www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA
Promocja!

Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu

77,70  24,99 

ISBN: 978-83-7326-885-2

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 427

Format: B5

oprawa twarda z obwolutą

Brak w magazynie

Opis

Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Michał Seweryński, Jakub Stelina (red.)

 

Publikacja zatytułowana Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu zawiera zbiór artykułów z dziedzin prawa pracy i prawa socjalnego, w których autorzy w dużej mierze odwołują się do dorobku naukowego Profesora Lecha Kaczyńskiego. Księga ta jest wyrazem hołdu dla Profesora Lecha Kaczyńskiego, jaki złożyli mu jego uczniowie i przyjaciele. Redaktorami naukowymi tomu są prof. Michał Seweryński i dr hab., prof. UG Jakub Stelina.

 

Spis rzeczy

Słowo wstępne

Michał Sewerynski

Działalnosc publiczna Profesora Lecha Kaczynskiego, Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej

Jakub Stelina

Wolnosc i sprawiedliwość w zatrudnieniu. Sylwetka naukowa Profesora

Lecha Kaczynskiego

Krzysztof W. Baran

O niektórych sposobach nawiazania umownego stosunku pracy

Tomasz Bakowski

O problemie przepisów prawa powszechnie obowiazujacego niewymienionych

w art. 87 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. z perspektywy

układów zbiorowych pracy oraz tzw. przepisów administracyjnych

Eugeniusz Bojanowski

Refleksje nad charakterem prawa jednostki do pomocy społecznej

Zdzisław Brodecki, Monika Tomaszewska

Pakiety socjalne jako zródła prawa w morskich stosunkach pracy

Janina Ciechanowicz-McLean

Zabezpieczenie społeczne osób starszych w swietle ksiazki Simone de Beauvoir

Starosc

Bolesław Maciej Cwiertniak

O aktualnym stanie rozwazan nad zasadami prawa pracy w literaturze krajowej

(kilka refleksji)

Krzysztof Drzewicki

Prawo do pracy jako normatywny agregat miedzynarodowej ochrony praw człowieka . . 73

Ludwik Florek

Swoboda umów w prawie pracy

Kaczynski_ks_pamiatkowa.indd 431 2012-05-09 12:28:48

Małgorzata Gersdorf

Kolejny etap „transformacji” czy likwidacja spółdzielczosci pracy?

Monika Gładoch

Ograniczenia prawne w realizacji konstytucyjnej zasady dialogu społecznego

Grzegorz Gozdziewicz

Refleksje na temat charakteru prawnego układu zbiorowego pracy

Zbigniew Góral

O zasadzie uprzywilejowania pracownika (wybrane uwagi)

Zbigniew Hajn

W kwestii zdolnosci układowej organizacji pracodawców zrzeszajacych

jednostki budzetowe

Jolanta Jabłonska-Bonca, Mateusz A. Bonca

Aksjologiczne i realne problemy zasad pracy i zasad prawa pracy

w krajach islamskich – zarys problemów

Danuta Kilian-Surdykowska

Konwencja o pracy na morzu

Teresa Liszcz

Swoboda umów w prawie pracy

Maciej Łaga

Student zleceniobiorca contra ubezpieczenie społeczne

Tadeusz Maciejewski

Umowa o prace (najem usług) we wczesnonowozytnym prawie miasta Gdanska

(XVI w. – 1793 r.)

Łukasz Pisarczyk

Umowa o prace jako podstawa zatrudnienia w administracji publicznej

Helena Pławucka

Niezdolnosc do pracy i niepełnosprawnosc w przepisach prawa socjalnego

Anna Reda

Ochronne rozwiazania prawa pracy w zatrudnieniu tymczasowym

Katarzyna Roszewska

Problem zakresu zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP

Kaczynski_ks_pamiatkowa.indd 432 2012-05-09 12:28:48

Walerian Sanetra

Władza sadownicza według Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Arkadiusz Sobczyk

Uwagi na tle art. 66 Konstytucji RP

Tomasz Sowinski

Podmiotowa koncepcja ubezpieczen emerytalnych

Barbara Surdykowska

Perspektywy europejskiego dialogu społecznego

Andrzej Sylwestrzak

Filozofia pracy w encyklikach Leona XIII i Jana Pawła II

Jakub Szmit

Zawieranie układów zbiorowych pracy przez NSZZ „Solidarnosc”

Andrzej Swiatkowski

Specyficzne zródła prawa pracy – Staff regulations organizacji miedzynarodowych

Waldemar Uziak

Akty zakładowe jako zródło ustalen płacowych

Adam Wisniewski

O ochronie praw społecznych na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Jan Wojtyła

Dylematy ochronnej funkcji prawa pracy w stosunkach prawnych zatrudnienia

Teresa Wyka

Podstawowa zasada prawa pracy dotyczaca zapewnienia pracownikom

bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a zasady bhp

Alina Wypych-Zywicka

Renta socjalna – konstrukcja, charakter prawny, wysokosc

Marcin Zieleniecki

Kilka refleksji na temat ochrony interesu pracodawcy w prawie pracy

z perspektywy zwiazków zawodowych

Wykaz skrótów

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *