www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Wokół słów i znaczeń VI. Słowotwórstwo dawne i współczesne

28,00 

ISBN: 978-83-7865-235-9
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 236
Format: B5

 

oprawa miękka

Brak w magazynie

Opis

Wokół słów i znaczeń VI. Słowotwórstwo dawne i współczesne

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

Autor: Ewa Rogowska Cybulska, Ewa Badyda (red.)

 

Książka „Słowotwórstwo dawne i współczesne” stanowi owoc szóstej konferencji językoznawczej z cyklu „W świecie słów i znaczeń”, poświęconego pamięci jednego z najwybitniejszych badaczy polskiego słowotwórstwa, Profesora Bogusława Krei (1931–2002). Poruszono w niej tematy takie jak: słowotwórstwo apelatywne współczesnej polszczyzny, słowotwórstwo polskie w perspektywie historycznej, słowotwórstwo polskie w perspektywie historycznej, słowotwórstwo różnych języków i dialektów, słowotwórstwo onomastyczne.

 

Spis treści
Wstęp (Ewa Rogowska‑Cybulska, Ewa Badyda) . . . . . . . . . . . . 7
ZAGADNIENIA TEORETYCZNE / 9
Regina Pawłowska
Na pograniczu słowotwórstwa i składni .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 11
Ewa Sławkowa
Co teoria słowotwórstwa wniosła do badań nad językiem pisarzy? . . . . . 16
Sebastian Żurowski
Granica między synchronią i diachronią w modelowaniu słowotwórstwa �������������� 27
SŁOWOTWÓRSTWO APELATYWNE WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYZNY / 37
Ewa Badyda
Między gramatyką naukową a gramatyką pedagogiczną. O wprowadzaniu
wybranych zagadnień słowotwórczych w serii podręczników
do nauczania języka polskiego jako obcego Hurra!!! Po polsku . . . . . . 39
Andrzej S. Dyszak
Neologizmy słowotwórcze w internetowym słowniku Vasisdas . . . . . . 50
Piotr Kładoczny
Słowotwórstwo przymiotników oddźwiękowych .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 73
Beata Milewska
Pechowaty ‘pechowy’– między prawidłowością a przypadkiem . . . . . . 86
Ewa Rogowska‑Cybulska
O derywatach augmentatywno‑ekspresywnych w tekstach reklam . . . . . 94
Remigiusz Waszczeniuk
Znaczenia strukturalne a znaczenia leksykalne w gnieździe słowotwórczym
leksemu kłamać . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
SŁOWOTWÓRSTWO POLSKIE W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ / 119
Edward Breza
Nazwy opłat w Inwentarzach starostwa człuchowskiego z lat 1676 i 1696 .    .   121
6 Spis treści
Violetta Jaros
Osobliwe formy denominalnych derywatów czasownikowych
w wybranych pismach naukowych Joachima Lelewela . . . . . . . . 130
Dorota Kruk
Rzeczownik baba – różne znaczenia, różne derywaty. Szkic diachroniczny �������� 141
Joanna Kuć
Słowotwórstwo aktów notarialnych łukowskich z początku XIX wieku.
Formacje rzeczownikowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
Renata Marciniak‑Firadza
Kategoria słowotwórcza nomina agentis w perspektywie historycznej . . . . 165
SŁOWOTWÓRSTWO RÓŻNYCH JĘZYKÓW I DIALEKTÓW / 177
Renata Gliwa
Mechanizmy derywacji osobowych nazw atrybutywnych
w gwarze mieszkańców Dereźni . . . . . . . . . . . . . . . 179
Hanna Makurat
Sufiks ‑izna/ ‑ëzna i jego funkcje w kaszubszczyźnie .    .    .    .    .    .    .    .    .   191
Małgorzata Milewska‑Stawiany
O formacjach deminutywnych na ‑(at)ko / ‑(ąt)ko w języku górnołużyckim
i w polszczyźnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199
SŁOWOTWÓRSTWO ONOMASTYCZNE / 211
Ewa Czerniakowska
Nazwy zabytkowych willi i pensjonatów w Konstancinie‑Jeziornie . . . . 213
Karolina Jadanowska
Słowotwórstwo onomastyczne na przykładzie toruńskich chrematonimów ���������� 227

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Wokół słów i znaczeń VI. Słowotwórstwo dawne i współczesne”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *