www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2017/1

25,99  (w tym 5% VAT)

ISSN: 1734-5677
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 140
Format: B5

oprawa miękka

Opis

Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2017/1

 Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Spis treści
PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
1. Leszek Jantowski, sędzia Sądu Okręgowego w Gdańsku
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu
z dnia 8 listopada 2016 r., II SA/Op 432/16
Prawo do kwestionowania rozstrzygnięć ukształtowanych na podstawie
niekonstytucyjnego przepisu jeszcze przed orzeczeniem Trybunału
Konstytucyjnego stwierdzającego taką niekonstytucyjność .    .    .    .    .    .   15
2. Izabela Oleksy‑Piesik, członek etatowy Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Olsztynie
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 17 listopada 2016 r., IV SA/Po 778/16
Dopuszczalność pobierania opłaty parkingowej za postój pojazdów
samochodowych w strefie płatnego parkowania w soboty . . . . . . . 28
3. Jan Buławski, doktorant Uniwersytetu Gdańskiego
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 13 lipca 2016 r., I SA/Gd 543/16
Pojęcie środowiska morskiego i jego ochrony w kontekście
podatku VAT .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   39
PRAWO FINANSOWE
4. Dr hab. Paweł Borszowski, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 10 stycznia 2017 r., I FSK 1980/16
Obawa niewykonania zobowiązania podatkowego w podatku
od towarów i usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
5. Dr hab. Dominik Mączyński, profesor Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 listopada 2016 r.,
II FSK 3429/14
Pojęcie środka trwałego a prawa rzeczowe w podatku dochodowym
od osób fizycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE, PRAWO HANDLOWE
6. Robert Obrzud, LL.M., asystent Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2016 r., III CZP 72/16
Określenie momentu wygaśnięcia mandatu członków rady nadzorczej
w spółce akcyjnej oraz wykładnia pojęcia ostatniego roku obrotowego
z art. 369 § 4 w zw. z art. 386 § 2 kodeksu spółek handlowych . . . . . 69
PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE
7. Prof. dr hab. Jarosław Warylewski, Uniwersytet Gdański
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 grudnia 2016 r., III KK 290/16
Ustalenie sprawstwa zgwałcenia wspólnego . . . . . . . . . . . 79
8. Dr Marek Skwarcow, wykładowca Uniwersytetu Gdańskiego, sędzia Sądu
Okręgowego w Gdańsku
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 21 października 2015 r., II AKa 229/15
Okazanie domniemanego sprawcy przestępstwa pokrzywdzonemu .    .        87
9. Dr Łukasz Cora, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 12 grudnia 2016 r., II Aka 394/17
Brak aktywności dowodowej obrońcy a obraza przepisu
art. 167 k.p.k. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
10. Dr Maciej Fingas, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego, adwokat
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 lutego 2017 r., IV KS 6/16
Skarga na wyrok sądu odwoławczego .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 102
11. Dr Paweł Petasz, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 27 kwietnia 2016 r., II KK 265/15
Brak społecznej szkodliwości czynu zabronionego a przesłanki
odpowiedzialności karnej za podsłuch (art. 267 § 3 k.k.) . . . . . . . 109
12. Dr Jacek Potulski, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2016 r., III KK 187/15
Ochrona procesowa małoletniego jako świadka
w postępowaniu karnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
PRAWO PRACY
13. Dr Ewa Podgórska‑Rakiel
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2016 r., I PK 227/15
Funkcja ochronna prawa pracy w przypadku działaczy
związkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
14. Michał Szypniewski, asystent Uniwersytetu Gdańskiego
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2016 r., III PK 146/15
Uchybienia pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa pracy a delikt prawa
cywilnego .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 132

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2017/1”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *