www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Wiedza w budowie O społecznym tworzeniu wiedzy w Wikipedii

42,99 

ISBN: 978-83-8206-402-5

Rok wydania 2022

Liczba stron 380

Format: B5

Opis

Wiedza w budowie. O społecznym tworzeniu wiedzy w Wikipedii

autor: Katarzyna Pękała-Speer

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Któż nie słyszał o Wikipedii, wielojęzycznej encyklopedii internetowej, z której korzystać można bezpłatnie, czytając ją i cytując. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z tego, że sam może włączyć się w rozwijanie jej zasobów encyklopedycznych. Dzięki wykorzystaniu mechanizmu wiki, otwartych licencji i organizacji procesu współtworzenia treści w oparciu na sieciach równorzędnych Wikipedia nie tylko wprowadza w czyn postulat otwarcia dostępu do wiedzy, ale i umożliwia uczestnictwo w procesie jej tworzenia szerokiemu kręgowi osób, także tych wykluczonych z tradycyjnego obiegu wiedzy.

Jak to możliwe, że encyklopedia, którą współtworzyć może każdy, bez względu na wiek, wykształcenie, a nawet stopień posiadanej wiedzy, nadal działa, jest szeroko cytowana i wciąż rośnie liczba jej artykułów? Czy powszechny i otwarty dostęp do wiedzy jest możliwy? Kto we współczesnym świecie może tworzyć wiedzę i na jakich zasadach? Co jest uznawane za wiedzę, co na to miano nie zasługuje i na jakiej podstawie dokonuje się tego rozróżnienia? Te i szereg innych pytań podejmuje niniejsza książka, prezentująca wyniki wieloletnich badań społecznego tworzenia wiedzy w Wikipedii i dająca wgląd w to, co dzieje się na jej „zapleczu”, „za fasadą” gromadzonych w niej artykułów encyklopedycznych. Wikipedia okazje się projektem nie tylko encyklopedycznym, ale i pedagogicznym.

 

Spis Treści:

Wstęp . . . 11

Rozdział 1

Technologiczny, kulturowy, prawny i edukacyjny wymiar

upowszechnienia I/internetu .  19

1.1. Internet i Sieć – od ujęć technologicznych do medioznawczych . .  19

1.2. Od biernego odbioru do współtworzenia treści .  . 26

1.3. „Zamykanie” i „otwieranie” I/internetu  . 32

1.4. Wiki – aspekty techniczne i zastosowanie w edukacji . . 39

Rozdział 2

Organizacyjny i społeczny wymiar sieci . .. . 47

2.1. Sieć jako nowa forma organizacji . .  . 47

2.2. Prosumpcja i produżytkowanie jako nowe formy wspólnego tworzenia treści . . 54

2.3. Społeczności wirtualne (internetowe) . . . . 59

2.4. Omówienie wybranych badań poświęconych Wikipedii . . . 69

Rozdział 3

Tworzenie wiedzy w ujęciu konstruktywizmu społecznego .  . 81

3.1. Wielość konstruktywizmów . . . 81

3.2. Wiedza w ujęciu konstruktywistycznym . . 89

3.3. Społeczne tworzenie rzeczywistości . .  . 95

Rozdział 4

Koncepcja dyskursu i analiz(y) dyskursu .. 103

4.1. Dyskurs – definicje pojęcia . . .103

4.2. Analiza dyskursu czy analizy dyskursu? . . .. 109

4.3. Krytyczne i konstruktywistyczne nastawienie analiz dyskursu . .115

Rozdział 5

Wypracowane podejście badawcze i realizacja badań własnych . .123

5.1. Jakościowa orientacja badań . .123

5.2. Przedmiot i cel badań. Problematyka badawcza  . 126

5.3. Podejście badawcze . .. 129

5.4. Materiał badawczy. Sposób jego gromadzenia i utrwalenia . .. 132

5.5. Próba . .. 135

5.6. Sposób opracowania materiału badawczego . . . 138

5.7. Etyczne aspekty badań . . . 141

Rozdział 6

Wprowadzenie w rzeczywistość Wikipedii .  149

6.1. Początki Wikipedii. Przestrzeń główna i pozostałe przestrzenie . .. 149

6.2. Pięć filarów Wikipedii . .  . 153

6.3. Zasada konsensusu. Dyskusja i głosowanie  . 167

Rozdział 7

Tworzenie zasobów encyklopedycznych Wikipedii . .. 171

7.1. Edytowanie artykułów encyklopedycznych . . . 171

7.2. Zakłócenia procesu tworzenia zasobów encyklopedycznych .  176

7.3. Przeciwdziałanie niszczeniu zasobów encyklopedycznych .  180

7.4. Rozwiązywanie sporów między wikipedystami . . 185

Rozdział 8

Tworzenie się społeczności wikipedystów . .. 191

8.1. Wikipedyści. Specyfika społeczności . . .. 191

8.2. Członkostwo w społeczności wikipedystów . .  197

8.3. Przedstawiciele społeczności wikipedystów i ich uprawnienia . . . 209

8.4. Wyłanianie i odwoływanie przedstawicieli społeczności wikipedystów .. 213

Rozdział 9

Tworzenie zasad i zaleceń edycyjnych Wikipedii . .. 221

9.1. Historyczność i umowność zasad oraz zaleceń encyklopedycznych . . 221

9.2. Uobecnianie porządku instytucjonalnego Wikipedii . . 231

9.3. Przyjmowanie zasad oraz zaleceń edycyjnych jako działanie komunikacyjne . . . 238

Rozdział 10

Tworzenie w Wikipedii wiedzy encyklopedycznej . . .  251

10.1. Wikipedia jako encyklopedia . . . 251

10.2. Rozumienie wiedzy encyklopedycznej w Wikipedii .. 266

10.3. Neutralność punktu widzenia i pytanie o polityczność wiedzy w Wikipedii . . . 275

Rozdział 11

Tworzenie w Wikipedii wiedzy praktycznej związanej

z jej porządkiem instytucjonalnym . . 285

11.1. Wiedza praktyczna związana z porządkiem instytucjonalnym Wikipedii . .. 285

11.2. Kontrolny wymiar porządku instytucjonalnego Wikipedii .. 291

11.3. Uprawomocnianie porządku instytucjonalnego Wikipedii . . 295

11.4. Między formalizowaniem Wikipedii a „ignorowaniem wszystkich zasad” . . 308

Zakończenie . . 317

Bibliografia . .. 329

Aneks. Listy stron Wikipedii wchodzących w skład korpusu danych . .355

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wiedza w budowie O społecznym tworzeniu wiedzy w Wikipedii”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.