www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Wiedza i jej transfer z perspektywy współczesnej ekonomii

33,99 

ISBN: 978-83-7865-759-0

Rok wydania: 2019

Liczba stron: 396

Format: A5

oprawa miękka

Opis

Wiedza i jej transfer z perspektywy współczesnej ekonomii

Autor: Wojciech Bizon

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Niniejsza książka nie jest wyłącznie rozprawą o ekonomicznych aspektach procesów dyfuzji wiedzy oraz wspierania edukacji jako składowych działań prorozwojowych. Bazując na założeniach, że w praktyce ludzie wymykają się sztywnym ramom racjonalnie zdefiniowanych mechanizmów i przez to podejmują w swym życiu, także na ścieżce kształcenia, szereg niepożądanych decyzji, próbuje wyjaśnić, jak w prosty i zarazem skuteczny sposób tak pokierować procesami transferu wiedzy, aby relatywnie tanio wyeliminować niekorzystny wpływ ludzkich ułomności. Jako że tradycyjne podejścia do tych zagadnień wydają się nie nadążać za dynamicznie zmieniającym się teatrem zmagań decydentów, z pomocą przychodzą metody i narzędzia składające się na wciąż rozwijane instrumentarium ekonomii behawioralnej. Zaproponowane w książce podejście, konsolidujące w spójny konstrukt kilka pozornie rozłącznych kwestii, takich jak: filozoficzno-psychologiczne podstawy wiedzy i poznania, ekonomiczne uwarunkowania transferu wiedzy, elementy teorii uczenia się oraz sposoby rozwijania edukacji, w tym ekonomicznej, w zestawieniu ze zdobyczami ekonomii behawioralnej (tymi o ugruntowanej pozycji, jak framing czy priming, i relatywnie nowymi, określanymi jako impulsy – nudges), pozwoliło tę lukę do pewnego stopnia zapełnić. W efekcie coraz więcej wiemy, jak w sposób relatywnie tani i nieskomplikowany prowadzić skuteczne interwencje w szerokim spektrum polityki edukacyjnej oraz w konkretnych dziedzinach kształcenia – również ekonomicznego.

 

SPIS TREŚCI

Wstęp | 7

Rozdział I

Wiedza – szkic teoretyczny | 21

1.1. Geneza i rozwój wiedzy o rzeczywistości | 27

1.2. Zróżnicowanie pojęć i form wiedzy | 51

1.3. Wiedza i poznanie w filozofii i w naukach społecznych | 62

1.4. Ekonomiczne rozumienie wiedzy | 72

1.5. Wymiary wiedzy w opisie rzeczywistości ekonomicznej | 84

1.6. Podsumowanie | 102

Rozdział II

Transfer wiedzy | 103

2.1. Teoretyczne podstawy transferu wiedzy

(ujęcie zindywidualizowane) | 108

2.2. Transfer wiedzy w skali mikro | 122

2.3. Transfer wiedzy w skali makro | 142

2.4. Podsumowanie | 169

Rozdział III

Uczenie się i edukacja ekonomiczna | 171

3.1. Teorie uczenia się i podejścia do problemu nabywania wiedzy | 176

3.2. Ramy edukacji ekonomicznej | 193

3.3. Ujęcie tradycyjne a nowe metody w edukacji ekonomicznej | 208

3.4. Przykłady autorskiej weryfikacji empirycznej efektywności wybranych

metod nauczania zagadnień ekonomicznych | 234

3.5. Podsumowanie | 255

Rozdział IV

Bodźce behawioralne w transferze wiedzy ekonomicznej | 259

4.1. Ekonomia behawioralna a transfer wiedzy i edukacja | 264

4.2. Koncepcja impulsów i oddziaływań behawioralnych | 275

4.3. Przykłady interwencji behawioralnych w edukacji | 283

4.4. Framing | 312

4.5. Torowanie (priming) i odniesienia do grupy rówieśniczej (peer group

intervention) | 324

4.6. Podsumowanie | 342

Zakończenie | 345

Literatura | 351

Spis tabel | 395

Spis rysunków | 396

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Wiedza i jej transfer z perspektywy współczesnej ekonomii”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *