www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Wspólpraca w inicjatywach klastrowych. Rola bliskości w rozwoju powiązań kooperacyjnych

32,99 

ISBN/ISSN: 978-83-7348-762-8

Wydanie: 1

Rok publikacji: 2018

Stron: 400

oprawa miękka

Opis

Wspólpraca w inicjatywach klastrowych. Rola bliskości w rowoju powiązań kooperacyjnych.

Seria monografie nr 178

autor: Lis Anna Maria

 

Słowa kluczowe: koncepcja klastra, problematyka bliskości w badaniach nad współpracą międzyorganizacyjną, problematyka skupisk przemysłowych, rozwój powiązań kooperacyjnych w inicjatywach klastrowych

 

SPIS TREŚCI
W Y K AZ SKRÓTÓW
WSTĘP
Umiejscowienie poruszanej problematyki w naukach o zarządzaniu
Problem badawczy i jego uzasadnienie
Cele i pytania badawcze
Metodyka badań
Paradygmat badawczy
Strategia badawcza
Ujęcie indukcyjno-abdukcyjne
Metodyka teorii ugruntowanej
Proces badawczy
Układ pracy
1. GENEZA I ROZWÓJ PROBLEMATYKI SKUPISK PRZEMYSŁOWYCH
1.1. Teorie lokalizacji
1.2. Dystrykt przemysłowy
1.2.1. Główne założenia marshallowskiego dystryktu przemysłowego
1.2.2. Główne założenia włoskich dystryktów przemysłowych
1.3. Teorie rozwoju regionalnego traktujące region jako centrum generowania
wiedzy
1.3.1. Region uczący się
1.3.2. Innowacyjne środowisko
1.3.3. System innowacji
1.3.4. Ekosystem innowacji
1.4. Wnioski
2. KONCEPCJA KLASTRA I INICJATYWY KLASTROWEJ
2.1. Koncepcja klastra
2.1.1. Definicja klastra
2.1.2. Główne atrybuty klastra
2.2. Koncepcja inicjatywy klastrowej
2.2.1 Definicja inicjatywy klastrowej
2.2.2.Tworzenie i wspieranie inicjatyw klastrowych
2.2.3. Elementy składowe inicjatyw klastrowych oraz ich relacje
wewnętrzne i zewnętrzne
2.2.4. Główne obszary działalności inicjatyw klastrowych
2.2.5. Zaangażowanie w działalność inicjatyw klastrowych
2.2.6. Atrybuty organizacji w inicjatywie klastrowej
2.3. Rozwój koncepcji klastra i inicjatywy klastrowej
2.4. Dynamika klastra i inicjatywy klastrowej
2.5. Wnioski
3. PROBLEMATYKA BLISKOŚCI W BADANIACH
NAD WSPÓŁPRACĄ MIĘDZYORGANIZACYJNĄ
3.1. Bliskość i jej wymiary
3.2. Bliskość społeczna
3.3. Bliskość organizacyjna
3.4. Bliskość instytucjonalna
3.5. Bliskość poznawcza
3.6. Bliskość geograficzna
3.7. Bliskość w teoriach dotyczących skupisk przemysłowych
3.8. Wnioski
4. BADANIA JAKOŚCIOWE – PROCEDURA BADAWCZA
4.1. Dobór próby
4.1.1. Etap pierwszy doboru próby – dobór inicjatyw klastrowych
4.1.2. Etap drugi doboru próby – dobór podmiotów
4.1.3. Etap trzeci doboru próby – dobór osób
4.2. Techniki gromadzenia danych
4.3. Techniki analizy i interpretacji danych
4.4. Rygor metodologiczny
5. TRAJEKTORIA ROZWOJU POWIĄZAŃ KOOPERACYJNYCH
W INICJATYWACH KLASTROWYCH – WYNIKI BADAŃ
JAKOŚCIOWYCH
5.1. Wyniki badań empirycznych
5.1.1. Poziomy współpracy: cele główne i wyróżniki
5.1.2. Role i cele szczegółowe
5.1.3. Zaangażowanie
5.2. Koncepcja trajektorii rozwoju powiązań kooperacyjnych
w inicjatywach klastrowych
5.2.1. Poziomy współpracy: cele główne i wyróżniki
5.2.2. Role i cele szczegółowe
5.2.3. Zaangażowanie
5.3. Dyskusja
5.3.1.Ogólne założenia koncepcji
5.3.2.Role inicjatywy klastrowej: dostarczanie zasobów
5.3.3.Role inicjatywy klastrowej: integracja
6. ROZWÓJ BLISKOŚCI W INICJATYWACH KLASTROWYCH –
WYNIKI BADAŃ JAKOŚCIOWYCH
6.1. Pojęciowe kategorie i ich konceptualizacja
6.2. Wyniki badań empirycznych
6.2.1.Bliskość na I poziomie współpracy
6.2.2.Bliskość na II poziomie współpracy
6.2.3. Bliskość na III poziomie współpracy
6.2.4. Bliskość na IV poziomie współpracy
6.3. Koncepcja rozwoju bliskości w inicjatywach klastrowych
6.3.1.Relacje między poziomami współpracy a wymiarami bliskości
6.3.2.Relacje między wymiarami bliskości
6.4. Dyskusja
7. BADANIA ILOŚCIOWE – PROCEDURA BADAWCZA
7.1. Operacjonalizacja zmiennych
7.2. Dobór próby
7.3. Techniki gromadzenia danych
7.4. Techniki analizy danych
7.5. Rygor metodologiczny
8. ROZWÓJ WSPÓŁPRACY W INICJATYWACH KLASTROWYCH –
WYNIKI BADAŃ ILOŚCIOWYCH
8.1. Bliskość geograficzna
8.2. Bliskość kompetencyjna
8.2.1. Bliskość kompetencyjna w aspekcie zakresu kompetencji
8.2.2. Bliskość kompetencyjna w aspekcie poziomu rozwoju kompetencji
8.3. Bliskość społeczna
8.3.1.Postawy wykształcone w inicjatywie klastrowej
8.4. Bliskość organizacyjna
8.5. Podejście do otoczenia
8.6. Cele główne
8.6.1. Cele postawione do osiągnięcia
8.6.2. Cele osiągnięte
8.7. Zaangażowanie w działalność inicjatywy klastrowej
8.8. Podsumowanie
9. ROZWÓJ BLISKOŚCI W INICJATYWACH KLASTROWYCH –
TESTOWANIE HIPOTEZ BADAWCZYCH
9.1. Model 1 – testowanie hipotezy H1
9.1.1. Modelowanie strukturalne
9.1.2. Analiza współzależności zmiennych
9.2. Model 2 – testowanie hipotezy H2
9.2.1. Modelowanie strukturalne
9.2.2. Analiza współzależności zmiennych
9.3. Podsu mowa n ie
ZAKOŃCZENIE
Wkład teoriopoznawczy
Implikacje praktyczne
Ograniczenia badawcze
Podsumowanie
ZAKOŃCZENIE
Wkład teoriopoznawczy
Implikacje praktyczne
Ograniczenia badawcze
Kierunki dalszych badań
Bibliografia
Streszczenie
Załączniki
Kierunki dalszych badań
PODZIĘKOWANIA
ZAŁĄCZNIKI
1. Wyniki analizy statystycznej
2. Wyniki eksploracyjnej analizy czynników (EFA)
BIBLIOGRAFIA
Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Wspólpraca w inicjatywach klastrowych. Rola bliskości w rozwoju powiązań kooperacyjnych”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *