www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Zasada wzajemnego zaufania państw członkowskich UE do swoich wymiarów sprawiedliwości

35,90 

ISBN: 978-83-7865-724-8

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 384

Format: B5

oprawa miękka

Opis

Zasada wzajemnego zaufania państw członkowskich UE do swoich wymiarów sprawiedliwości

Autor: Anna Podolska

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Stworzony w ramach integracji europejskiej rynek wewnętrzny wymagał podjęcia działań w zakresie przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. W tym obszarze szczególne znaczenia ma współpraca sądowa, która pozwala na pełne wykorzystanie wspólnego projektu bez szkody dla bezpieczeństwa obywateli. Współpraca sądowa, zarówno w sprawach cywilnych, jak i karnych opiera się na zasadzie wzajemnego zaufania państw członkowskich do swoich wymiarów sprawiedliwości.

Celem publikacji jest konceptualizacja wskazanej zasady. Punktem wyjścia jest określenie kontekstu, w którym ona funkcjonuje. Przede wszystkim przeanalizować należy unijny porządek prawny, przed którym ponowoczesność stawia wiele wyzwań. Widoczne jest rozmycie wartości, tak w relacjach międzyludzkich, jak i w procesie tworzenia i egzekwowania prawa. Należy wzmocnić unijne raison d’être, co jest konieczne także dla przezwyciężenia kryzysu wartości.

 

Spis treści

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1

Unia Europejska a wymagania ponowoczesności

1.1. Dylematy współczesnego prawa

1.1.1. Nowy paradygmat prawa

1.1.2. Uniwersalność wartości

1.1.3. Zasady w ujęciu teoretycznoprawnym

1.2. Podstawy aksjologiczne Unii Europejskiej

1.2.1. Prawo europejskie jako nowy porządek prawny

1.2.2. Unia Europejska jako wspólnota wartości

1.2.3. Praworządność, demokracja i poszanowanie praw podstawowych

1.2.4. Lojalność

1.2.5. Zaufanie

1.3. Unia Europejska w dobie kryzysu

1.4. Podsumowanie

Rozdział 2

Kultura praw podstaw owych Unii Europejskiej

2.1. Prawa podstawowe. Geneza

2.2. Elementy budujące kulturę praw podstawowych Unii Europejskiej

2.3. System Unii Europejskiej

2.3.1. Podstawy prawne

2.3.2. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

2.3.3. System kontroli

2.3.4. Działania wspierające

2.4. System Rady Europy

2.4.1. Podstawy prawne

2.4.2. System kontroli

2.4.3. Działania wspierające

2.4.4. Relacje Rady Europy i Unii Europejskiej

2.5. System ONZ

2.5.1. Podstawy prawne

2.5.2. System kontroli

2.5.3. Działania wspierające

2.5.4. Współpraca z Unią Europejską

2.6. Podsumowanie

Rozdział 3

Zaufani e i mechanizmy je pogłębiające

3.1. Zasada wzajemnego zaufania państw członkowskich

do swoich wymiarów sprawiedliwości jako zasada ogólna prawa

3.1.1. Podstawy i konsekwencje

3.1.2. Charakter i granice

3.2. Europejska kultura sądownicza

3.2.1. Europejskie Sieci Sądowe

3.2.2. Bezpośrednia współpraca w sprawach cywilnych

3.2.3. Bezpośrednia współpraca w sprawach karnych

3.2.4. System szkolenia

3.3. Regulacje zapewniające jednolitość stosowania prawa

3.3.1. Definicje autonomiczne

3.3.2. Normy minimalne w postępowaniu w sprawach cywilnych

3.3.3. Normy minimalne w postępowaniu w sprawach karnych

3.3.4. Procedura prejudycjalna

3.4. Podsumowanie

Rozdział 4

Mechanizmy uznawania i wykonywania orzeczeń

w sprawach cywilnych

4.1. Klasyczne instrumenty w zakresie uznawania

i wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych

4.1.1. Zasady postępowania

4.1.2. Środki prawne przeciwko orzeczeniu

4.1.3. Minimalne standardy postępowania

4.2. Instrumenty autonomiczne

4.2.1. Zasady postępowania

4.2.2. Środki prawne przysługujące od orzeczenia

4.2.3. Minimalne standardy postępowania

4.3. Instrumenty wspierające

4.4. Podsumowanie

Rozdział 5

Mechanizmy uznawania i wykonywania orzeczeń

w sprawach karnych

5.1. Klasyczne instrumenty w zakresie uznawania

i wykonywania orzeczeń w sprawach karnych

5.1.1. Zasady postępowania

5.1.2. Odmowa uznania i wykonania

5.1.3. Gwarancje procesowe jednostki

5.1.4. Uwzględnianie wyroków skazujących zapadłych

w państwach członkowskich Unii Europejskiej

5.1.5. Wzajemne uznawanie i wykonanie – osiągnięcia i wyzwania

5.2. Instrumenty autonomiczne

5.2.1. Europejski Nakaz Aresztowania

5.2.2. Europejski Nakaz Ochrony

5.3. Instrumenty wspierające

5.4. Ograniczenie zasady podwójnej karalności

5.5. Podsumowanie

Zakończenie

Abstract

Bibliografia

Literatura

Źródła internetowe

Prawo Unii Europejskiej

Akty prawa międzynarodowego

Orzecznictwo Trybunału

Opinie rzecznika generalnego

Pozostałe orzeczenia

Raporty, sprawozdania

Pozostałe

Strony internetowe

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Zasada wzajemnego zaufania państw członkowskich UE do swoich wymiarów sprawiedliwości”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *