www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Design Management. Uwarunkowania i efekty wdrożenia w przedsiębiorstwie

35,99 

ISBN: 978-83-8206-180-2

Rok wydania: 2020

Liczba stron: 370

Format: B5

oprawa miękka

Opis

Design Management. Uwarunkowania i efekty wdrożenia w przedsiębiorstwie

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Anna Dziadkiewicz

 

Design management staje się pożądanym tematem wielu szkoleń i kursów. Występuje w stałym programie studiów najlepszych uczelni biznesu na świecie. W związku z tym można zatem postulować, że w warunkach gospodarki XXI wieku, nazywanej globalną, proces design management prowadzący do tworzenia dodatkowej wartości dla przedsiębiorstwa i klienta stanowi cenne narzędzie dla rozwoju organizacji. Pomimo jednak istotnego znaczenia dotychczas nie zostały przeprowadzone badania eksplanacyjne dotyczące skali wykorzystywania design management w praktyce działania przedsiębiorstw w Polsce. Brakuje opracowań naukowych, raportów z  badań czy też dobrych praktyk pokazujących polskie dokonania na tym polu. Także przytaczana w literaturze przedmiotu wiedza na temat zmian organizacyjnych zachodzących w wyniku identyfikacji szans, zmiany procesów organizacyjnych i kultury organizacyjnej jest niewystarczająca. To przede wszystkim skutek innego rozumienia roli designu w ubiegłym stuleciu: design skupiał się wówczas na finalnych rezultatach działalności przedsiębiorstw: produktach materialnych, architekturze i sztuce Obecnie obszar designu uległ transformacji i obejmuje projektowanie rozumiane jako proces prowadzący do zmiany w postaci między innymi kreowania doświadczeń nabywców, budowania nowych emocji, wprowadzenia zrównoważonych działań wewnątrz przedsiębiorstwa i tworzenia trwałych, opartych na wartościach interakcji z rynkiem. Zdaniem autorki, design management należy postrzegać więc jako holistyczny proces zarządczy obejmujący wszystkie poziomy dojrzałości designu, tj. nadawanie formy (styling), procesy doskonalenia organizacji oraz element strategii umożliwiający rozwój i utrzymanie efektywnego środowiska biznesowego, w którym organizacja może osiągnąć swoje cele strategiczne.

Fragment wstępu

 

Spis treści

Spis treści

Wstęp .  . . 7

Rozdział 1. Propedeutyka designu . . . 17

1.1. Geneza projektowania. Design w biznesie .  17

1.2. Wymiary współczesnego designu . .. 27

1.3. Design management – zarządzanie projektowe . .. 33

1.4. Zależności pomiędzy designem i design management a marketingiem . . 45

Podsumowanie .. 56

Rozdział 2. Projektowanie propozycji wartości . . 57

2.1. Kreowanie doświadczeń użytkownika . .57

2.2. Projektowanie usług . . 71

2.3. Potrzeby klienta w procesie innowacyjnym . . 75

Podsumowanie . . 81

Rozdział 3. Doskonalenie w projektowaniu wartości dla klienta .. 83

3.1. Design w procesie tworzenia innowacji . .83

3.2. Innowacje inspirowane potrzebami użytkowników . .. 89

3.3. Koncepcja innowacji opartej na projektowaniu . .. 97

3.4. Przywództwo projektowe . . 109

Podsumowanie .  . 112

Rozdział 4. Zarządzanie procesem projektowo-wdrożeniowym . . 115

4.1. Istota design thinking . . . 115

4.2. Proces design thinking . . .. 123

4.3. Charakterystyka design thinking przez pryzmat jego instrumentarium . .130

Podsumowanie . . 140

Rozdział 5. Modelowanie w design management .  . 143

5.1. Model podwójnego diamentu (4D) . . 143

5.2. Model lucereński z 2009 roku . . 149

5.3. Model lucereński z 2015 roku .  153

5.4. Model absorpcji design management w przedsiębiorstwach z niewielkim

doświadczeniem lub bez doświadczenia w zakresie design management .157

5.5. Design management dla przedsiębiorstw doskonalących się (rozwiązanie autorskie) . 168

Podsumowanie . . 4

Rozdział 6. Metodyka badań empirycznych . .87

6.1. Przebieg procesu badawczego . . 187

6.2. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw – dobór próby do badań .197

6.3. Zastosowanie techniki analizy danych .  204

Podsumowanie . . 207

Rozdział 7. Design management w świadomości polskich przedsiębiorstw . 209

7.1. Design management w praktyce polskich przedsiębiorstw –

wyniki badania reprezentatywnego . .209

7.2. Badanie zależności pomiędzy poziomami designu

a aktywnością polskich przedsiębiorstw .  242

Podsumowanie . . 248

Rozdział 8. Modelowanie skuteczności design management

w polskich przedsiębiorstwach . 249

8.1. Ocena uwarunkowań design management .  . 249

8.2. Ocena efektów wdrożenia design management .  269

8.3. Poziom dojrzałości designu w organizacji a efekty działania design management  . 274

8.4. Model skuteczności design management . . 276

Podsumowanie . . 287

Zakończenie . . .. 289

Załącznik 1. Wywiad z Magdaleną Hestbech,

dyrektorem ds. marketingu w firmie Bestseller .  . 299

Załącznik 2. Wywiad z Magdaleną Laine-Zamojską, projektantem strategii

badawczych dla nowych produktów i usług .  . 303

Załącznik 3. Wywiad z Agnieszką Mróz, właścicielką firmy Service Sandbox .. 305

Załącznik 4. Przegląd wybranych metod design thinking, promowanych przez

d.school z Uniwersytetu Stanforda oraz przykłady tradycyjnych metod HCI/UCD . 309

Załącznik 5. Wykorzystanie design management w mikro i małym

przedsiębiorstwie na podstawie modelu autorskiego – studia przypadków .. . 311

Bibliografia . . . 345

Spis rysunków . .. 365

Spis wykresów . . . 367

Spis tabel . . . . 369

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Design Management. Uwarunkowania i efekty wdrożenia w przedsiębiorstwie”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *