wydziałów zarządzania.
Jego konstrukcja umożliwia:
zapoznanie się z podstawami marketingu,
pogłębienie wybranych zagadnień w ramach specjalności dzięki przedstawionej po każdym rozdziale bogatej, najnowszej literaturze
polskiej i obcojęzycznej, zapoznanie się z wybranymi, kontrowersyjnymi zagadnieniami z zakresu marketingu, które mogą wskazać sposób wybierania tematyki prac magisterskich i doktorskich.
Część pierwsza “Podstawy marketingu” składa się z 11 rozdziałów, przedstawiających marketing w trzech blokach.
Część druga “Kontrowersje marketingu, wybrane problemy” stanowi w większości rozwinięcie niektórych problemów z części pierwszej, ukazanych jednak z innej perspektywy. W sposób oczywisty prezentacja podstaw marketingu została pomyślana tak, aby unikać dwuznaczności, co powinno ułatwić przyswajanie tej wiedzy przez studentów. Część druga, przeznaczona dla bardziej wyedukowanego czytelnika, pokazuje różnice w podejściu do niektórych tematów przez różnych naukowców w sferze teoretycznej, ale także akcentuje wątpliwości wynikające ze sposobów adoptowania wiedzy marketingowej przez praktykę gospodarczą.
Podręcznik został przygotowany przede wszystkim przez pracowników Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, ale do napisania drugiej części zaproszono również innych pracowników tego wydziału. Autorzy poszczególnych rozdziałów zajmowali się omawianymi problemami w ramach swoich prac doktorskich bądź habilitacyjnych, co powinno zagwarantować wysoki poziom tekstów.

 

Spis Treści:

Wstęp
Część pierwsza PODSTAWY MARKETINGU
1. Istota marketingu – Barbara Żurawik
Ewolucja marketingu
Interpretacje marketingu
Zasady koncepcji marketingowej
2.Otoczenie marketingowe przedsiębiorstwa – Maciej Glamowski
Pojęcie otoczenia marketingowego i jego struktura
Makrootoczenie
Mikrootoczenie
3. Postępowanie konsumenta na rynku – Mariola Łuczak, Grażyna Złotkowska
Modele postępowania
Czynniki wpływające na postępowanie konsumentów Proces decyzyjny konsumenta
Marketingowe skutki zachowań konsumenta
4. Segmentacja rynku – Robert Bęben
Istota segmentacji rynku
Podział rynku na segmenty
Wybór rynku docelowego
5..Polityka produktu – Mariola Łuczak
Strategia produktu
Cykl życia produktu na rynku i strategie marketingowe
Kształtowanie nowego produktu
6..Polityka cen – Grażyna Złotkowska
Istota i cele polityki cen
Metody wyznaczania cen
Rodzaje strategii cenowych
Dostosowywanie cen do warunków rynkowych
Polityka dystrybucji – Sylwia Kuczamer-Kłopotowska
Istota i funkcje dystrybucji
Klasyfikacja kanałów dystrybucji
Czynniki wpływające na wybór kanałów dystrybucji
Rola pośredników w kanałach dystrybucji
8. Promocja – Barbara Żurawik
Miejsce i rola promocji w marketingu mix
Model komunikacji Laswella
Cele, funkcje i środki reklamy
Promocja sprzedaży
Public relations
Sprzedaż osobista
Marketing bezpośredni
Czynniki wpływające na wybór instrumentów promocji mix
9. Badania marketingowe – Sylwia Kuczamer-Kłopotowska, Maciej Glamowski
System informacji marketingowej przedsiębiorstwa
Istota i klasyfikacja badań marketingowych
Metody i techniki badań marketingowych
Proces badań sondażowych
10. Marketing dóbr i usług przemysłowych – Wojciech Żurawik
Pojęcie i specyfika rynków dóbr i usług przemysłowych
Rodzaje decyzji zakupu oraz uczestnicy procesu zakupu
Proces podejmowania decyzji zakupu
Efektywność marketingu przedsiębiorstwa
w relacjach z dostawcami i pośrednikami
11. Marketing usług – Monika Boguszewicz-Kreft
Znaczenie usług w gospodarce
Pojęcie i cechy usług – implikacje marketingowe
Instrumenty marketingu mix usług
Istota, kryteria i metody badania jakości usług
Rodzaje marketingu stosowane w usługach
Część druga KONTROWERSJE MARKETINGU. WYBRANE PROBLEMY
12. Marketing wobec wyzwań społecznych i ekologicznych – Renata Płoska
Geneza marketingu społecznego
Istota i narzędzia marketingu ekologicznego
Perspektywy rozwoju marketingu ekologicznego w Polsce
13. Kłamstwo w reklamie – Barbara Żurawik
Cele i funkcje reklamy
Reklama wprowadzająca w błąd w świetle polskiego prawa
Przykłady reklam wprowadzających w błąd
14. Reklama telewizyjna jako środek perswazji
wobec dzieci – Monika Boguszewicz-Kreft
Dziecko jako szczególny odbiorca reklamy telewizyjnej
Dzieci jako ważny segment rynku
Reklama telewizyjna jako podstawowy nośnik działań promocyjnych kierowanych do dzieci
Ograniczenia prawne reklamy skierowanej do dzieci
15. Marketing i media -Jan Kreft
Co naprawdę dostarczają media?
Ułomności rynku
Czy wolny rynek mediów zwiększa wolność indywidualnego wyboru?
Czy dostęp do informacji jest równy?
Media przedstawiają rzeczywistość, czy ją kreują?
Czy media są niezależne?
Kto ma media, ten ma władzę
16. Marketing bezpośredni, szanse i zagrożenia – Wojciech Żurawik
Pojęcie marketingu bezpośredniego i jego miejsce w teorii marketingu
Proces decyzyjny w marketingu bezpośrednim
Zagrożenia dla konsumentów
17. Dualizm w strategicznym zarządzaniu marketingowym -Jacek Rybicki
Dualizm i wielowymiarowość w myśleniu strategicznym
Strategiczne okna możliwości
Dualne spojrzenie na modele analizy portfelowej
Perspektywa portfelowa a perspektywa zasobowa
Podejście systemowe jako synteza perspektywy portfelowej i zasobowej
Proste zasady tworzące system działania
Graficzne odzwierciedlenia strategii w ujęciu systemowym 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Marketing. Podstawy i kontrowersje, Wojciech Żurawik”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *