www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA
Promocja!

Proces karny w dobie przemian. Zagadnienia ogólne

48,90  43,90 

ISBN: 978-83-7865-702-6

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 596

Format: B5

oprawa miękka

Opis

Proces karny w dobie przemian. Zagadnienia ogólne

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Sławomir Steinborn, Krzysztof Woźniewski (red.)

 

Polski proces karny był w latach 2013-2016 przedmiotem szczególnie intensywnych działań legislacyjnych. Zarówno tzw. wielka nowelizacja kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie 1 lipca 2015 r., jak i kolejne nowelizacje przyjęte w 2016 r., które zmierzały do znacznego odwrócenia kierunku poprzednich zmian nowelizacyjnych, postawiły nowe wyzwania przed wszystkimi uczestnikami procesu karnego: sądem, prokuraturą, obrońcami i pełnomocnikami, a także samymi oskarżonymi i pokrzywdzonymi. Celem opracowania jest przede wszystkim ocena tych zmian, zarówno z punktu widzenia efektywności realizacji celów procesu karnego, jak i pod kątem przestrzegania standardów demokratycznego państwa prawa i rzetelnego procesu.

Materiały stanowią pokłosie VII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Postępowania Karnego, który odbył się w dniach 2-4 czerwca 2016 r. w Gdańsku i Sopocie.

 

Spis treści

Wykaz skrótów 9

Wstęp 13

Część I Zagadnienia modelowe

Stanisław Waltoś Circulus vitiosus polskiej procedury karnej? 21

Marzena Andrzejewska, Maciej Andrzejewski Spór o kontradyktoryjność w debacie środowiska prawniczego w latach 2012–2015 34

Łukasz Chojniak Prawda materialna versus kontradyktoryjność, czyli kilka krytycznych uwag na temat założeń oraz wybranych rozwiązań szczegółowych kolejnej noweli Kodeksu postępowania karnego z 11 marca 2016 r. 49

Radosław Olszewski Nowy „stary” model postępowania karnego? 64

Maria Rogacka-Rzewnicka, Hanna Gajewska-Kraczkowska Współczesny utylitaryzm penalny w sferze legislacji karnoprocesowej 74

Część II Zagadnienia prawnoporównawcze

Katarzyna Girdwoyń Obowiązki obrony w zakresie planowania rozprawy . Uwagi na tle procesu angielskiego 89

Hanna Kuczyńska Instytucja witness proofi ng , czyli czy jest możliwe szkolenie świadków przed rozprawą w polskim procesie karnym 103

Karolina Kremens Przesłuchanie krzyżowe (cross-examination) jako niezbędny element kontradyktoryjnego procesu karnego 123

Część III Uczestnicy procesu

Ireneusz Nowikowski Skutki niezachowania reguł dotyczących wyznaczania składu  orzekającego w procesie karnym 151

Jacek Kosonoga Wniosek o wyłączenie sędziego 162

Magdalena Błaszyk, Anna Gerecka-Żołyńska, Arkadiusz Łakomy, Magdalena Zamroczyńska Dyrektywa obiektywizmu a kontradyktoryjność rozprawy głównej. Dylematy oskarżyciela publicznego 179

Magdalena Lewicka, Dawid Michał Marko Systemowe standardy ochrony życia ludzkiego a sytuacja dziecka poczętego w procesie karnym w świetle art. 49 § 1 k.p.k. 197

Anna Drozd Ograniczenie udziału pokrzywdzonych w kontradyktoryjnym procesie  karnym – propozycja wprowadzenia instytucji reprezentanta pokrzywdzonych/oskarżycieli posiłkowych 212

Monika Filipowska-Tuthill Informacja procesowa jako instrument  umożliwiający pokrzywdzonemu aktywny udział w procesie karnym 238

Piotr Krzysztof Sowiński Obrona z urzędu „po przejściach” . O niektórych aspektach dwóch nowel do Kodeksu postępowania karnego – z 27 września 2013 r. oraz 11 marca 2016 r. 244

Kazimierz Zgryzek Prawo ubogich czy obrona na życzenie – dylematy wokół obrony z urzędu w związku z kolejnymi zmianami w zakresie obrony w polskim procesie karnym 259

Marta Flis-Świeczkowska O możliwości wypowiedzenia pełnomocnictwa udzielonego z urzędu – uwagi na tle zagadnienia odpowiedniego stosowania przepisów zgodnie z art. 88 i 89 k.p.k. 274

Wioletta Niemiec Czynności faktyczne w procesie karnym – wybrane zagadnienia 286

Część IV Dowody

Paweł Wiliński Konstytucyjny standard legalności dowodu w procesie karnym 303

Tomasz Grzegorczyk Kodeksowe legalizowanie w procesie karnym , przez nowelizację z 11 marca 2016 r., dowodów uzyskanych za pomocą przestępstwa lub z naruszeniem przepisów postępowania albo poza granicami zgody udzielonej przez sąd na wkroczenie w sferę konstytucyjnie chronionych wolności jednostki 323

Ryszard A. Stefański Dowód nielegalny w postępowaniu karnym 339 Tomasz Kanty Biorąc prawa poważnie – propozycja wykładni art. 168a k.p.k. 356

Łukasz Cora Ryzyko nadużycia prawa karnego procesowego a granice realizacji funkcji ścigania – art. 168a k.p.k. 370

Maciej Białuński Zakaz dowodowy z art. 168a k.p.k. – charakter prawny, cel i jego implikacje 387

Adam Taracha Problematyka czynności operacyjno-rozpoznawczych w orzecznictwie Sądu Najwyższego (wybrane zagadnienia) 405 Janusz Tylman Problemy dowodowe w nowelizowanym Kodeksie postępowania karnego (wybrane zagadnienia) 419

Kamil Dąbrowski Wykładnia rozszerzająca zakazów dowodowych – uwagi na tle art. 178 pkt 2 k.p.k. 435

Marta Roksana Jasińska Analiza wybranych zmian do Kodeksu postępowania karnego w aspekcie ustawy z 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 451

Miłosz Kościelniak-Marszał Oddalenie wniosku dowodowego zmierzającego w sposób oczywisty do przedłużenia postępowania 460

Andrzej Osiński Kilka uwag o następstwach wejścia w życie ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka 470

Justyna Żylińska Obowiązki procesowe biegłego w kontekście środków procesowych wymuszających ich realizację 484

Roksana Sadżuga Ekspertyza weterynaryjna jako dowód w postępowaniu karnym 497

Jerzy Kasprzak Gwarancje procesowe a potrzeba znajomości kryminalistyki przez prawników 507

Maciej Rogalski Wydanie korespondencji, przesyłek i wykazu połączeń 518

Część V Środki przymusu

Justyna Karaźniewicz Zakres prewencyjnego stosowania środków przymusu procesowego – próba oceny tendencji rozwojowych 541

Jacek Izydorczyk Środki zapobiegawcze w świetle reform prawa lat 2015–2016 – uwagi ogólne 559

Marcin Adamczyk, Katarzyna Pruszkiewicz-Słowińska Sąd rejonowy jako organ stosujący tymczasowe aresztowanie w postępowaniu przygotowawczym – uwagi praktyczne 567

Ariadna H. Ochnio Problemy administracyjnego wykonania karnoprocesowego zabezpieczenia majątkowego na tle orzecznictwa sądów administracyjnych 576

Autorzy 593

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Proces karny w dobie przemian. Zagadnienia ogólne”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *