www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Zarządzanie wartością w warunkach zmiany

27,99 

ISBN: 978-83-7865-567-1
Rok wydania: 2017
Liczba stron: 262
Format: A5

oprawa miękka

Opis

Zarządzanie wartością w warunkach zmiany

 Autor: Paweł Antonowicz, Piotr Pisarewicz, Paulina Nogal-Meger (red.)

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Zagadnienia szczegółowo opisane w kolejnych rozdziałach niniejszej monografi i wskazują na bardzo dużą złożoność i różnorodność wyzwań, którym muszą stawić czoła zarządzający współczesnymi organizacjami w dobie globalnej gospodarki rynkowej. Procesy konsolidacyjne i globalizacyjne skutkują z jednej strony wieloma ułatwieniami w obrocie gospodarczym i przepływie kapitału oraz powodują znaczące obniżenie kosztów działalności. Natomiast z drugiej strony generują wiele nowych typów ryzyka, które nie było w poprzednich dekadach tak znaczące lub nie występowało w ogóle.

SPIS TREŚCI
Wstęp (Paweł Antonowicz, Piotr Pisarewicz, Paulina Nogal-Meger) | 7
KREACJA WARTOŚCI ORGANIZACJI
Jan Stachowicz
Zarządzanie wartościami: utopia, metoda
czy też świadoma konieczność | 13
Anna Kwiecień
Wartości niematerialne w przedsiębiorstwie
w kontekście nadzoru korporacyjnego | 31
Anna Szeliga-Kowalczyk
Koncypowanie jakości/wartości usługi biura podróży
na przykładzie zastosowania metody Servqual | 45
Marcin Bielicki
Kreacja wartości w procesach fuzji i przejęć – studium teoretyczne | 67
Joanna Gajda
Lojalność pracownika kluczem do sukcesu
współczesnej organizacji | 81
SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU
Iwona Wrońska
Społeczna odpowiedzialność biznesu a współczesne migracje –
uwagi na tle ochrony praw człowieka na rynku pracy | 97
Krzysztof Hauke
Społeczna odpowiedzialność biznesu
w kreowaniu kapitału intelektualnego – case study | 115
FINANSE i BANKOWOŚĆ
Karolina Palimąka
Inwestycje funduszy venture capital w przedsiębiorstwa
w Polsce na tle wybranych krajów Europy | 133
Jolanta Brodowska-Szewczuk, Mariusz Sokołek
Kierunki zmian w opodatkowaniu podatkiem dochodowym
od osób ” zycznych w Polsce na tle krajów UE | 147
Angelika Krawczyk
Rola funduszy podwyższonego ryzyka w ” nansowaniu
przedsiębiorstw na wczesnym etapie rozwoju | 159
Jolanta Rosłon, Daniel Ciupiński
Rola banków w działalności sektora
małych i średnich przedsiębiorstw | 169
Michał Czyżewski
Rola gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego
w rozwoju polskich przedsiębiorstw | 191
ANALIZY SEKTOROWE
Jerzy Wąchol
Przedsiębiorstwa polskie w obliczu problemów Unii Europejskiej | 199
Paweł Antonowicz, Ewa Kędzierska, Marian Pusiewicz
Model PEST uwarunkowań rozwoju rynku gazu w Polsce –
benchmarking międzynarodowy | 215
Ewa Tomczak-Woźniak, Marianna Greta
Odnawialne źródła energii i założenia niskoemisyjnej gospodarki
jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw | 229
Marzena Sylwia Kruk
Znaczenie uczelni wyższych w kształtowaniu kompetencji
kreatywnych oraz postaw proinnowacyjnych | 247
A” liacje | 261

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Zarządzanie wartością w warunkach zmiany”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *