www.zak24.pl
UWAGA!!! W okresie od 01.08.2019r do 30.08.2019r księgarnia ma przerwę urlopową. W tym czasie można składać zamówienia i dokonywać zakupów, ale ich realizacja będzie po 30.08.2019r. Przepraszamy za utrudnienia. INTERNETOWA KSIĘGARNIA NAUKOWO - AKADEMICKA

W służbie ludu i inżynierii społecznej. Media publiczne w Danii, Norwegii i Szwecji

37,99 

ISBN: 978-83-7865-718-7

Rok wydania: 2018

Liczba stron: 444

Format: B5

oprawa miękka

Opis

W służbie ludu i inżynierii społecznej. Media publiczne w Danii, Norwegii i Szwecji w perspektywie historycznej i kulturowej

Autor: Maja Chacińska

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Kraje nordyckie, daleka północ Europy, są w Polsce od początku XXI wieku niezmiennie popularne. Na pewno przyczynia się do tego, z jednej strony, pewien egzotyzm położonych najdalej na północ części Norwegii, Szwecji czy Finlandii, z drugiej zaś profesjonalne działania marketingowe: tworzenie i umacnianie marek narodowych. Tymczasem nordyckie media, za wyjątkiem niektórych filmów fabularnych i seriali, są dość mało znane na świecie, a edukacyjna oferta skandynawskich mediów publicznych jest jedynie od czasu do czasu przywoływana, na przykład w mediach anglojęzycznych, jako ciekawostka. W książce przybliżono zarówno strukturę, jak i ofertę mediów publicznych Danii, Norwegii i Szwecji, nakreślając szerokie tło historyczne i kulturowe.

 

Spis treści

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Część I

Społeczeństw o, polityka, kultura

Rozdział 1

Media publiczne w badaniac h

polskich i skandynawskic h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.1. Definicje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.1.1. Media publiczne i ich misja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

1.1.2. Terminologia medioznawcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

1.2. Metodologia w naukach o mediach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

1.3. Badania polskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

1.3.1. Media publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

1.3.2. Media w krajach nordyckich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

1.4. Badania skandynawskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Rozdział 2

Kultura polityczna i skandynawski e

systemy wart ości a media publiczne . . . . . . . . . . . . . . . 51

2.1. O kulturze politycznej i mediach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

2.2. Kultura polityczna Skandynawii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

2.2.1. Wędrówki ludów, wpływy innych mocarstw –

tożsamość nordycka a nacjonalizmy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

2.2.2. Wynik reformacji – etos pracy, uczciwość, solidarność społeczna . . . 61

2.2.3. Organizacja rolnictwa, struktury urbanistyczne a demokracja,

egalitaryzm i zaufanie do państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

2.2.4. Model nordycki – korporacjonizm, koncyliacyjność . . . . . . . . . 74

Rozdział 3

Inżynieria społeczna oraz

edukacja popularna i obywat elska . . . . . . . . . . . . . . . . 79

3.1. Inżynieria społeczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

3.1.1. Wczesne i współczesne koncepcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

3.1.2. Model skandynawski – Alva i Gunnar Myrdalowie . . . . . . . . . . 83

3.2. Edukacja społeczna, obywatelska i popularna . . . . . . . . . . . . . . . . 98

3.3. Oddolne ruchy społeczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

3.4. Media a edukacja społeczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Rozdział 4

Media a tożsamość narodowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

4.1. Benedict Anderson i badania skandynawskie . . . . . . . . . . . . . . . . . 114

4.2. Norweskie „Slow TV” jako przykład

tworzenia wydarzeń medialnych w NRK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

4.3. Eurowizja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Część II

Media

Rozdział 5

Media publiczne w Danii,

Norw egii i Szwecji w latac h 1920–1995 . . . . . . . . . . . . . . . 139

5.1. Radio publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

5.1.1. Powstanie radia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

5.1.2. Lata wojenne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

5.1.3. Złoty okres radia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157

5.2. Telewizja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

5.3. Wczesne media publiczne – kultura, edukacja czy rozrywka? . . . . . . . . . 169

5.4. Media publiczne w obliczu deregulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

5.4.1. Dania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

5.4.2. Norwegia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

5.4.3. Szwecja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

Rozdział 6

Media publiczne w krajac h skandynawskic h –

praw o, struktura , misja i oferta . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

6.1. Model systemu medialnego w krajach skandynawskich –

system medialny czy medialne państwo opiekuńcze? . . . . . . . . . . . . . 189

6.1.1. Systemy medialne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

6.1.2. Media Welfare State . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

6.2. Prawo medialne w krajach skandynawskich . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

6.2.1. Ustawy o mediach audiowizualnych . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

6.2.2. Inne ustawy regulujące działanie mediów publicznych . . . . . . . . 215

6.2.3. Dokumenty regulujące misję

skandynawskich nadawców publicznych . . . . . . . . . . . . . . . 218

6.3. Struktura organizacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

6.3.1. Danmarks Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

6.3.2. Norsk Rikskringkasting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235

6.3.3. Szwedzkie media publiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236

6.4. Finansowanie skandynawskich mediów publicznych . . . . . . . . . . . . . 238

6.4.1. Sposoby finansowania mediów audiowizualnych . . . . . . . . . . . 239

6.4.2. Historia abonamentu w Danii, Norwegii i Szwecji . . . . . . . . . . 244

6.4.3. Abonament 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

6.4.4. Ściąganie opłat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

6.4.5. Przyszłość abonamentu w krajach skandynawskich . . . . . . . . . . 256

6.5. Współczesna oferta skandynawskich mediów publicznych . . . . . . . . . . 263

6.5.1. Programy informacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270

6.5.2. Programy edukacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272

6.5.3. Kultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276

6.5.4. Nordvision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Rozdział 7

Skandynawski e media publiczne a kultura polityczna

i edukacja popularna – studia przypadku . . . . . . . . . . . . 281

7.1. Media publiczne w służbie dzieciom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281

7.1.1. Perspektywa kulturowo-historyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282

7.1.2. Misja skandynawskich mediów publicznych

i dzieci w XXI wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

7.1.3. Przykład podejmowanej tematyki –

ciało i seksualność w programach dla dzieci i młodzieży

skandynawskich nadawców publicznych . . . . . . . . . . . . . . . 324

7.2. Polityka w skandynawskich mediach publicznych . . . . . . . . . . . . . . 329

7.2.1. Kampanie wyborcze w mediach skandynawskich.

Programy informacyjne i publicystyczne . . . . . . . . . . . . . . . 332

7.2.2. Polityka w radiu – 1920–1940 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335

7.2.3. Polityka w radiu – 1941–1960 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

7.2.4. Lata 1961–1985 – dominacja telewizji . . . . . . . . . . . . . . . . 344

7.2.5. Koniec monopolu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

7.2.6. Reklama polityczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352

7.3. Równość płci w publicznych mediach skandynawskich . . . . . . . . . . . 358

7.3.1. Walka o równouprawnienie w Skandynawii

i równouprawnienie w mediach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

7.3.2. Kobiety we wczesnym radiu i telewizji w Skandynawii . . . . . . . . 362

7.3.3. Historia zatrudniania kobiet w mediach publicznych . . . . . . . . . 364

7.3.4. Równouprawnienie w mediach skandynawskich –

czasy współczesne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 371

Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

Dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399

Publikacje zwarte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403

Artykuły w czasopismach i rozdziały w publikacjach wieloautorskich . . . . . . . 411

Wybrane źródła internetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422

Inne źródła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425

Indeks osobowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 427

Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438

Spis tabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443

 

 

 

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “W służbie ludu i inżynierii społecznej. Media publiczne w Danii, Norwegii i Szwecji”

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *