www.zak24.pl
INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

Wiedza i jej przepływy w firmach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe

25,99 

ISBN/ISSN: 978-83-7348-761-1

Wydanie: 1

Rok publikacji: 2018

Stron: 236

oprawa miękka

Opis

Wiedza i jej przepływy w firmach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe.

Seria monografie nr 177

autor: Zięba Małgorzata

 

W monografii można wyróżnić dwa obszary rozważań: teoretyczny i empiryczny. Rozważania teoretyczne, oparte na przeglądzie literatury, pozwoliły na wyjaśnienie i uporządkowanie istniejących dokonań w obszarze zarządzania wiedzą oraz sektora wiedzochłonnych usług biznesowych, a tym samym – na zidentyfikowanie luki badawczej. Szczególną uwagę zwrócono na aspekt transferu wiedzy, który stanowił punkt wyjściowy do stworzenia koncepcji przepływów wiedzy. Efektem rozważań teoretycznych jest właśnie koncepcja przepływów wiedzy, wraz z jej podstawami i implikacjami, jakie ze sobą niesie. Opracowana koncepcja teoretyczna przepływów wiedzy, obejmująca m.in. charakterystykę przepływów, taksonomię ich wymiarów, rodzaje przepływów, a także czynniki determinujące poszczególne rodzaje, została następnie zweryfikowana w małych i średnich firmach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe.

 

Słowa kluczowe: zarządzanie wiedzą, przepływy wiedzy, wiedzochłonne usługi biznesowe

 

Spis treści
Wstęp
1. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I PRZEPŁYWY WIEDZY
1.1. Wiedza w organizacjach
1.1.1. Definicje wiedzy
1.1.2. Cechy wied z y
1.1.3.Typologie wiedzy
1.1.4. Wiedza jako źródło przewagi konkurencyjnej
1.2. Wybrane podejścia do zarządzania wiedzą
1.2.1. Podejście japońskie do zarządzania wiedzą
1.2.2. Podejście zasobowe do zarządzania wiedzą
1.2.3. Podejście procesowe do zarządzania wiedzą
1.2.4. Porównanie podejść do zarządzania wiedzą
1.2.5. Zarządzanie wiedzą klientów
1.3. Transfer wiedzy i przepływy wiedzy
1.3.1. Transfer wiedzy a koncepcja przepływów wiedzy
1.3.2. Przedmiot przepływu wiedzy oraz jego etapy
1.3.3. Technologie a przepływy wiedzy
1.3.4. Taksonomia przepływów wiedzy
1.3.5. Czynniki wpływające na przepływy wiedzy
2. SEKTOR WIEDZOCHŁONNYCH USŁUG BIZNESOWYCH
2.1. Sektor usług wiedzochłonnych i biznesowych
2.1.1. Sektor usług
2.1.2. Sektor usług biznesowych
2.1.3. Sektor usług wiedzochłonnych
2.2. Sektor wiedzochłonnych usług biznesowych: cechy, definicje,
klasyfikacje
2.2.1. Cechy wiedzochłonnych usług biznesowych
2.2.2. Definicje wiedzochłonnych usług biznesowych i oferujących je firm
2.2.3. Usługi zaliczane do sektora wiedzochłonnych usług biznesowych
2.2.4. Klasyfikacje wiedzochłonnych usług biznesowych
2.3. Charakterystyka wiedzochłonnych usług biznesowych
oraz oferujących je firm
2.3.1. Zależność od wiedzy
2.3.2. Dostosowanie do potrzeb klienta
2.3.3. Współtworzenie wartości i współprodukcja usług
2.3.4. Tworzenie i wspieranie innowacji
2.3.5. Koncentracja regionalna i wpływ na gospodarkę regionu
2.3.6. Sieciowość
2.4. Firmy oferujące wiedzochłonne usługi biznesowe
2.4.1. Fazy i obszary badań nad firmami sektora wiedzochłonnych
usług biznesowych
2.4.2. Firmy sektora wiedzochłonnych usług biznesowych a innowacje
2.4.3. Firmy sektora wiedzochłonnych usług biznesowych a ich interakcje
ze środowiskiem
2.4.4. Firmy sektora wiedzochłonnych usług biznesowych
a ich podstawowy zasób
2.4.5. Firmy sektora wiedzochłonnych usług biznesowych –
inne obszary badawcze
2.5. Znaczenie sektora wiedzochłonnych usług biznesowych
dla gospodarki oraz determinanty jego rozwoju
3. ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I PRZEPŁYWY WIEDZY W FIRMACH
OFERUJĄCYCH WIEDZOCHŁONNE USŁUGI BIZNESOWE
3.1. Ramy teoretyczne
3.1.1. Wiedza i podejścia do zarządzania wiedzą w firmach
oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe
3.1.2. Przepływy wiedzy oraz ich rodzaje w firmach oferujących
wiedzochłonne usługi biznesowe
3.1.3. Przepływy wiedzy między firmą oferującą wiedzochłonne
usługi biznesowe a klientem
3.1.4. Zarządzanie wiedzą w firmach oferujących wiedzochłonne
usługi biznesowe
3.2.Wiedza i jej przepływy w świetle badań empirycznych
3.2.1. Podstawy metodyczne badania i opis metody badawczej
3.2.2. Opis badania
3.2.3. Charakterystyka badanych firm
3.2.4. Wiedza w firmach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe
3.2.5. Przepływy wiedzy w firmach oferujących wiedzochłonne
usługi biznesowe
3.3. Podsumowanie wyników badań
4. ZAKOŃCZENIE
ZAŁĄCZNIK
BIBLIOGRAFIA
Streszczenie w języku polskim
Streszczenie w języku angielskim

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Wiedza i jej przepływy w firmach oferujących wiedzochłonne usługi biznesowe”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *