www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Meandry zarządzania

27,00 

ISBN/ISSN: 978-83-7348-686-7

Wydanie: 1

Rok publikacji: 2016

Stron: 160

Opis

Meandry zarządzania

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

Redakcja Sekuła Alicja, Dzienisz WaldemarForkiewicz MarcinGrzesiak MarzenaKutrzeba FranciszekOrłowski Aleksander Rakowski Tomasz J.,  Sekuła AlicjaTomczak ZbigniewTubielewicz Katarzyna

 

 

 

Słowa kluczowe: zarządzanie zmianą, zarządzanie w podmiotach gospodarczych, Smart Cities, społeczeństwo informacyjne, zarządzanie w organizacjach publicznych, samorząd terytorialny

 

Opis:

Zarządzanie to – w porównaniu do matematyki czy astronomii – stosunkowo młoda dyscyplina nauki, gdyż liczy niewiele ponad sto lat. Z tego chociażby powodu nie jest traktowane jako dyscyplina kompletna, niewymagająca dalszych badań i dyskusji. „Meandry” zawarte w tytule monografii wskazują, że współcześnie zwłaszcza zagadnienia dotyczące zarządzania cechują się zawiłościami oraz poszukiwaniami rozwiązań odzwierciedlających wielowymiarową naturę współczesnych organizacji i złożoność problematyki zarządzania.

Monografia “Meandry zarządzania” jest rezultatem prac naukowo-badawczych prowadzonych w Katedrze Zarządzania Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG. Składa się z dziewięciu rozdziałów ujętych w trzy części, poruszających następującą problematykę:

– zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmiennego otoczenia,

– zarządzanie morskimi portami jachtowymi,

– działalność innowacyjna przedsiębiorstw,

– gmina jako element struktury zarządzania państwem – zadania, organy władzy i zasady funkcjonowania,

– koncepcja Smart Cities,

– zarządzanie zmianą,

– ludzie w zarządzaniu – współczesne społeczeństwo informacyjne,

– zarządzanie wiedzą,

– koncepcja systemu zarządzania informacjami.

Książka adresowana jest do praktyków, studentów, jak i naukowców chcących poszerzyć wiedzę w wymienionych obszarach.

 

 

Spis treści
Przedmowa
Część I. Zarządzanie w podmiotach gospodarczych
Katarzyna Tubielewicz
Rozdział 1. Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu
1.1. Uwarunkowania zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem
1.2. Otoczenie przedsiębiorstwa
1.3. Granice organizacji w warunkach turbulentnego otoczenia
1.4. Planowanie scenariuszowe w zarządzaniu przedsiębiorstwem
1.5. Podsumowanie
Marcin Forkiewicz
Rozdział 2. Praktyczne aspekty zarządzania morskimi portami jachtowymi
2.1. Morska turystyka żeglarska
2.2. Morskie porty jachtowe
2.3. Zarządzanie morskimi portami jachtowymi
2.4. Rekomendacje dla zarządzających morskimi portami jachtowymi
Marzena Grzesiak
Rozdział 3. Ocena działalności innowacyjnej w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach
3.1. Wstęp
3.2. Działalność innowacyjna w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej
3.3. Wnioski
Część II. Zarządzanie w organizacjach publicznych
Alicja Sekuła
Rozdział 4. Gmina w systemie zarządzania państwem
4.1. Samorząd terytorialny, jego specyfika i miejsce w systemie władzy publicznej
4.2. Cechy struktury organizacyjnej polskiego systemu samorządowego
4.3. Gmina podstawową jednostką samorządu terytorialnego
4.4. Podsumowanie
Aleksander Orłowski
Rozdział 5. Wprowadzenie do zarządzania miastami w Smart Cities
5.1. Wprowadzenie
5.2. Idea Smart Cities
5.3. Problemy Smart Cities
5.4. Podsumowanie
Część III. Wybrane aspekty zarządzania
Waldemar Dzienisz
Rozdział 6. Projektowanie ideału – niezbędny etap realizacji zarządzania zmianą
6.1. Wstęp
6.2. Zarządzanie a programy i projekty zmian
6.3. Zarządzanie zmianą
6.4. Zarządzanie zmianą w polskich organizacjach – obserwacje uczestniczące
6.5. Projektowanie ideału jako etap przygotowania projektu – programu zmian
6.6. Podsumowanie
Zbigniew Tomczak
Rozdział 7. Społeczeństwo informacyjne na podstawie wskaźników
7.1. Wstęp
7.2. Dyskusja nad definicją społeczeństwa informacyjnego
7.3. Wieloaspektowość społeczeństwa obywatelskiego
7.4. Mierniki poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego
7.5. Współczynnik rozwoju społeczeństwa HDI
7.6. Analiza danych statystycznych
7.7. Podsumowanie
Franciszek Kutrzeba
Chapter 8. An Organic Approach to Knowledge Management
8.1. Introduction
8.2. Two natures of knowledge
8.3. Knowledge-creation as a dialectical process
8.4. DIKW-pyramid
8.5. Knowledge as a product
8.6. ASHEN – a model for organic knowledge management
8.7. Summary
Tomasz J. Rakowski
Chapter 9. Information Management Concept in the Face of Crises of Information Era
9.1. Introduction
9.2. Purpose
9.2. Existing Applications and Inspirations
9.3. The model
9.4. Expected Results
9.5. Possible difficulties
9.6. Summary
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Meandry zarządzania”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *