www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA
Promocja!

Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw

59,90  39,90 

ISBN: 978-83-7865-314-1
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 548
Format: B5

oprawa miękka

1 w magazynie

Opis

Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw

 Autor: Paweł Antonowicz

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Autor książki stara się na nowo spojrzeć na zagadnienie bankructwa, upadłości i likwidacji przedsiębiorstw od strony teoretycznej i uwzględnić w największym stopniu oczekiwania i potrzeby praktyki gospodarczej. Książka wnosi nowe idee i metody, a także przedstawia wyniki badań tych złożonych zjawisk na poziomie mikro, branży i regionalnym. Z jednej strony Autor poszukuje w niej innych fundamentów teoretycznych badania zjawiska bankructwa, upadłości i likwidacji przedsiębiorstw nawiązując do dorobku K. Darwina, Punctuated Equilibrium Theory czy koncepcji twórczej destrukcji według J.A. Schumpetera. Z drugiej strony ważnym nurtem eksponowanym w książce jest nie tylko pokazanie wagi posiadania adekwatnych informacji o badanych zjawiskach, ale podjęcie bardzo pracochłonnego, skomplikowanego, autorskiego opracowania bazy danych o upadłościach przedsiębiorstw w latach 2007–2013. Ważnym obszarem koncepcyjnym jest też wykazanie potrzeby badania zjawisk bankructwa, upadłości oraz likwidacji firm w przekroju regionalnym. Wyróżnikiem pracy jest również strona metodyczna, która pokazuje nowe obszary i metody pogłębionej analizy badanych zjawisk na podstawie informacji pochodzącej ze sprawozdawczości finansowej i instytucji zajmujących się zagadnieniami upadłości, bankructwa i likwidacji przedsiębiorstw.

 

SPIS TREŚCI
Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział I
ANATOMIA KRYZYSU – OD TEORII NAUK PRZYRODNICZYCH
DO NAUK SPOŁECZNYCH
Wprowadzenie
1.1. W poszukiwaniu kryzysu – darwinizm i metafora ewolucjonistyczna
1.2. W poszukiwaniu kryzysu – Punctuated Equilibrium Theory
1.3. Prekursorzy i przedstawiciele ewolucjonizmu w naukach społecznych
1.4. Twórcza destrukcja J.A. Schumpetera versus teoria chaosu
1.5. Na drodze do kryzysu właściwego w przedsiębiorstwie
1.5.1. Morfogenetyczny wymiar sytuacji kryzysowej
w cyklu życia przedsiębiorstwa
1.5.2. Destrukcyjna siła kryzysu – patologia organizacji
1.6. Metafora efektu motyla jako implikacja bagatelizacji sytuacji kryzysowych
dla zachowania ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa
Podsumowanie
Rozdział II
TEORIA BANKRUCTW I PODSTAWY OGŁOSZENIA UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
Wprowadzenie
2.1. Bankructwo w teorii nauk ekonomicznych
2.2. Czynniki determinujące bankructwa przedsiębiorstw – przegląd badań
2.3. Analiza bankructw w badaniach demograficznych przedsiębiorstw
2.4. Bankructwo w gospodarce – luka w teorii kwantyfikacji zjawiska
2.4.1. Bankructwo versus procesy likwidacyjne przedsiębiorstw
2.4.2. Propozycja pomiaru skali ekonomicznego bankructwa przedsiębiorstw
w gospodarce
2.5. Geneza i uwarunkowania rozwoju form zabezpieczania wierzytelności
w ewolucji prawa upadłościowego
2.6. Niewypłacalność dłużnika jako podstawa ogłoszenia jego upadłości
2.7. Przesłanki bilansowej upadłości przedsiębiorstwa
2.8. Rola postępowania naprawczego w procesach gospodarczych
2.9. Liberalizm polityki drugiej szansy a praktyki reżyserowania bankructw
i statystyka wtórnych upadłości przedsiębiorstw
Podsumowanie
Rozdział III
KWANTYTATYWNE SYMPTOMY BANKRUCTWA
NA DRODZE DO UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW
Wprowadzenie
3.1. Znaczenie sprawozdawczości finansowej a konsekwencje „agresywnej”
rachunkowości – defraudacja i fałszowanie sprawozdań finansowych
3.2. Symptomy bankructwa i upadłości przedsiębiorstw
w świetle sprawozdawczości finansowej
3.2.1. Przebieg procesu pozyskania danych finansowych
– opis próby badawczej
3.2.2. Forma prezentacji i sposoby obliczania wskaźników analizy finansowej
3.2.3. Obniżenie wiarygodności przedsiębiorstw
w wyniku utraty płynności finansowej
3.2.4. Zmniejszona zdolność obsługi zadłużenia
w upadających przedsiębiorstwach
3.2.5. Kształtowanie cyklu konwersji gotówkowej
w upadających przedsiębiorstwach
3.2.6. Obniżenie efektywności działalności gospodarczej
i spadek produktywności upadających przedsiębiorstw
3.2.7. Analiza wybranych wzorcowych układów nierówności
na podstawie sprawozdań finansowych przedsiębiorstw
w fazie poprzedzającej ich upadłość
3.3. Konsekwencje bankructwa lub upadłości dłużnika
dla interesariuszy transakcji gospodarczych
Podsumowanie
Rozdział IV
REGIONALNE STUDIA NAD UPADŁOŚCIAMI PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE
Wprowadzenie
4.1. Analiza przekrojowa procesów upadłościowych w Polsce w latach 2007–2013
4.1.1. Przebieg procesu gromadzenia statystyk upadłościowych
4.1.2. Koncepcja i założenia budowy
Regionalnego Barometru Upadłości Przedsiębiorstw
4.1.3. Metodyka oceny regionalnej intensyfikacji procesów upadłościowych
4.1.4. Regionalne zróżnicowanie intensyfikacji procesów upadłościowych
4.1.4.1. Wstępna analiza upadłości przedsiębiorstw – ujęcie bezwzględne
4.1.4.2. Mapy intensyfikacji upadłości przedsiębiorstw – RBUP
4.2. Długość życia upadających w Polsce przedsiębiorstw
4.3. Analiza struktury upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007–2013
4.3.1. Upadłości przedsiębiorstw w trybie likwidacyjnym versus układowym
4.3.2. Upadłości przedsiębiorstw w podziale na formy prawne
4.3.3. Struktura własnościowa upadłości przedsiębiorstw
4.3.4. Zmiany w sektorowej i branżowej strukturze upadłości przedsiębiorstw
4.4. Transparentność instytucji upadłości w Polsce i w wybranych krajach Europy
oraz rekomendacje dla monitoringu procesów upadłościowych w gospodarce
Podsumowanie
Zakończenie
Załączniki
Załącznik 1. Podmioty gospodarki narodowej w REGON (dane GUS),
wnioski upadłościowe (dane MS RP)
Załącznik 2. Kwantytatywne symptomy bankructwa
na drodze do upadłości przedsiębiorstw
Załącznik 3. Demografia i wielopłaszczyznowe analizy regionalne
upadłości przedsiębiorstw
Akty normatywne
Orzecznictwo
Literatura
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów
Spis załączników

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *