www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Organizacyjne, procesowe i technologiczne generatory wartości organizacji

28,99 

ISBN: 978-83-8206-003-4

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 426

Format: A5

Opis

Organizacyjne, procesowe i technologiczne generatory wartości organizacji

Autor: Paweł Antnonowicz, Paweł Galiński, Piotr Pisarewicz, Jędrzej Siciński (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Wobec nieustających zmian otoczenia zewnętrznego, a także konieczności dokonywania ciągłych zmian po stronie organizacji powstają nowe paradygmaty i podejścia do zarządzania. Konieczna jest zatem systematyczna wymiana poglądów oraz dyskusja naukowa, dotycząca wpływu tych procesów na wartość przedsiębiorstwa. Wspólnym mianownikiem i obszarem badawczym, jaki występuje we wszystkich rozdziałach oddawanej Czytelnikowi monografii naukowej, są kreatory i destruktory wartości zarówno na poziomie samej organizacji, ale także państwa / kraju, jak również w ujęciu międzynarodowym – w odniesieniu do różnych systemów gospodarczych. Niniejsza książka integruje następujące nurty i obszary badawcze, wchodzące w skład szeroko rozumianej perspektywy organizacyjnej, procesowej i technologicznej budowy wartości: zarządzanie przez cele (MBO), zarządzanie procesowe (KPI) a nowe paradygmaty w zarządzaniu; wartość dodana przez Key Performance Indicators (KPIs) – w tym w szczególności dylematy doboru i wdrażania KPIs  w przedsiębiorstwach zorientowanych na wartość; innowacje organizacyjne w doskonaleniu procesów organizacji – innowacje (otwarte) w tym m.in. organizacyjne, procesowe  i technologiczne w budowaniu wartości przedsiębiorstwa; innowacje w komunikacji i w zarządzaniu zasobami ludzkimi; sieci przedsiębiorstw a wzrost wartości; wpływ nowoczesnych technologii na wzrost wartości; sektory nowej gospodarki – Przemysł 4.0

 

Spis treści

Ida Adamczak

Zatrudnianie starszych pracowników odpowiedzią przedsiębiorstw

na proces starzenia się społeczeñstwa .  . 9

Paweł Antonowicz, Marek Marzec, Piotr Skrzyniarz

Wykorzystanie Strategicznej Karty Wyników w budowaniu strategii

innowacyjności i opracowaniu strategicznej agendy badawczej –

uwarunkowania metodyczne . . . . . 29

Katarzyna Caban-Piaskowska, Maria Krasnodębska, Anna Miarka

Rola naturalnych materiałów w designie i rzeźbie jako wartość

w dobrach luksusowych . . . . 59

Arkadiusz Drewnowski

Problematyka wykorzystania nowoczesnych technologii w procesie

szkolenia i doskonalenia zawodowego maszynistów w transporcie

kolejowym w Polsce . .. . . 75

Maciej Leszek Hyży

Ocena wdrożenia procedur RODO na przykładzie firmy świadczącej

usługi księgowe . . . . . 87

Michał Igielski

Innowacyjne systemy i technologie wspomagające zarządzanie

kapitałem ludzkim we współczesnym przedsiębiorstwie . . . 111

Marcin Komañda

Prawidłowooeci w wykorzystywaniu wiedzy pracowników MOEP

w sektorze usługowym . . . . . . 129

Jolanta Korkosz-Gębska, Stanisław Marciniak, Jarosław Gębski

Uwarunkowania stosowania efektywnych metod zarz¹dzania

w obszarze opieki zdrowotnej . .  . . 143

Jolanta Korkosz-Gębska

Bariery wdrażania koncepcji Lean Healthcare . . . 157

Andrzej Kozina

Negocjacje jako narzędzie kreowania wartości . . . 171

Ewa Malinowska, Małgorzata Szymańska-Brałkowska

Wykorzystanie instrumentów Lean w usługach .  . . 187

Zbigniew Matyjas

Strategie komercjalizacji w praktyce na przykładzie technologii

grafenu płatkowego .  . . 207

Tomasz Nowosielski, Anna Michalska-Szajer

Smart port jako model funkcjonowania współczesnych

portów morskich .  . . . . 221

Aleksander Pabian

Związek między infrastrukturą transportową a wzrostem wartości

przedsiębiorstw regionu . .  . . . 237

Jacek Pasieczny

Niespójność organizacyjna – płaszczyzny i konsekwencje . . 251

Zenon Pokojski

Paradoks otwartości na innowacje .  . . . 269

Agnieszka Siewiera

Certyfikacja wielokryterialna jako narzędzie realizacji koncepcji CSV

na przykładzie budowlanych projektów inwestycyjnych . . . . 285

Agata Szkiel

Wykorzystanie normy ISO 14063 w procesie komunikacji

w organizacjach łańcucha żywnooeciowego . . 301

Kamila Szymañska

Diagnozowanie funkcjonowania sieci sklepów wielkopowierzchniowych

na podstawie rozpoznania oczekiwań nabywców oraz danych rynkowych

w oparciu o Business Excellence Model . . . . 319

Paulina Turek

Koncepcja Lean Management podstawą nowoczesnego zarządzania

przedsiębiorstwem . . . . . 343

Jerzy Wąchol

Elementy zarządzania kreujące wzrost wartości przedsiębiorstwa,

a trendy zmian w organizacji . . . . . 359

Joanna Wierzowiecka

Wykorzystanie znowelizowanej normy ISO/IEC 17025

do doskonalenia usług laboratoryjnych . . . 375

Paweł Jacek Wolski

Budowa chatbota obsługiwanego głosem z elementów

oprogramowania open-source . .. . . 395

Agnieszka Zieliñska

Zarządzanie zespołami wirtualnymi jako emergentnymi

systemami złożonymi . . 411

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Organizacyjne, procesowe i technologiczne generatory wartości organizacji”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *