www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Wiedza rynkowa i twórczość w kształtowaniu nowych produktów

31,90 

Rok wydania 2022

Nr wydania 1

Liczba stron 248

ISBN:978-83-7348-876-2

Opis

Wiedza rynkowa i twórczość w kształtowaniu nowych produktów

autorzy: Dariusz Dąbrowski

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

 

Tematyka niniejszej monografii osadzona jest w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości, w pracy podjęto bowiem problematykę wyjaśnienia osiągania przez przedsiębiorstwo pożądanych rezultatów (np. przewagi konkurencyjnej, wyników handlowych nowych produktów) na podstawie rozwoju nowych produktów. Uwaga została skupiona na produktach materialnych kierowanych zarówno do konsumentów, jak i do organizacji. Wśród czynników warunkujących pożądane wyniki przedsiębiorstw uwzględniono rodzaje potrzebnej wiedzy rynkowej i potencjalne aktywności twórcze w rozwoju nowych produktów. Natomiast na podstawie badania empirycznego podjęto próbę odkrycia pewnych mechanizmów mediacyjnych i moderacyjnych, które pojawiają się w zakresie odziaływania wiedzy rynkowej oraz dwóch kluczowych wymiarów twórczości nowego produktu (nowości i użyteczności) na jego wyniki handlowe. Z tego względu praca stanowi swego rodzaju wgląd w problematykę funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa w obszarze kształtowania nowych produktów. O przyjęciu perspektywy menedżerskiej świadczy też oparcie podjętych rozważań na dwóch ważnych koncepcjach nauk o zarządzaniu, to znaczy szkole zasobowej i koncepcji zdolności dynamicznych organizacji. Ponadto podstawowe pojęcia stosowane w pracy są kategoriami zarządczymi, jak na przykład: przedsiębiorstwo, proces kształtowania nowych produktów, model biznesu, wiedza rynkowa i aktywności twórcze pracowników zaangażowanych w kształtowanie nowych produktów, przewaga konkurencyjna, wyniki handlowe nowego produktu. W konsekwencji uzyskane wyniki i wnioski z pracy, w wymiarze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym, dotyczą zarządzania kształtowaniem nowych produktów w przedsiębiorstwie.

 

Spis treści

Wstęp …. 5

1. Istota rozwoju nowych produktów, wiedzy rynkowej i twórczości…. 15

1.1. Pojęcie nowego produktu….. 15

1.2. Proces rozwoju nowego produktu……. 18

1.3. Wiedza rynkowa…… 23

1.4. Twórczość i jej wybrane aspekty …. 30

2. Teoretyczne podstawy kształtowania nowych produktów…… 42

2.1. Kształtowanie nowych produktów w ujęciach teoretycznych….. 42

2.2. Podstawy podejścia zasobowego i perspektywy dynamicznych zdolności…. 62

2.3. Kluczowe zasoby w kształtowaniu nowych produktów…. 82

2.4. Zdolności dynamiczne w kształtowaniu nowych produktów… 92

3. Wiedza rynkowa i aktywności twórcze na poszczególnych etapach procesu

kształtowania nowych produktów …… 100

3.1. Faza identyfikowania sposobności…. 100

3.2. Faza przygotowania koncepcji……109

3.3. Faza przekształcenia koncepcji w produkt …. 133

3.4. Faza wprowadzenia na rynek….. 142

4. Badanie własne dotyczące oddziaływania wiedzy rynkowej na wyniki nowych

produktów poprzez twórczość …. 151

4.1. Hipotezy badawcze i modele teoretyczne…. 151

4.2. Metodyka badawcza… 163

4.3. Wyniki opisowe i testowanie modelu pomiarowego … 169

4.4. Testowanie modelu mediacyjnego….. 174

4.5. Testowanie modelu moderowanej mediacji….180

5. Syntetyczne wyniki i wnioski ….. 183

5.1. Kluczowe zasoby a rodzaje zdolności dynamicznych….. 183

5.2. Synteza dotycząca potrzebnej wiedzy rynkowej i potencjalnych aktywności

twórczych….. 191

5.3. Wnioski z badania sondażowego …. 205

Zakończenie …. 209

Streszczenie w języku polskim…. 221

Streszczenie w języku angielskim … 223

Bibliografia ….. 225

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Wiedza rynkowa i twórczość w kształtowaniu nowych produktów”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.