www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Analiza identyfikacyjna i modelowanie symulacyjne systemu zarządzania kryzysowego w administracji publicznej

64,99  (w tym 5% VAT)

Gdynia 2024

ISBN: 9788396868732

liczba stron: 468

okładka miękka

Opis

Analiza identyfikacyjna i modelowanie symulacyjne systemu zarządzania kryzysowego w administracji publicznej

Wojciech Sokołowski

Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

 

Podjęcie przez autora niniejszej monografii badań z zakresu modelowania systemu zarządzania kryzysowego w administracji publicznej jest próbą rozwiązania problemów związanych głównie z rozmytą naturą bezpieczeństwa, którego nie sposób rozpatrywać w kategoriach czarno-białych. Autor w swoich badaniach i analizach naukowych skupia się na jednym z aspektów szeroko rozumianego bezpieczeństwa, a mianowicie na problematyce zarządzania kryzysowego. W swoich badaniach autor wykorzystał wtórną miarę bezpieczeństwa, czyli ryzyko. Jest to najczęściej stosowany miernik szacowania bezpieczeństwa. Głównym celem badań było opracowanie modelu konceptualno-logicznego oceny systemu zarządzania kryzysowego uwzględniającego rozmyty i nieprecyzyjny charakter informacji opisujących badany system. Autor podjął oryginalną próbę zastosowania do analizy i symulacji systemów zarządzania kryzysowego teorii zbiorów rozmytych wraz z jej aparatem formalnym w postaci logiki rozmytej oraz założeniami aplikacyjnymi sterownika rozmytego Mamdaniego.

 

Spis treści

Wykaz skrótowców

Wstęp

Rozdział 1

Fenomen bezpieczeństwa

1.1. Istota bezpieczeństwa i trudności definicyjne

1.2. Dychotomiczne wymiary bezpieczeństwa

1.3. Typologie i kategorie bezpieczeństwa

1.4. Bezpieczeństwo jako przedmiot zarządzania

1.5. Bezpieczeństwo narodowe jako kategoria kluczowa

1.6. Typologie zagrożeń

Rozdział 2

Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych

2.1. Od sytuacji kryzysowej do kryzysu

2.2. Istota i cele zarządzania kryzysowego

2.2.1. Zadania i cele fazy zapobiegania

2.2.2. Zadania i cele fazy przygotowania

2.2.3. Zadania i cele fazy reagowania

2.2.4. Zadania i cele fazy odbudowy

2.3. Plany zarządzania kryzysowego

Rozdział 3

Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej

3.1. Struktura administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej

3.2. Uregulowania prawne zarządzania kryzysowego

3.3. Zarządzanie kryzysowe w Rzeczypospolitej Polskiej

3.4. Zarządzanie kryzysowe w Republice Federalnej Niemiec

3.5. Zarządzanie kryzysowe w Republice Francuskiej

3.6. Zarządzanie kryzysowe w Republice Czeskiej

Rozdział 4

Ryzyko w systemie zarządzania kryzysowego

4.1. Wybrane uregulowania prawne zarządzania ryzykiem

4.2. Normy i standardy z zakresu zarządzania ryzykiem

4.3. Zarządzanie ryzykiem na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego

4.4. Potencjalne ryzyka etapowe zarządzania kryzysowego

4.4.1. Wyzwania i ryzyka etapu zapobiegania

4.4.2. Wyzwania i ryzyka etapu przygotowania

4.4.3. Wyzwania i ryzyka etapu reagowania

4.4.4. Wyzwania i ryzyka etapu odbudowy

Rozdział 5

Prakseologiczne modele zarządzania kryzysowego

5.1. Ogólne wytyczne i wymagania procesu modelowania

5.2. Model holistyczny zarządzania kryzysowego

5.3. Model cybernetyczny zarządzania kryzysowego

5.4. Model funkcjonalny zarządzania kryzysowego

5.5. Model terytorialny zarządzania kryzysowego

Rozdział 6

Wykorzystanie teorii zbiorów rozmytych do modelowania systemu zarządzania kryzysowego

6.1. Zarys teorii zbiorów rozmytych Zadeha

6.2. Algorytm procedury „zarządzanie kryzysowe – fuzzy”

6.3. Algorytm ryzyka rozmytego etapu „zapobieganie – fuzzy”

6.4. Algorytm ryzyka rozmytego etapu „przygotowanie – fuzzy”

6.5. Algorytm ryzyka rozmytego etapu „reagowanie – fuzzy”

6.6. Algorytm ryzyka rozmytego etapu „odbudowa – fuzzy”

6.7. Wyznaczanie globalnego ryzyka rozmytego w obszarze „zarządzanie kryzysowe – fuzzy”

Rozdział 7

Przykład aplikacji „zarządzanie kryzysowe – fuzzzy” do analizy i oceny ryzyka systemu zarządzania kryzysowego w powiecie warszawskim zachodnim

7.1. Charakterystyka społeczno-gospodarcza powiatu warszawskiego zachodniego

7.2. Specyfikacja podstawowych zagrożeń kryzysowych w powiecie warszawskim zachodnim

7.3. Model konceptualno-logiczny „zarządzanie kryzysowe powiatu warszawskiego zachodniego – fuzzy”

7.4. Ocena procedur zapobiegania za pomocą modułu „zapobieganie – fuzzy”

7.5. Ocena strategii przygotowania za pomocą modułu „przygotowanie – fuzzy”

7.6. Ocena skuteczności reagowania za pomocą modułu „reagowanie – fuzzy”

7.7. Ocena sprawności odbudowy za pomocą modułu „odbudowa – fuzzy”

7.8. Ocena ryzyka systemu zarządzania kryzysowego powiatu warszawskiego zachodniego za pomocą modułu „zarządzanie – fuzzy”

7.9. Wariantowanie decyzji eksperckich

Zakończenie

Bibliografia

Spis rysunków

Spis tabel

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Analiza identyfikacyjna i modelowanie symulacyjne systemu zarządzania kryzysowego w administracji publicznej”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *