www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Zarządzanie projektami w podejściu zwinnym

26,49 

Rok wydania 2022

Nr wydania 1

Liczba stron 118

ISBN 978-83-7348-877-9

Opis

Zarządzanie projektami w podejściu zwinnym

autorzy: Wilczewski Sebastian

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

 

W opracowaniu opisane zostały wzorce postępowania stosowane w przypadku realizacji przedsięwzięć dużych i złożonych, takie jak Scaled Agile Framework (SAFe), Large-Scale Scrum (LeSS) czy Nexus, spośród których najbardziej popularne jest to pierwsze podejście. Każda z tych metodyk zawiera wskazówki i wytyczne dotyczące tego, w jaki sposób koordynować prace wielu Zespołów Scrum. Wprowadzają one wydarzenia oraz role niezbędne w bardziej złożonych środowiskach.

Opisane zostały także narzędzia, metody i praktyki wykorzystywane w podejściu zwinnym. Należą do nich m.in.: sposoby dekompozycji wymagań, narzędzia i metody stosowane w opisywaniu wymagań (historyjki, story points, Planning Poker), podejścia przydatne w priorytetyzacji (metoda Weighted Shortest Job First, metoda MoSCoW, model Kano, koncepcje Minimum Viable Product (MVP) oraz Minimum Marketable Product (MMP) czy tablice Kanban).

W końcowej części książki porównano podejścia zwinne i klasyczne. Porównanie to nie miało jednak na celu stwierdzenia, która z metodyk jest lepsza, a która gorsza, lecz wskazanie przesłanek przemawiających za wyborem właściwej, najbardziej pasującej do specyfiki i potrzeb danej organizacji. Z tego względu wskazano zalety oraz wady podejść klasycznego i zwinnego. Wskazane zostały również kluczowe czynniki ułatwiające wdrożenie podejścia Agile.

 

Spis treści

Wykaz skrótów stosowanych w pracy … 7

1. Wstęp …. 9

2. Wstęp do zwinnego zarządzania inicjatywami….. 11

2.1. Trendy w zarządzaniu projektami i inicjatywami…. 11

2.2. Powody, dla których firmy rozpoczynają transformację do zwinności … 13

2.3. Czas niezbędny do przeprowadzenia transformacji ku zwinności . 15

2.4. Klasyczna definicja zarządzania projektami a zwinne inicjatywy…. 16

2.5. Manifest Programowania Zwinnego jako podstawa podejścia zwinnego . 17

2.6. Założenia Manifestu Programowania Zwinnego… 19

2.7. Podejście do zarządzania inicjatywami w ujęciu zwinnym i klasycznym..20

2.8. Podejście zwinne a projekty niedotyczące wytwarzania oprogramowania . 21

2.9. Podsumowanie … 23

3. Podejście klasyczne a podejście zwinne … 24

3.1. Scrum a klasyczne zarządzanie projektami ….24

3.2. Przesłanki przemawiające za wykorzystaniem poszczególnych podejść .. 25

3.3. Zalety i wady podejścia zwinnego…. 27

3.4. Zalety i wady podejścia klasycznego… 29

3.5. Podejście hybrydowe …. 31

4. Mierzenie sukcesu projektu …. 34

4.1. Definicja sukcesu projektu… 34

4.2. Statystyki dotyczące sukcesu projektu… 34

4.3. Zrewidowana definicja sukcesu projektu….. 35

4.4. Zaktualizowane statystyki dotyczące sukcesu projektu… 35

4.5. Sukces projektu a jego wielkość…. 36

4.6. Sukces projektu a stosowana metodyka lub ramy …. 37

4.7. Wyzwania, z jakimi mierzą się projekty … 38

4.8. Wnioski….. 39

5. Stosowanie Scrum do zwinnego dostarczania produktów…. 40

5.1. Powstanie Scrum… 41

5.2. Historia Scrum Guide….. 41

5.3. Podstawowe założenia Scrum…… 43

5.4. Filary….. 43

5.5. Wartości ….. 44

5.6. Podstawowe elementy Scrum … 46

5.7. Role w ramach Scrum Team…. 46

5.7.1. Deweloperzy ….. 47

5.7.2. Product Owner …. 48

5.7.3. Scrum Master…. 49

5.8. Wydarzenia….. 50

5.8.1. Sprint…. 51

5.8.2. Planowanie Sprintu .. 51

5.8.3. Codzienny Scrum…. 54

5.8.4. Przegląd Sprintu…… 54

5.8.5. Retrospektywa Sprintu… 55

5.9. Artefakty …… 55

5.9.1. Backlog Produktu….. 56

5.9.2. Backlog Sprintu….. 56

5.9.3. Przyrost …. 57

5.10. Podsumowanie ….. 57

6. Narzędzia, metody i praktyki stosowane w podejściu zwinnym… 59

6.1. Dekompozycja wymagań… 60

6.1.1. Epik .. 61

6.1.2. Funkcje i zdolności … 63

6.1.3. Historyjki…. 65

6.1.4. Zadanie…… 66

6.2. Opisywanie i szacowanie złożoności wymagań … 66

6.2.1. Wycena złożoności wymagań za pomocą story points

i Planning Poker….. 66

6.2.2. Wycena dostarczanej wartości biznesowej ….. 68

6.2.3. Definicja Gotowości….. 69

6.2.4. Definicja Ukończenia …… 70

6.3. Ocena wiarygodności szacowań ….. 70

6.4. Priorytetyzacja działań….. 73

6.4.1. Metoda Weighted Shortest Job First (WSJF)….. 73

6.4.2. Metoda MoSCoW ….. 74

6.4.3. Model Kano….. 76

6.5. Minimum Viable Product (MVP) ….77

6.6. Minimum Marketable Product (MMP)….. 78

6.7. Wizualizacja wykonywanych prac – tablice Kanban..79

6.8. Ograniczanie pracy w trakcie (Work In Progress)…. 79

6.9. Zarządzanie ryzykiem według podejścia ROAM…. 80

6.10. Definiowanie celów metodą SMART….. 83

6.11. Decentralizacja w podejmowaniu decyzji…. 83

6.12. Najbardziej popularne techniki i praktyki stosowane w podejściu zwinnym 84

6.13. Oprogramowanie wspierające podejście zwinne…. 85

6.14. Podsumowanie .. 86

7. Podejścia zwinne stosowane do realizacji dużych inicjatyw…. 88

8. Nexus ….. 90

8.1. Nexus a Scrum…… 90

8.2. Role Nexus – Nexus Integration Team ….. 90

8.3. Wydarzenia Nexus…. 91

8.3.1. Cross Team Refinement .. 91

8.3.2. Nexus Sprint Planning …. 92

8.3.3. Nexus Daily Scrum … 92

8.3.4. Nexus Sprint Review …… 93

8.3.5. Nexus Sprint Retrospective…. 93

8.4. Artefakty Nexus…..93

8.5. Podsumowanie …… 94

9. Large-Scale Scrum (LeSS)……. 95

9.1. Elementy LeSS zaczerpnięte ze Scrum…. 95

9.2. Podział Planowania Sprintu … 95

9.3. Codzienny Scrum….. 96

9.4. Spotkanie Scrum of Scrum …. 96

9.5. Koordynacja i integracja…. 97

9.6. Przegląd Sprintu…… 97

9.7. Retrospektywa…… 98

9.8. Pielęgnacja Backlogu Produktu …. 98

9.9. Podsumowanie … 98

10. Scaled Agile Framework (SAFe)…. 99

10.1. Konfiguracje SAFe……101

10.2. Role i wydarzenia SAFe zapożyczone z ram postępowania Scrum … 102

10.3. Omówienie wybranej konfiguracji SAFe – Essential SAFe… 102

10.3.1. Wprowadzenie i główne role …. 102

10.3.2. Wydarzenia….103

10.3.3. Artefakty….. 104

10.3.4. Planowanie Przyrostu dla Programu (Program Increment Planning). 105

10.4. Podsumowanie …. 107

11. Kluczowe aspekty związane z wdrażaniem podejścia zwinnego ..108

11.1. Bariery związane z wdrażaniem podejścia zwinnego.. 108

11.2. Rekomendowane podejście dotyczące wdrażania podejścia zwinnego… 112

12. Podsumowanie …. 114

Bibliografia …. 116

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Zarządzanie projektami w podejściu zwinnym”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.