www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Supradyscyplinarna analiza praw człowieka

24,99 

ISBN: 978-83-7865-518-3
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 190
Format: a5

oprawa miękka

Opis

Supradyscyplinarna analiza praw człowieka

autor: Aleksandra Brodecka

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Książka jest próbą połączenia trzech generacji praw człowieka (pierwsza generacja: prawa polityczne i obywatelskie; druga generacja: prawa społeczne; trzecia: prawa solidarnościowe) w jedną całość. W dobie globalizacji rola tych praw nie powinna być lekceważona, gdyż są one pomostem myślowym pomiędzy kulturą prawną Zachodu i Wschodu. Celem niniejszej publikacji jest wykładnia wszystkich konwencji o ochronie praw człowieka, które zostały uchwalone pod auspicjami ONZ i Rady Europy. Cechą wyróżniająca niniejsza publikacje jest wykorzystanie własnego dorobku naukowego w kontekście transdyscyplinarnej analizy prawa.

 

S&'( )*+s<‘
W&*=>?DE+F’+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1. Supradyscyplinarność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2. Prawa człowieka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
3. Analiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
R=EDE’?l 1. K=F()O)Q<OTF+ ()?FD?*DO &*?> <El=>’+V? . . . . . . 17
1.1. System ochrony praw człowieka w Stanach Zjednoczonych . . . . 17
1.1.1. Fundamenty ideowe i konstytucyjne . . . . . . . . . . 17
1.1.2. Sąd Najwyższy USA . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.1.3. Konstytucyjne wartości . . . . . . . . . . . . . . . 23
1.2. Systemy ochrony praw człowieka w Wielkiej Brytanii,
Francji i Niemczech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
1.2.1. Fundamenty ideowe i konstytucyjne . . . . . . . . . . 27
1.2.2. Sąd Najwyższy Zjednoczonego Królestwa,
Francuska Rada Konstytucyjna i Federacyjny RFN . . . . . 31
1.2.3. Konstytucyjne wartości . . . . . . . . . . . . . . . 34
1.3. System ochrony praw człowieka w wybranych państwach
Bliskiego i Dalekiego Wschodu . . . . . . . . . . . . . . . 41
1.3.1. Fundamenty religijne, ideowe i konstytucyjne . . . . . . . 41
1.3.2. Sądy krajowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
1.3.3. Azjatyckie wartości . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
R=EDE’?l 2. R+^’=F?_F+ ()?FD?*DO &*?> <El=>’+V? . . . . . . . 53
2.1. Amerykański model regionalnej ochrony praw człowieka . . . . . 53
2.1.1. Fundamenty integrujące Amerykę Łacińską . . . . . . . . 53
2.1.2. Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka
i Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka . . . . . . 56
2.1.3. Tradycje wspólne dla państw członkowskich . . . . . . . 59
2.2. Europejski model regionalnej ochrony praw człowieka . . . . . . 62
2.2.1. Fundamenty integrujące Europę . . . . . . . . . . . . 62
6 Spis treści
2.2.2. Europejski Trybunał Praw Człowieka, Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej
i polityczny dialog na forum Organizacji
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie . . . . . . . . . 72
2.2.3. Tradycje wspólne dla państw członkowskich . . . . . . . 80
2.3. Ochrona praw człowieka w innych regionach świata . . . . . . . 94
2.3.1. Afrykański model regionalnej ochrony praw człowieka . . . 94
2.3.2. Próby utworzenia modelu regionalnej
ochrony praw człowieka w państwach islamskich . . . . . . 98
2.3.3. Próby utworzenia modelu regionalnej
ochrony praw człowieka w Południowo-Wschodniej Azji . . . 99
R=EDE’?l 3. UF’>+*(?_F+ ()?FD?*DO &*?> <El=>’+V? . . . . . . . 101
3.1. Fundamenty wspólnoty międzynarodowej . . . . . . . . . . . 101
3.2. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, Komisja
Praw Człowieka ONZ i Międzynarodowy Trybunał Karny . . . . . 117
3.3. Uniwersalne wartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
R=EDE’?l 4. P=_(V? > UF” EQ*=&+T(V’+T, R?DE’+ EQ*=&O,
O*^?F’E?<T’ B+E&’+<E+n()>? ‘ W(&ol&*?<O
> EQ*=&’+ =*?E F? s>’+<‘+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
4.1. Fundamenty ideowe i konstytucyjne . . . . . . . . . . . . . 137
4.2. Sądy i Trybunał Konstytucyjny . . . . . . . . . . . . . . . 149
4.3. Konstytucyjne wartości . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
P=D(Q}=>?F’+ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
1. Konieczność przechodzenia od interdyscyplinarnej
poprzez transdyscyplinarną do supradyscyplinarnej
analizy praw człowieka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
2. Konieczność wzmocnienia procesów integracyjnych
w dziedzinie ochrony praw człowieka . . . . . . . . . . . . . 171
3. Konieczność stworzenia normatywnych podstaw
powszechności i jednolitości systemu ochrony praw człowieka . . . . 173
B’~_’=^*?€’? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Supradyscyplinarna analiza praw człowieka”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *