www.zak24.pl
KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2016/1

25,99 

ISSN: 1734-1582
Rok wydania: 2016
Liczba stron: 154
Format: B5

oprawa miękka

Opis

Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2016/1

 Autor: Praca zbiorowa

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Spis treści
PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
1. Dr Agata Kosieradzka-Federczyk, adiunkt Wyższej Szkoły Informatyki
Stosowanej i Zarządzania WIT w Warszawie
Wyrok NSA z dnia 7 października 2014 r., II OSK 846/14
Oznaczenie organu w akcie prawa miejscowego a norma generalna .    .    .   15
PRAWO FINANSOWE
2. Dr hab. Rafał Sura, adiunkt Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Wyrok TK z dnia 14 kwietnia 2015 r., P 45/12
Koniec z reliktem przeszłości. Bankowy tytuł egzekucyjny niezgodny
z konstytucją .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   27
PRAWO I POSTĘPOWANIE CYWILNE, PRAWO HANDLOWE
3. Joanna Kasicka, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 9 lutego 2015 r., V ACa 798/14
Nieprzedstawienie inwestorowi umowy o roboty budowlane
z podwykonawcą (lub jej projektu) a solidarna odpowiedzialność
za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   39
4. Krzysztof Paczoska, asystent Uniwersytetu Gdańskiego
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 11 czerwca 2015 r., I ACa 1842/14
Skuteczność zastrzeżenia przez stronę uchybieniom przepisów
postępowania przez sąd .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   49
PRAWO I POSTĘPOWANIE KARNE
5. Dr Bartłomiej Gadecki, prokurator rejonowy Olsztyn-Północ w Olsztynie
Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 9 października 2012 r.,
II AKa 276/12
Obligatoryjne orzekanie środka karnego z art. 41a § 2 k.k. .    .    .    .    .    .   61
6. Dr Maciej Fingas, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego, adwokat
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 listopada 2012 r., II AKa 270/12
Kontynuacja rozprawy w warunkach zmiany składu orzekającego . . . 66
7. Dr Paweł Petasz, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego
Uchwała SN z dnia 29 października 2012 r., I KZP 12/12
Problematyka określenia strony podmiotowej przestępstwa
obrazy uczuć religijnych penalizowanego w art. 196 k.k. .    .    .    .    .    .    . 76
8. Emilia Szynwelska, doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego
Uchwała SN z dnia 26 czerwca 2014 r., I KZP 8/14
Pokrzywdzony przestępstwem paserstwa . . . . . . . . . . . . 83
PRAWO PRACY
9. Dr hab. Anna Musiała, profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
Wyrok TK z dnia 2 czerwca 2015 r., K 1/13
Rozumienie pojęcia związek zawodowy .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 97
PRAWO EUROPEJSKIE I MIĘDZYNARODOWE
10. Dr hab. Katarzyna Łasak, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
Jurysdykcja przedmiotowa Afrykańskiego Trybunału Praw Człowieka i Ludów
na przykładzie skargi byłych pracowników Wspólnoty
Wschodnioafrykańskiej przeciwko Tanzanii, skarga nr 001/2012
Zobowiązania wynikające z porozumienia o rozwiązaniu
Wspólnoty Wschodnioafrykańskiej . . . . . . . . . . . . . . 109
11. Dr hab. Adam Wiśniewski, profesor Uniwersytetu Gdańskiego
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 21 lipca 2015 r.
w sprawie R.S. przeciwko Polsce, skarga nr 63777/09
Naruszenie prawa do życia rodzinnego
w związku z niezapewnieniem niezwłocznego powrotu
dzieci skarżącego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
12. Dr Arkadiusz Wowerka, LL.M., adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego
Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2015 r.
w sprawie C-557/13
Prawo właściwe dla formy zaskarżania czynności prawnych
w związku z upadłością w świetle rozporządzenia Rady
(WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania
upadłościowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
13. Magdalena Glanc, asystent Uniwersytetu Gdańskiego
Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 5 czerwca 2015 r.
w sprawie Lambert i inni przeciwko Francji, skarga nr 46043/14
Zaprzestanie terapii medycznej .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 144

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa 2016/1”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *